caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/267230/071296_CoolProtect_12_5L_LV.png

Cool Protect

Fasādes krāsa optimālai saules gaismas atstarošanai tumšo toņu gadījumā.
Siltināšanas sistēmām un augstas energoefektivitātes minerālām pamatnēm. 

Pielietojums

Īpašs pārklājums, lai samazinātu apdares virsmas uzkaršanu augsti energoefektīvām pamatnēm, piemēram, siltināšanas sistēmas uz polistirola (EPS), minerālvates bāzes, gāzbetons, siltumizolējošs apmetums u.c.

Īpašs pigmentu sastāvs samazina saules ietekmē radīto fasādes uzkaršanu, jo daļa no redzamās saules gaismas lielā mērā tiek atstarota arī tuvajā infrasarkanajā diapazonā (NIR).

Īpašības

  • Ievērojami zemāka saules gaismas radītā uzkaršana
  • Plaši pielietojams
  • Ar aizsardzību pret aļģēm un sēnīti
  • Laba ūdens tvaiku caurlaidība
  • Sārmu izturīgs
  • Ļoti laba saķere ar visbiežāk sastopamajām fasādes virsmām

Materiāla bāze

Silanizēts tīrakrilāts uz SilaCryl® saistvielas bāzes ar silikona piedevu

Iepakojums

  • Rūpnieciski tonējams: 12,5 l

Krāsu toņi

CoolProtect tiek rūpnieciski tonēts vēlamajā tumšajā tonī. Pērkot >100 litrus vienā krāsā un pasūtot, ir pieejams rūpnīcas tonējums. Lai izslēgtu iespējamās tonēšanas kļūdas, lūdzu, pirms krāsošanas pārbaudīt krāsas toņa atbilstību veicot paraugklājumu objektā.

Ja rodas uzkrītošas atšķirības vai novirzes no piegādes mērķa (piemēram, krāsu toņu novirzes) vai citas stāvokļa novirzes, lūdzu, skatiet arī vadlīnijas par pārbaudes pienākumiem tonētu preču piegādei, kas izklāstītas Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (Vācijas Krāsu un ēku aizsardzības asociācija) vadlīnijās.

Savienotajām virsmām izmantojiet tikai vienas ražošanas partijas krāsu. Spožiem, intensīviem krāsu toņiem var būt mazāka segtspēja. Tāpēc šiem toņiem ir ieteicams izveidot salīdzināmu, necaurspīdīgu, baltas bāzes pasteļtoņu krāsas apakšklājumu. Var būt nepieciešama vairāku kārtu uzklāšana.


Krāsas toņa noturība saskaņā ar BFS-vadlīnijam Nr. 26:
Klase: A
Grupa: 1–3, pēc krāsu toņa

Spīduma pakāpe

Matēta, G3

Uzglabāšana

Uzglabājiet vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģināliepakojumā.

Tehniskie dati

Raksturlielumi saskaņā ar DIN EN 1062:

Blīvums

apt. 1,5 g/cm3

Lielākā grauda izmērs

< 100 µm, Klase: S1

Sausā slāņa biezums

100–200 µm, Klase: E3

Ūdens caurlaidības daudzums

w-vērtība: ≤ apt 0,05 kg/(m2· h0,5), Klase: W(zema)

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

sd-vērtība: < apt. 0,5 m, Klase: V2 (vidēja)

Tonēšanas rezultātā ir iespējamas tehnisko parametru novirzes.

Papildinošie produkti

Caparol žūšanas paātrinātājs (Caparol Trocknungsbeschleuniger)
Ziemas piedeva CoolProtect izturībai pret agrīnu lietu zemās temperatūrās no +1 °C līdz aptuveni +10 °C. Piedevas rekomendācijas, skatīt Caparol Trocknungsbeschleuniger etiķeti.

Norāde

Tumši krāsu toņi uz neskartas ETICS (siltinašānas sistēmas):

Krāsu toņi ar gaismas atstarošanas vērtību (HBW) < 20 jābūt TSR vērtībai ≥ 25 % (CoolProtect toņiem atbilstoša gaismas atstarošanas vērtība ≥ 10) saskaņā ar Siltumizolācijas sistēmu, apmetuma un javas asociācijas sagatavotu datu lapu "Total Solar Reflectance" (Kopējā saules atstarošanas vērtība).
Izvēlētā krāsu toņa TSR vērtība tiek izsniegta pēc pieprasījuma.

Pie siltināšanas sistēmas noslēguma apdares izvēlētās krāsu toņa gaismas atstarošanas vērtības <10% ieteicama konsultācija ar Caparol atbalsta dienesta.

Gāzbetona sienu konstrukcijas (sienu paneļi) ar neskartu gāzbetona pārklājumu:
Nepieciešams ievērot gaismas atstarošanas vērtības ≥ 20 % vai TSR vērtība ≥ 30 % robežas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, sausām, bez adhēziju mazinošām vielām. Ievērojiet VOB, C daļa, DIN 18363, 3. punkta nosacījumus. Gruntskrāsas uzklāšana saskaņā ar mūsu tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to priekšapstrāde".

Pamatnes sagatavošana

Jaunas un esošas, neskartas ārējās siltumizolācijas kompozītsistēmas ar sintētisko sveķu, silikona sveķu, kaļķa-cementa apmetuma / Cietības klasi saskaņā ar DIN EN 998-1 CS II klase 1,5 - 5,0 N/mm2:
Ar piemērotu metodi mitri notīriet veco apmetumu. Tīrīšanas laikā izmantojiet spiediena ūdens strūklu ar temperatūru ne augstāku par 60 °C un spiedienu ne augstāku par 60 bāriem. Pēc tīrīšanas atvēliet pietiekami ilgu žāvēšanas laiku. Uzklājiet krāsas kārtu kārtu atbilstoši esošajam apdares apmetumam saskaņā ar šādas pamatnes specifikācijām.

Apdares apmetums saskaņā ar DIN EN 998-1 CS II klases 1,5 - 5,0 N/mm2:
Jaunu apmetumu var pārklāt pēc pietiekama žūšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, aptuveni 20 °C temperatūrā un 65 % relatīvā mitrumā. Nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, vēja vai lietus ietekmē, žūšanas laiks var ievērojami pagarināties. CapaGrund Universal papildu gruntēšanas kārta samazina izsāļojumu risku uz sārmainiem apdares apmetumiem, pārklājumu var veikt tikai pēc 7 dienu žūšanas laika.

Veci esošie apmetumi:
Apmetuma virsmām jābūt noturīgām, nestspējīgām un sausām.  Rupji porainu, absorbējošu, viegli smilšainui apmetumu gruntējiet ar OptiSilan TiefGrund. Ļoti smilšainus, krītojošus apmetumus gruntējiet Ar Dupa-Putzfestiger.

Jauni silikāta apdares apmetumi:
Pārklājiet ar produktiem no mūsu silikātu Sylitol® klāsta.

Vecās silikāta krāsas un apmetumi:
Noturīgus pārklājumus ar labu saķeri notīrīt mehāniski vai ar ūdens strūklu, ievērojot normatīvos aktus. Atslānojušos ar sliktu saķeri esošus, novecojušus pārklājumus noņemt noskrāpējot vai noslīpējot. Uzklājiet vienu Dupa-Putzfestiger gruntskrāsas kārtu.

Gāzbetons ar vecu, noturīgu pārklājumu:
Notīriet neskartas virsmas. Uzklājiet vienu CapaGrund Universal gruntēšanas kārtu. Attiecībā uz neskartiem gāzbetona pārklājumiem skatīt Caparol ēku aizsardzības programmu.

Betons:
Betona virsmas ar netīrumu nosēdumiem vai krītainu slāni tīriet mehāniski vai ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot normatīvos aktus. Nedaudz absorbējošas vai gludas virsmas gruntējiet ar CapaGrund Universal. Ar OptiSilan TiefGrund gruntējiet rupji porainas, nedaudz smilšainas vai absorbējošas virsmas. Krītojošas virsmas gruntējiet ar Dupa-Putzfestiger.

Cementa skaidu plātnes:
Cementa koksnes skaidu plātņu augstās sārmainības dēļ, lai novērstu kaļķakmens izsvīdumus, uzklāj Disbon 481 EP-Uniprimer gruntskrāsu.

Apdares ķieģeļu mūrējums:
Krāsošanai ir piemēroti tikai sala izturīgi apdares ķieģeļi vai klinkers bez svešķermeņu ieslēgumiem. Mūrējumam jābūt bez plaisām, sausam un bez sāls izsvīdumiem.

Uzklājiet vienu Dupa-Putzfestiger gruntskrāsas kārtu. Ja starpposma kārtā parādās brūni iekrāsojumi, turpiniet darbu ar fasādes krāsu Duparol, kas nesatur ūdeni.

Noturīgi dispersijas, dispersijas-silikāta vai silikona sveķu krāsu pārklājumi:
Notīriet vecos pārklājumus, izmantojot ūdens strūklu zem spiediena, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ievērojiet pamatnes parbaudes rekomendāciajs saskaņā ar BFS datu lapu Nr. 20.

Vecie pārklājumi ar šādām īpašībām:

Vāji uzsūcošs, ciets, sauss, nestspējīgs: skat. pārklājuma uzbūvi.

Vidēja absorbējoša virsma: CapaGrund Universal atšķaidīts ar ne vairāk kā 3 % ūdens.

Ļoti absorbējoša: OptiSilan TiefGrund vai Dupa-Putzfestiger.

Vecie pārklājumi uz ETICS (siltināšanas sistēmas): Ļoti absorbējoši, noturīgi, ar smalkā plaisām: Dupa-Putzfestiger.

Krītojošs vai smilšains (arī zem ūdens slodzes saskaņā ar BFS Nr. 20, B.13 "Virsmas izturība, krītošanos"): Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Spīdīgas un ūdeni atgrūdošas (hidrofobas) virsmas:
Mehāniski raupjiniet. Gruntējiet ar Capagrund Universal. Ja pēc mehāniskās raupjināšanas joprojām virsma ir mitrumu atgrūdoša, iesakām gruntēt ar Dupa-Haftgrund.

Noturīgi sintētisko sveķu vai silikona sveķu apmetuma pārklājumi:
Notīriet vecos apmetumus ar piemērotu metodi. Mitras tīrīšanas gadījumā pirms turpmākas apstrādes ļaujiet virsmām pilnībā nožūt.

Nenoturīgi minerālie pārklājumi:
Pilnībā notīriet, slīpējot, nokaļot, noskrāpējot, ar ūdens strūklu zem spiediena saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai veicot citus piemērotus pasākumus. Mitras tīrīšanas gadījumā pirms turpmākas apstrādes ļaujiet virsmām pilnībā nožūt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Nenoturīgi dispersijas krāsas vai sintētisko sveķu apmetuma pārklājumi:
Pilnībā noņemt ar piemērotām metodēm, piemēram, mehāniski vai ar kodināšanu un turpmāku tīrīšanu ar spiediena ūdens strūklu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Nedaudz absorbējošas vai gludas virsmas gruntējiet ar CapaGrund Universal. Ar Dupa-Putzfestiger gruntējiet krītainas, slīpētas, absorbējošas virsmas.

Virsmas, kas piesārņotas ar rūpnieciskiem atgāzēm vai kvēpiem:
Pārklājiet ar ūdens nesaturošu fasādes krāsu Duparol.

Saplaisājušas apmetuma vai betona virsmas:
Atkarībā no plaisu klases pārklāt  ar Cap-elast-System, FibroSil vai PermaSila.

Virsmas ar sāls izdalījumiem:
Sausā veidā noņemiet sāls izdalījumus ar suku. Uzklājiet vienu Dupa-Putzfestiger gruntskrāsas kārtu. Pārklājot virsmas ar sāls izdalījumiem, nav iespējams garantēt, ka pārklājums būs ar ilgstoši noturīgu saķēri vai novērsīs sāls turpmāku izdalīšanos.

Defektu novēršana:
Nelielus virsmu defektus labojiet ar Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielus defektus līdz 20 mm vēlams labot ar Histolith-Renovierspachtel. Labotas virsmas atkārtoti gruntēt.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana tiek veikta ar otu, rullīti vai Airless- pneimatisko bezgaisa uzklāšanu.

Pārklājuma uzbūve

Noņemiet sēnīšu vai aļģu pārklājumus izmantojot mitro tīrīšanu, ūdens spiediena strūklu, veicot darbus saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Nomazgājiet virsmu ar Capatox vai FungiGrund un ļaujiet tām pilnībā nožūt.

Pamatkrāsa vai starpposma kārta:
CoolProtect atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens.

Noslēguma pārklājums:
CoolProtect atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens.

Lai saglabātu raupjas virsmas struktūru, gruntēšanas kārtu atšķaidiet ar ne vairāk kā 15-20 %, bet noslēguma kārtu - ar ne vairāk kā 10 % ūdens.

Patēriņš

Aptuveni 200 ml/m2 uz vienu kārtu uz gludām virsmām.
Uz nelīdzenām virsmām precīzs patēriņš jānosaka, veicot izmēģinājuma klājumu objektā.

Lai panāktu vislabāko iespējamo aizsardzību pret aļģēm un sēnīti, ir nepieciešams uzklāt divas kārtas ar kopējo daudzumu vismaz 400 ml/m2, lai vidējais kārtas biezums būtu vismaz 200 µm. Katra papildu kārta palielina slāņa biezumu par aptuveni 100 µm, patērējot vismaz 200 ml/m2 uz kārtu.

Uz nelīdzenām virsmām patēriņš ir attiecīgi lielāks.

Iestrādes nosacījumi

Zemāka temperatūras robeža uzklāšanas un Žūšanas laikā:
Materiāla, gaisa un pamatnes temperatūra: min. + 5° C līdz maks. + 30° C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Virsma izžūst un pārklājama atkārtoti pēc 4 - 6 stundām +20 °C temperatūrā un 65 % relatīvā gaisa mitrumā. Pilnībā sausa un noslogojama pēc aptuveni 3 dienām.
Pie zemākas temperatūras un augstāka relatīvā gaisa mitruma šis laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc uzklāšanas mazgāt ar ūdeni

Norāde

Lai izvairītos redzamām pārejām, uzklājiet pārklājumu mitrs uz mitra veidojot virsmas pārklājumu vienā piegājienā. Nav piemērots horizontālām virsmām, kas pakļautas patstāvīgai ūdens iedarbībai.

Uz fasāžu virsmām, kas īpašos objekta apstākļos vai dabisku laikapstākļu ietekmē ir pakļautas lielākai mitruma slodzei nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanos risks.

CoolProtect satur virsmas plēves aizsardzības konservantus. Šī aizsardzība nodrošina ilgstošu, bet bet ne nebeidzamu, aizsardzību pret invāziju, kuras efektivitāte ir atkarīga no objekta apstākļiem, piemēram, invāzijas intensitātes un mitruma slodzes. Pastāvīgi nav iespējams novērst aļģu un sēnīšu invāziju. Pēc tīrīšanas aļģu un sēnīšu skartu virsmu pirmsapstrādei var pielietot FungiGrund.

Tumšu toņu fasādes krāsām, mehāniskās iedarbības rezultātā var veidoties gaišakas švīkas. Tā ir visu matēto fasādes krāsu īpašība, kas raksturīga katram produktam.

Blīvu, vēsu pamatņu gadījumā vai tad, ja žūšana pailzdzinās laika apstākļu dēļ (lietus, rasas, miglas) iedarbības dēļ uz pārklājuma virsmas var veidot piedevu dzeltenīgas/caurspīdīgas, nedaudz spīdīgas un lipīgas izdalījumu pēdas. Šīs piedevas ir ūdenī šķīstošas, un ar pietiekamu ūdens daudzumu, piemēram, pēc vairākām spēcīgām lietusgāzēm, tās tiks novērstas patstāvīgi. Tas neatstāj negatīvu ietekmi uz pārklājuma kvalitāti. Ja tomēr ir jāveic atkārtota pārklāšana izdalījumu vietas iepriekš jāsamitrina un pēc īsa iedarbības laika pilnībā jānomazgā. Uzklājiet papildu CapaGrund Universal gruntēšanas kārtu. Ja pārklājums tiek uzklāts piemērotos klimatiskajos apstākļos, minētās izdalījumu pēdas neradīsies.

Drošības norādes

Uzmanību! Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošu iedarbību. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, ņemiet līdzi iepakojumu vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izmešanas apkārtējā vidē. Sastāvdaļas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona reakcijas masa (3:1). Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Šis produkts nav biocīdu produkts, bet saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” un satur sekojošas biocīdu aktīvās vielas: karbendazimu (ISO) (CAS Nr. 10605-21-7), izoproturonu (ISO) (CAS Nr. 34123-59-6), terbutrīnu (CAS Nr. 886-50-0), 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS Nr. 26530-20-1).

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama www.caparol.lv, sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

Produkta krāsu un laku kods

BSW50

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, Polisiloksāns, Silikāts, Kalcija karbonāts, Titāna dioxīds, Minerālie pigmenti/ pildvielas, Ūdens, Dlikolēteri, Piedevas, Virmas plēves konservanti, Konservanti.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Daudzdzīvokļu kvartāls Tiskreoja,…

Dzīvojamais kvartāls Raemõisa, Igaunija

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

Dzīvojamo māju kvartāls, Mārupē