caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/185057/055811_CAPALAC_GrundierWeiss_2,5L.png

Capalac GrundierWeiß

Ventilējoša un izolējoša ārdarbu grunts koka detaļām sekojošiem sedzošiem, šķīdinātājus saturošiem vai ar ūdeni atšķaidāmiem pārklājumiem.

 • Pielietojums

  Ventilējošs un izolējošs gruntējums uz tilpumā nemainīgām līdz mainīgām koksnes būvdetaļām ārdarbos sekojošiem pārklājumiem ar Capalac- un Capacryl lakām vai Capadur Color Wetterschutzfarbe.

  Īpašības

  • ātri žūstoša
  • labi nosedz stūrus
  • ar augstu segtspējas līmeni
  • ar labu difūzijas spēju
  • ar labu pildspēju
  • iestrādājama virs galvas
  • bez aromāta

  Materiāla bāze

  Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.

  Iepakojums

  • Balts: 750 ml, 2,5 l, 10 l.
  • ColorExpress: 0,950 l,2,375 l.

  Krāsu toņi

  Balts.
  ColorExpress krāsu tonēšanas punktos (Capamix ) iespējams iegūt daudzus 3D-kolekcijas krāsu toņus, kā arī daudzus citu krāsu kolekciju krāsu toņus.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.

  Blīvums

  Apm. 1.2 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Neapstrādātas un apstrādātas koka būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

  Pamatnes sagatavošana

  Noslīpēt šķiedru virzienā, rūpīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

  Veci pārklājumi ar labu nestspēju: Vecos krāsojumus noslīpēt un/ vai apstrādāt ar sārmu. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

  Uzklāšanas metode

  Iestrāde: Capalac GrundierWeiß tiek ražota gatava iestrādei ar otu. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar mākslīgo sveķu atšķaidītāju vai Caparol AF-Verdünner (bezaromāta).

  Pārklājuma uzbūve

  PamatnePielietojumsPamatnes sagatavošanaImpregnējumsGruntējumsStarpklājums

  Nobeiguma pārklājums

  neapstrādātas koka būvdetaļasārdarbossaskaņā ar BFS atgādni Nr. 18.

  Capalac Holz- Imprägniergrund1)

  Capalac
  GrundierWeiß

  Capalac vai Capacryl Lacke vai Capadur Color Wetterschutzfarbe

  Capalac vai Capacryl Lacke vai Capadur Color Wetterschutzfarbe

  vecie pārklājumi ar labu nestspējuārdarbosnoslīpēt/ apstrādāt ar sārmuCapalac
  GrundierWeiß
  -

  Uz tilpumā nemainīgām koka būvdetaļām saskaņā ar BFS 18. atgādni nepieciešams uzklāt dubultu starpklājumu.
  1) nepieciešams tikai tādam kokam, ko ir skārusi zilēšana

  Patēriņš

  Apm. 100 ml/m2/klājumam. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 5 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20 °C un 65 % relatīvajam gaisa mitrumam.

  putekļus nepiesaistanoturīga pret pieskārieniem
  pēc stundām2 – 3  4 – 5
  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums augstāks, žūšanas laiks pagarinās. Veicot
  noslēdzošo lakojumu ar Capacryl vai Capadur,  noteikti jāievēro 2-3 žūšanas laiku, pretējā gadījumā grunts vai koka pamatgrunts vēl saturēs pārāk daudz šķīdinātāja. Tas var izraisīt
  burbuļu veidošanos.

  Darbarīku tīrīšana

  Pēc lietošanas ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.

  Norāde

  Izmantojot Capalac GrundierWeiß uz veciem krāsojumiem un pēc tam uzklājot pārklājumu ar tādiem ūdens bāzes produktiem kā Capacryl un Capadur Color, noteikti jāveic Capalac GrundierWeiß starpslīpējums, lai izvairītos no pārklāšanas un saķeres traucējumiem. Izmantojot Capalac GrundierWeiß, pirms uzklāšanas ir jāpārbauda izolācijas spēja (derīga tikai, izmantojot ūdens bāzes noslēguma laku, tādu kā Capacryl un Capadur Color Wetterschutzfarbe).

  Drošības norādes

  Uzliesmojošs. Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtus labi vēdināmā vietā. Sargāt no uguns - nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Satur , 2-butanonoksīmu, kobalta karboksilātu, propiconazolu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/g): 350 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 350 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-GP02

  Tuvākas norādes

  Skatīt drošības datu lapu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Latvijas Universitātes Bibliotēka

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs