caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185058/055812_CAPALAC_Fussbodenlack_2L.png

Capalac Fußbodenlack

Spīdīga, bezaromāta alkīda sveķu krāsa koka grīdām iekšdarbos.
 • Pielietojums

  Ar augstu nodilumizturību, labi sedzoša, alkīda sveķu krāsa koka grīdām  dzīvojamā zonā.

  Īpašības

  • ar augstu izturību pret nodilumu
  • labi sedzoša
  • ar vāju aromātu
  • izturīga pret mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem

  Materiāla bāze

  Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.

  Iepakojums

  ColorExpress: 1 l, 2,5 l, 10 l

  Krāsu toņi

  ColorExpress tonēšanas iekārtās (Capalac mix) tiek piedāvāta liela toņu daudzveidība līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei 70.

  Spīduma pakāpe

  Spīdīga.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

  Blīvums

  Apm. 1,0 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Koka grīdas. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Uz virsmas esošie un pamatnē iesūkušies grīdas kopšanas līdzekļi var izraisīt saķeres traucējumus un izraisīt būtisku žūšanas palēnināšanu. Vecas koka grīdas un kāpnes nepieciešamības gadījumā lieliem vilcieniem noslīpēt ar parketa slīpmašīnu vai tamlīdzīgu iekārtu. Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 13 % .

  Pamatnes sagatavošana

  Nekrāsotas koka grīdas:Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas.

  Vecie krāsojumi ar labu nestspēju:Vecus krāsojumus ar labu nestspēju uzslīpēt un notīrīt. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

  Uzklāšanas metode

  Iestrāde: Capalac Fußbodenlackvar tikt uzklāts ar otu vai rullīti. Pirms lietošanas labi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar Mākslīgo sveķu atšķaidītāju vai Caparol AF-Verdünner (bezaromāta). Žūšanu var paātrināt, pievienojot Capalac PU-Härter.

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaGruntējumsStarpklājumsNobeiguma pārklājums
  Koka grīdasiekšdarbosnoslīpēt/notīrīt

  Neapstrādāts koks:

  Capalac Fußbodenlack apm. 10–15 % atšķaidīts

  Capalac Fußbodenlack2)Capalac Fußbodenlack
  Vecie krāsojumi ar labu nestspējuiekšdarbonoslīpēt/notīrīt–1)
  Capalac Fußbodenlack2)

  1)  Bojātās vietas gruntēt ar 10–15 % atšķaidītu Capalac Fußbodenlack.
  2)  Pirms nobeiguma pārklājuma uzklāt starpklājumu.

  Patēriņš

  Apm. 80 līdz 100 ml/m2/klājumam. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:Vismaz 5 °C, labāk 12 °C līdz 25 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 5 stundām virsma nepiesaista putekļus. Pēc 24 stundām pa to var uzmanīgi iet. Pēc 48 stundām virsma ir izžuvusi un pēc 3 dienām pilnībā noslogojama (parastais privātās dzīvojamās zonas noslogojums). Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, kā arī telpā ir ierobežota ventilācija, žūšanas laiks pagarinās. Žūšanas laiku, tas ir izžūšanu, būtiski paildzina, kā arī virsmas bojājumus var radīt paaugstināts mitrā slāņa biezums, jo krāsa žūst oksidatīvi, tas ir, uzņemot skābekli. Tādēļ noteikt jārūpējas, lai krāsa tiktu uzklāta  alkīda sveķu krāsai parastajā mitrā slāņa biezumā apm. 75–100 µm. Iesakām izmantot Capalac PU-Härter.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.

  Drošības norādes

  Uzliesmojošs. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur Kobalta karboksilātus, 2-butanonoksīmu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.
  Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu/ laku vākšanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 430 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-LL01

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa