caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185085/055821_CAPALAC_AllGrund_2,5L.png

Capalac Allgrund

Ātri žūstošs, bezaromāta gruntējums ar lielisku saķeri.
 • Pielietojums

  Ātri žūstoši gruntsklājumi  labai saķerei ar augstvērtīgu aizsardzību pret koroziju uz dzelzs un  tērauda pamatnēm, kā arī kā saķeres gruntējums uz alumīnija, vara, cinka, PVH, koka un  koksnes materiāliem.

  Īpašības

  • augstvērtīgs gruntējums ar aizsardzību pret koroziju uz dzelzs un tērauda (saskaņā ar DIN 18363)
  • ātri žūstošs jau pēc 3 (balts un gaišs tonējums) līdz 6 stundām (intensīvs tonējums) pārkrāsojams ar visām
  • alkīda sveķu krāsām
  • lieliska saķere uz daudzām pamatnēm
  • laba izturība pret atmosfēras ietekmi
  • bez aromāta

  Materiāla bāze

  Speciāla mākslīgo sveķu kombinācija ar aktīviem pigmentiem aizsardzībai pret koroziju un bezaromāta šķīdinātājiem.

  Iepakojums

  Standarta krāsu toņi: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  ColorExpress: 500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

  Krāsu toņi

  Balts. 
  Apm. RAL 9010, Oxidrot RAL 3009, Resedagrün RAL 6011, Silbergrau RAL 7001, Nußbraun RAL 8011 Schwarz RAL 9005, citus krāsu toņus var iegūt, tonējot ColorExpress (Capalac mix) sistēmā.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

  Blīvums

  apm. 1,27-1,33 g/cm3 , atkarībā no krāsu toņa

  Piemērotas pamatnes

  Koks, koksnes materiāli, dzelzs, tērauds, cinks, alumīnijs, varš, cietais PVH un vecie pārklājumi ar labu nestspēju. Nav piemērots  eloksētam alumīnijam. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

  Koka būvdetaļas:
  Koka virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem., sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

  Dzelzs, tērauds:
  Dzelzi un tēraudu sagatavot saskaņā ar tīrības pakāpes normu, izmantojot SA 21/2 (strūkla) vai ST3 (mehāniski) saskaņā ar  DIN EN ISO 12944-4.

  Cinks, cietais PVH: Mazgāšana ar slīpējamo sūkli un amonjaka šķīdumu saskaņā ar BFS Nr. 5 un 22.
  Alumīnijs:  Ar nitrošķīdumu vai fosforskābo tīrīšanu ar slīpējamo sūkli saskaņā ar BFS Nr. 6.
  Varš:Sagatavot ar Gescha Multistar maisījuma attiecībā 1:5 un slīpējamo sūkli.
  Vecie klājumi: Vecos krāsojumus noslīpēt un/ vai apstrādāt ar sārmu. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

  Uzklāšanas metode

  Norādes iestrādei ar izsmidzināšanas tehniku
  Ø SprauslasSpiediensŠķaidītājs
  Augstspiediens1,5–1,8 mm3–4 barapm.  10 apjoma %.
  Zemspiediens1,5 mm0,2–0,5 barapm.  10 apjoma %.
  Airless0,011–0,013 collas150 barPiegādes viskozitāte
  Iestrāde: Capalac AllGrund var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas paņēmienu. Pirms lietošanas labi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar Caparol AF-Verdünner.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnējumsGruntējumsStarpklājumsNobeiguma pārklājums
  Koksne, koksnes  materiāliiekšdarbosnoslīpēt/ notīrīt-Capalac AllGrundnepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  KoksārdarbiemBFS Nr. 18Capalac HolzImprägniergrundCapalac AllGrundCapalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  Dzelzs, tēraudsiekšdarbosnoslīpēt/ notīrīt-Capalac AllGrundnepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  ārdarbiemnoslīpēt/ notīrīt-2 x Capalac AllGrundCapalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  CinksiekšdarbosBFS Nr. 5-Capalac AllGrundnepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)

  ārdarbiem

  BFS Nr. 5

  2 x Capalac AllGrundCapalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  Alumīnijs/ VaršiekšdarbosBFS Gescha Multistar 1:5 ar slipejamo skiedru SchleifvliesCapalac AllGrundnepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  ārdarbiemBFS Gescha Multistar 1:5 ar slipejamo skiedru Schleifvlies-Capalac AllGrundCapalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  Cietais PVHiekšdarbos/ ārdarbosBFS Nr. 22-Capalac AllGrundnepieciešamības gadījumā Capalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)
  Vecie krāsojumi ar labu nestspēju1)iekšdarbos/ ārdarbosnoslīpēt/ apstrādāt ar sārmu-1)Capalac AllGrundCapalac Weiß- vai Buntlacke (baltās vai krāsainās krāsas)

  1)     Bojātās vietas vecajos krāsojumos apstrādāt apdilstoši konkrētajai pamatnei.

  Norāde: Pulvera pārklājumiem un Coil-Coating pārklājumiem, un citām pamatnēm vispirms noteikti veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt saķeri.

  Patēriņš

  Patēriņš ml/m2 /klājumsAr otuAr rullītiIzsmidzināšanas tehnikā
  AugstspiediensAirlessZem-spiediens
  vertikāli90–10080–90120130120
  horizontāli110110170170160
  Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes minimālā temperatūra 5 °C (izdevīgāk 10 līdz 25 °C) rel. gaisa mitrums< 80 %.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20°C un 65% relatīvajam gaisa mitrumam.putekļus nepiesaistanoturīga pret pieskārieniempārkrāsojama
  pēc stundām0,753–6apm. 3 (balta & gaiša tonējuma gadījumā) apm. 6 (intensīvu toņu gad.)
  Ja temperatūra zemāka, gaisa mitrums lielāks un uzklāts lielāks daudzums materiāla, žūšanas laiks pagarinās.
  Standarta krāsu tonis baltais un gaišie krāsu toņi no baltās bāzes ir pārkrāsojami pēc apm.
  3 stundu žūšanas laika un intensīvie krāsu toņi no caurspīdīgās bāzes pēc apm. 6 stundām ar
  alkīda sveķu krāsām. Pārkrāsošanai ar ūdenī šķīstošām krāsām nepieciešamais
  žūšanas laiks ir vismaz 12 stundas.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar terpentīna aizvietotāju.

  Drošības norādes

  Uzliesmojošs. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur 2-butanonoksīmu Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 500 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-GP02

  Tuvākas norādes

  Skatīs drošības datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

  Latvijas Universitātes Bibliotēka

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs