caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/156487/050736_Carat_Oljefaerg_10L_LV.png

Carat

Eļļas bāzes krāsa Carat ir ūdenī šķīstoša hibrīda krāsa koka virsmām ārdarbos uz speciāli modificētas alkīda eļļas/akrilāta bāzes, kas, pateicoties nanotehnoloģijai, nodrošina tai unikālas īpašības. Veido noturīgu virsmu, kas nenoveco, nezaudē krāsas toni un lineļļas krāsai raksturīgu izskatu ilgā laika posmā.
 • Pielietojums

  Eļļas bāzes krāsa Carat ir paredzēta galvenokārt koka fasāžu krāsošanai. Krāsa labi iesūcas virsmā un padara virsmu izturīgu, kā arī ilgstoši saglabā sākotnējo izskatu.

  Īpašības

  Labi iesūcas virsmā
  Padara virsmu izturīgu
  Atgrūž netīrumus

  Materiāla bāze

  Speciāli modificēta alkīda eļļas emulsija/akrilāts

  Iepakojums

  1l; 3l; 10l

  Krāsu toņi

  Balta. Toņi saskaņā ar krāsu karti. Ietilpst tonēšanas sistēmā.

  Spīduma pakāpe

  30, pusspīdīga

  Uzglabāšana

  Uzglabāt temperatūrā vismaz +5̊ C. Sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Šeit minētie dati attiecas uz balto krāsu. Tonētai krāsai norādītie dati var atšķirties.

  Blīvums

  1,33 kg/l

  Pamatnes sagatavošana

  Eļļas bāzes krāsa Carat atvieglo krāsošanas darbus, jo jaunai koka virsmai ir nepieciešama mazāka apstrāde. Tā ļoti labi iesūcas koka virsmā un padara to robustu un izturīgu. Lielais sausās vielas saturs krāsā uzlabo virsmas segtspēju un atvieglo malu pārklāšanu, turklāt arī uz malām paliek pietiekami biezs krāsas aizsargslānis. 

  Pirms krāsošanas virsmām ir jābūt sausām un attaukotām. Mitruma līmenis kokā nevar pārsniegt 16%.

  Jaunas, neaizsargātas koka virsmas, piemēram, gali, naglu un savienojumu vietas, jāapstrādā ar gruntē ar eļļas bāzes grunti Grundolja LF. Pateicoties Carat labajai iesūkšanās spējai, koka virsmām nav nepieciešama atsevišķa gruntēšana un ar divām līdz trīs kārtām eļļas bāzes krāsas Carat pietiek, lai iegūtu gatavu noturīgu krāsas pārklājumu.  Uzklāšanas metode

  Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Ja koka virsmas krāsošanai lieto rullīti, krāsojums pēc tam jāpielīdzina ar otu. Uzklājot izsmidzinot, nepieciešams uzklāt nākamo kārtu ar otu.

  Ieteicamie smidzināšanas iestatījumi

  Lineārā galviņaSmidzināšanas spiediensSmidzināšanas leņķisAtšķaidīšana
  AirlessW1502, W1504 vai Linelacer 315150- 180 barnav noteiktsūdens

  Patēriņš

  6-8 m2/l

  Krāsas patēriņš aprēķināts gludai, neuzsūcošai virsmai un var mainīties atkarībā no darba metodes un koka virsmas uzsūktspējas.

  Iestrādes nosacījumi

  Virsmas, materiāla un gaisa temperatūra jābūt vismaz +10 °C.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Žūšanas ilgums pie gaisa temperatūras +23 °C un relatīvā gaisa mitruma 50 %:

  Nepielīp putekļi: pēc 2 stundām.

  Nākamās kārtas uzklāšana: pēc 10 stundām.

  Pilnībā sausa virsma: pēc vairākām diennaktīm.

  Darbarīku tīrīšana

  Ūdens / otas mazgāšanas līdzeklis

  Drošības norādes

  Skat.produkta drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Neļaut produktam šķidrā veidā nonākt kanalizācijā. Šķidra produkta atliekas nodot vecu krāsu/laku savākšanas vietā. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  VOC (gaistošie organiskie savienojumi): ES robežvērtība šim produktam (Kat A/e): 130 g/l (2010).
  Produkts satur maks. 130 g/l VOC.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Borherta muižas ēku komplekss, Zvārdes…

  Dzīvojamā māja, Pērnava, Igaunija

  Gaisa pārvads, Igaunija, Tallina