caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185061/055815_CAPALAC_BaseTop_VENTI_2,5L.png

Capalac BaseTop

Zīdaini spīdīga alkīda krāsa ar izcilu segtspēju racionālam un daudzpusīgam pielietojumam iekšdarbos un ārdarbos. Piemērojama visā mājā. Ventilējoša klājuma sistēma logiem.

Pielietojums

Augstvērtīga, ventilējama alkīda krāsa racionālam pielietojumam gan gruntēšanai, gan starpklājumam, gan noslēguma krāsojumam uz tilpumā nemainīga un tilpumā daļēji mainīga koka būvdetaļām (izņemot pildrežģu būves un fasādes krāsojumi), gruntēta metāla un cietās plastmasas iekšdarbos un ārdarbos. Ideāli piemērota vecu krāsojumu sanācijai bez papildus gruntēšanas. Uz logu aizvirtņiem, balstoties uz bieži neizdevīgajiem konstruktīvajiem apstākļiem, būtu jāizmanto Capadur Color Werretschutzfarbe. Neizmantot dārza un sēdēšanas mēbelēm. Baltos krāsu toņus neizmantot apkures sistēmām, tā kā ir iespējama dzeltēšana (izmantot Capalac Heizkörper-Lack). Balstoties uz Alkīda sveķu krāsu materiālam tipiska aromāta veidošanos, iesakām lielu virsmu krāsošanai iekšdarbos izmantot Capacryl PU-Satin/Gloss.

Īpašības

  • ventilējošās sistēma logu krāsošanai
  • augsta segtspēja uz plaknes un malām
  • ātri žūstoša
  • labas pildošās īpašības
  • izturīga pret atmosfēras ietekmi, pateicoties silikona modificētiem alkīda sveķiem
  • nodilumizturīga virsma
  • noturīga pret tradicionālajiem mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem
  • bez aromāta

Materiāla bāze

Silikona alkīda sveķu krāsa ar bezaromāta šķīdinātājiem.

Iepakojums

Balta 750 ml, 2,5 l un 10 l.
Tonējamie ColorExpress: 1 l, 2,5 l un 10 l.

Krāsu toņi

Balts.
Pārējie krāsu toņi iegūstami tonējot ColorExpress (Capalac mix) sistēmā pēc toņu kolekcijām.

Norāde: Intensīvu un tumšu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var veidoties īslaicīgs pigmenta noberzums – nepieciešamības gadījumā pārklājiet ar caurspīdīgu Capalac-Kunstharz-Klarlack lakojumu.

Gaišu un baltu toņu gadījumā, pateicoties iztrūkstošai gaismas iedarbībai (UV starojums), siltumam un ķīmiskām iedarbībām, tādām kā amonjaka tvaiki no tīrīšanas līdzekļiem, līmes krāsojumiem vai blīvmateriāliem, uz virsmas var veidoties dzeltējums. Šis dzeltējums ir materiālam tipisks un nenorāda uz produkta defektu.

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīga.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, cieši noslēgtos spaiņos.

Blīvums

apm. 1,3 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Gruntēts un iepriekš lakots koks, metāls un cietais PVH. Pamatnei jābūt stingrai, tīrai, sausai, bez taukiem un substancēm, kas var atdalīties. Mitrums izmērus nemainošām koku būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13%, koka būvdetaļām ar ierobežotu mainīgumu -15%.

Pamatnes sagatavošana

Koka būvdetaļas:koksnes virsmu šķiedras virzienā noslīpēt, rūpīgi notīrīt un sveķu izdalījumus. Pieslīpēt asās malas (skatīt arī  BFS atgādni Nr. 18).
Dzelzs, tērauds: dzelzi un tēraudu sagatavo ar strūklu SA2½ vai mehāniski ST 3 pēc normām DIN EN ISO 12 994-4.
Cinks, cietais PVC: tīrīt ar amonjaku saturošu līdzekli slīpēšanas tehnikā, atbilstoši BFS Nr.5 un 22.
Alumīnijs, (ne eloxals): ar nitrošķīdinātāju vai fosforskābes tīrīšanas līdzekli slīpēšanas tehnikā,(saskaņā ar BFS Nr.6).
Veci krāsas klājumi: netermoplastiskas virsmas noslīpēt un/vai apstrādāt ar sārmu.

Uzklāšanas metode

Norādes par uzklāšanu smidzinot:

Ø SprauslaSpiediensAtšķaidījumsTempérature du produit
Aircoat-Tempspray0,011 -0.-,013 collas180 - 200 barneatšķaidīts35ºC

Iestrāde:
Izsmidzināšana piegādātajā konsistencē, sasildot materiālu, ir iespējama ar Aircoat. CapalacBaseTop var uzklāt ar otu vai rullīti un tā ir gatava iestrādei.

Pārklājuma uzbūve

pamatnepielietojumspamatnes sagatavošanaimpregnēšanagruntēšanastarpklājumsfiniša klājums
koks, koka būvdetaļasiekšdarbislīpēt/tīrītCapalac BaseTopja nepieciešams Capalac BaseTopCapalac BaseTop
koksārdarbiBFS Nr. 18Capalac Holz-ImpraegniergrundCapalac BaseTopCapalac BaseTop
dzelzs, tēraudsiekšdarbinoņemt rūsu / tīrītCapalac AllGrundja nepieciešams Capalac BaseTop
ārdarbinoņemt rūsu / tīrīt2 x Capalac AllGrundCapalac BaseTop
cinksiekšdarbiBSF Nr. 5Capalac AllGrundja nepieciešams Capalac BaseTop
ārdarbiBSF Nr. 52x capalac Allgrund vai 1x DIsbon 487 EP-Uniprimer Capalac BaseTop
alumīnijs iekš-/ ārdarbiBSF Nr. 6Capalac AllGrundja nepieciešams Capalac BaseTop
cietais PVHiekš-/ ārdarbiBSF Nr. 22Capalac BaseTopja nepieciešams Capalac BaseTop
vecie krāsojumi ar labu nestspējuiekš-/ ārdarbinoslīpēt /atsārmot

Bojātās vietas atkarībā no pamatnes attiecīgi sagatavot un gruntēt

ja nepieciešams Capalac BaseTop

Norāde: uz pulverkrāsojumiem, Coil-Coating pārklājumiem un citām kritiskām virsmām vispirms uzklāt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.

Patēriņš

ar otuar rullītismidzinot
Krāsa patēriņš ml/m2/1kārtā80–10070–90100–120

Patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes min. temperatūra: 5ºC

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot20°C un 65% relatīvajam gaisa mitrumamSauss no putekļiemTaustot cietspārkrāsojams
pēc stundāmapm. 36–76–8


Zema temperatūra un augsts gaisa mitrums palēnina žūšanas procesu.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar mākslīgo sveķu atšķaidītāju vai terpentīna aizvietotāju

Drošības norādes

Capalac Base Top Venti weiss un Capalac mix Base Top Venti weiss:
Uzliesmojoša. Kaitīga ūdens organismiem. Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem.. Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns – nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku/aerosola ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Aizliegts izliet kanalizācijā Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur 2-butanonoksīmu, kobalta karboksilātus, Bis (1,2,2,6,6,-pentametila-piperidilu) sebakatu, metila (1,2,2,6,6-pentametila 4 piperidila) sebakatu – var izraisīt alerģiskas reakcijas. Detalizētāka informācija: skatīt produkta drošības datu lapu.

Capalac Base Top Venti transparent:
Uzliesmojoša. Kaitīga ūdens organismiem Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā Sargāt no uguns - nesmēķēt Izvairīties no tvaiku/aerosola ieelpošanas. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur 2-butanonoksīmu, kobalta karboksilātus, Bis (1,2,2,6,6,-pentametila-piperidilu) sebakatu, metila (1,2,2,6,6-pentametila 4 piperidila)sebakatu – var izraisīt alerģiskas reakcijas. Detalizētāka informācija: skatīt produkta drošības datu lapu

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Spaiņus ar krāsas atlikumiem nodot vecu krāsu savākšanas punktos

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(gaistošo organisko savienojumu) saturam produktu grupā (Kat. A/d): 300 g/l  (2010).

Šis produkts satur maks.300 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-LL01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Alkīda sveķi, alifātiskie ogļūdeņraži, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, žūšanas palīgviela, ādas saudzēšanas līdzeklis, piejaukumi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Gaisa pārvads, Igaunija, Tallina