caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286373/075192_Aqua_Palace_10L_packshot_EXC_XB.png

AquaPalace

Ūdens dispersijas fasādes krāsa koka sienām un koka detaļām ārdarbos, bez šķīdinātājiem un kaitīgiem izdalījumiem. Ar intensīvu virsmas aizsardzību pret pelējumu un sēnīti.

Pielietojums

Ūdens bāzes plānas kārtas dispersijas krāsa kokam ārdarbos ar intensīvu virsmas aizsardzību pret pelējumu un sēnīti.

Tilpumā nemainīgu koka būvdetaļu dekoratīvai noformēšanai un aizsardzībai, tādu kā koka paneļi, koka konstrukcijas, žogi, pergolas, vārti, balkona margas utt., kā arī ūdens notekcaurulēm un teknēm no skārda un cietā PVC, gruntētām koka virsmām, nestspējīgu pārklājumu apstrādei.

Īpašības

  • Atšķaidāma ar ūdeni, videi draudzīga un ar minimālu aromātu.
  • Nesatur šķīdinātājus, ar minimālu emisiju
  • Augsta noturība pret laikapstākļu iedarbību
  • Ūdeni atgrūdoša saskaņā ar DIN 4108
  • Augsta lietusūdens aizsardzība
  • Laba ūdens tvaiku caurlaidība
  • Nedzeltē
  • Plānas kārtas, saglabā virsmas struktūru
  • Labi tīrāma
  • Viegli uzklājama

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945

Iepakojums

10 litri

Krāsu toņi

Balts

Bāzi 1 var lietot arī netonētu

AquaPalace Bāze 1 ir tonējama manuāli ar Alpinacolor un AVA – AmphiColor pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām.

Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā pasūtījumā vienā krāsu tonī, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rīpnīcā.

AquaPalace ir tonējamsColorExpress sistēmā visos aktuālo toņu katalogu toņos.

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēta

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā. Oriģināliepakojumā uzglabājams vismaz 1 gadu.

Blīvums

1,3 g/cm³

Piemērotas pamatnes

Tilpumā nemainīgas koka būvdetaļas. Pamatnēm jābūt sausām, bez netīrumiem un atdalošām vielām.

Koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst pārsniegt 12 %, skuju kokiem - 15 %. Ievērot konstruktīvos koksnes aizsardzības pasākumus (skat. BFS atgādni №3).

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka būvdetaļas:
Noslīpēt šķiedras virzienā, pamatīgi notīrīt, noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, piem. sveķi un sveķu kabatas. Noslīpēt asus stūrus un nelīdzenumus.

Veca neapstrādāta koksne:
Kļuvušas pelēkas, no laikapstākļiem cietušas koka virsmas noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei un pamatīgi notīrīt.

Iepriekš pārklātas koka virsmas:
Vecus pārklājumus, tādus kā emaljas un biezas kārtas lazūras, noņemt līdz uzsūcošai koka virsmai. Plānas kārtas lazūras ar labu saķeri pieslīpēt.

Cinks, vieglie metāli un cietais PVC:
Virsmu pieslīpēt, notīrīt putekļus un attaukot. (Apstrāde ar amonjaku saskaņā ar BFS atgādni Nr. 5 un 22).

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar otu vai rullīti.

Atšķaidīšana

AquaPalace ir gatavs lietošanai un vajadzības gadījumā atšķaidāms ar ūdeni 2%.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne

Pielietojums

Pamatnes sagatavošana

Impregnējums

Gruntsklājums

StarpklājumsNobeiguma klājums

Koka konstrukcijas

ārdarbi

BFS Nr. 3

Capacryl Holzschutz- Grund vai Capadur Imprägnierlasur farblos

Gaišajiem krāsu toņiem Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Capalac Grundierweiss 3)

AquaPalace

AquaPalace

Cinks

ārdarbi

BFS Nr. 5

_____

AquaPalace

AquaPalace

Cietais PVC

ārdarbi

BFS Nr. 22

_____

AquaPalace

AquaPalace

Vecas iepriekš pārklātas nestspējīgas virsmas

ārdarbi

Noslīpēt, notīrīt ar sārmu

_____

Capacryl Haftprimer 2)

AquaPalace

1)  Koka virsmu ar ūdenī šķistošām vielām iepriekš pārklāt ar Capacryl Holz-IsoGrund, sveķainās vietas pārklāt 2x

2)  Bojātas vietas uz vecām iepriekš pārklātām virsmām atbilstoši pārklājuma veidam izlabot un gruntēt.

3)  Obligāti pieslīpēt pirms tālākas pārklāšanas ar AquaPalace. pārbaudīt izolējošās darbības efektivitāti.

Patēriņš

Apm. 120 ml/m2 vienā kārtā uz gludas pamatnes. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5°C pamatnei un gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20 °C un 65% rel. gaisa mitruma

Putekļu neuzņēmīgs

Atkārtoti pārkrāsojams

Lietusdrošs

pēc

1 h

4-6 h

24 h

Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

AquaPalace ir produkts, kura sastāvā ir aktīvās vielas, kas aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos uz pārklājuma. Šī aktīvo vielu bāze piedāvā ilgstošu, tomēr laikā ierobežotu aizsardzību, kuras efektivitātes ilgums ir atkarīgs no objekta nosacījumiem, tādiem kā bojājuma stiprums un mitruma noslodze. Tādēļ ilgstoša sēnīšu un aļģu veidošanās aizkavēšana nav iespējama. Iesakām pirms pārklāšanas pelējuma skartās vietas pirms pēc to notīrīšanas gruntēt ar Fungigrund.

Uzmanību

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo produkts var izraisīt zarnu trakta darbības traucējumus. Aizliegts izliet kanalizācijā. Uzklāt tikai ar otu vai rullīti. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat.A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur < 1g/l VOC.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrilāta polimēra dispersija, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas, konservanti.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamā māja, Aisa 2, Pērnava,…