caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/18246/020281_250_G_Capalac_LackSpachtel.png

Capalac Lackspachtel

Laukumu un visas virsmas špaktele ārdarbiem un iekšdarbiem.
 • Pielietojums

  Špaktelēšanas darbiem uz koka, gruntēta metāla un nesārmainiem apmetumiem.

  Īpašības

  • ātri žūstoša
  • ar labu pildspēju
  • mazs rukums
  • tieši pārkrāsojama

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu kombinācija

  Iepakojums

  250g tūbiņa, 800g bundža

  Krāsu toņi

  Balts

  Uzglabāšana

  Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.

  Blīvums

  apm. 1,9 g/cm3

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  ++
  (–) nav piemēros / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Gruntēts koks, metāls un nesārmaini apmetumi ar pietiekoši labu cietību. Ārdarbos uz koka veikt tikai poras aizpildošu špaktelējumu vai mazu defektu vietu izlabošanu. Ārdarbos nav pieļaujama visas virsmas špaktelēšana uz koka būvdetaļām saskaņā ar BFS atgādni Nr. 18. Uz metāla virsmām
  ārdarbos izlabot tikai nelielas defektu vietas. Uz apmetuma virsmām pielietot tikai iekšdarbos.

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnei jābūt sausai, tīrai un nestspējīgai.

  PamatneGruntējums
  Neapstrādāts koksCapalac Vorlack
  Capalac Holz-Imprägniergrund (tikai ārdarbos)
  Veci krāsojumi ar labu nestspējuCapalac Vorlack
  vai Disbon 481 EP-Uniprimer
  Dzelzs, tēraudsCapalac Rostschutzgrund
  vai Capalac AllGrund
  Nesārmainas apmetuma virsmasCaparol OptiGrund E.L.F.

  Uzklāšanas metode

  Iestrāde:
  Capalac LackSpachtel var uzklāt vairākās kārtās vienas iestrādes dienas laikā, izmantojot špakteles uzklāšanas darbarīku. Uzmanīties, lai slapjā slāņa biezums nepārsniegtu 700 µm dienā. Špaktelējot atsevišķus laukumus, pirms nobeiguma pārklājuma virsmu nepieciešams iepriekš nokrāsot.

  Pārklājuma uzbūve

  Capalac LackSpachtel pārklājams ar Caparol markas mākslīgo sveķu vai akrila sveķu krāsām.

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes temperatūra:
  Minimālā temperatūra materiālam, apkārtējm gaisam un pamatnei - 15°C, maksimālā temperatūra - 30°C

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie 20°C un 60% relat. gaisa mitruma: ja maksimālais mitrā slāņa biezums uzklāšanas dienā bijis līdz 700 µm, virsma pārkrāsojama pēc vienas nakts žūšanas.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar matreiāla atlikumiem nodot vecu krāsu/laku nodošanas punktā.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Produkts nav pakļauts GOS (gaistošo organisko savienojumu) ierobežojumam.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF02

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa