caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218656/062002_Dupa-inn.png

Dupa-inn

Šķīdinātājus saturoša vienkārtas izolācijas krāsa iekšdarbiem. Piemērota telpām ar augstām prasībām.

Pielietojums

Šķīdinātājus saturoša un bezaromāta iekšdarbu krāsa ar labu nosegtspēju. Īpaši labi piemērota kā vienslāņa izolācijas krāsa, kā arī kā izolējošs  klājums uz virsmām ar nikotīna un izkaltuša ūdens pleķiem. Dupa-inn var bez šaubīšanās izmantot uz polistirola. Tā optimāli izolē no virsmas izdalījušās vielas, tomēr neizšķīdinot polistirolu. Dupa-inn nevajadzētu izmantot dzīvokļos, birojos un līdzīgās jūtgās telpās krāsas smakas dēļ. Šajās zonās izmantojiet Aqua-inn N°1.Dupa-inn nevajadzētu izmantot dzīvokļos, birojos un līdzīgās jūtgās telpās krāsas smakas dēļ. Šajās zonās izmantojiet Aqua-inn N°1.

Īpašības

- ar augstu izolācijas pakāpi
- laba nosegtspēja, vairumā gadījumu pietiek ar vienu klājumu
- bez sprieguma
- piemērota telpām ar augstām prasībām
- elpojoša
- salizturīga
- viegla iestrāde

Materiāla bāze

Modificēti alkīda sveķi.

Iepakojums

5l; 12,5l

Krāsu toņi

Balts.
Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Neizmantot universālos tonēšanas koncentrātus. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pasteļtoņus pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

Spīduma pakāpe

Matēta

Uzglabāšana

Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Blīvums

Apm. 1,6 g/сm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Cietas, vāji uzsūcošas pamatnes, kā arī vecus, matētus klājumus ar labu nestspēju pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz drūpošām, stipri uzsūcošām pamatnēm, kā arī mīkstiem, noslīpētiem ģipša apmetumiem veikt gruntējumu ar Caparol Tiefgrund TB vai AmphiSilan- Putzfestiger. Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Izžuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti.

Mazas defektu vietas: Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Uzklāšanas metode

Iestrādāt ar krāsošanas darbarīkiem vai rullīti, kas ir izturīgi pret šķīdinātājiem, kā arī ar piemērotām Airless izsmidzināšanas ierīcēm.

Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
izsmidzināšanas leņķis: 50°
sprausla: 0,021"
Izsmidzināšanas spiediens: 150-180 bar, neatšķaidītu
Iestrādei ar Airless iekārtu Dupa-inn ir jāizkāš caur sietu. Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar vaitspirtu vai otu tīrītāju.

Pārklājuma uzbūve

Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu Dupa-inn. Uz kontrastainām virsmām veikt iepriekšēju gruntējuma klājumu vai starpklājumu ar Dupa-inn und uz dažādi uzsūcošām virsmām ar CapaGrund Universal.

Patēriņš

Apm. 200 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: Var iestrādāt arī salā, ja pamatne ir sausa un nav apledojusi. Nevainojamai iesrādei arī zemā temperatūrā jānodrošina minimālā temperatūra vismaz +10 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa.
Pārkrāsojama pēc apm. 12 stundām. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 2 nedēļām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Norāde

Telpās kur tiek izglabāti uzturlīdzekļi, nedrīkst izmantot nekādus šķīdinātājus saturošus krāsošanas līdzekļus. Tam mēs iesakām izmantot Caparol AquaSperrgrund ar tādu šķīdinātājus nesaturošu nobeiguma pārklājumu, kā Indeko-plus.
Pēc Dupa-inn pielietošanas sākotnējā fāzē notiek šķīdinātāju iztvaikošana. Tas var apgrūtināt elpošanu. Pēc šķīdinātāju iztvaikošanas bieži vien vēl var sajust augu eļļas aromātu. Šis ar sistēmu saistītais eļļas aromāts visintensīvākais ir pirmajās 14 dienās un pazūd, palielinoties augu eļļas sacietēšanai. Regulāri vēdinot telpas, šo laiku var saīsināt. Dupa-inn nevajadzētu izmantot dzīvokļos, birojos un līdzīgās. jūtgās telpās krāsas smakas dēļ. Šajās zonās izmantojiet Aqua-inn N°1.
Dupa-inn nav piemērota ar ūdens tvaikiem noslogotu virsmu krāsošanai, piem., maizes captuvēs, kautuvēs utt. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Pārklājot nosmērētas virsmas, iesakām pamatnē esošo iespējamo šķīdināto netīrumu dažādības dēļ veikt izmēģinājuma klājumus.
Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB un AmphiSilan-Putzfestiger, iekšdarbos var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju.

Dupa-inn satur alkīda sveķus un to nedrīkst izmantot uz virsmām, kas satur cinku, un virsmām ar augstu sārmainuma pakāpi.

Drošības norādes

Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 350 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 350 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-LL01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Alkīda sveķi, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, alifāti, piejaukumi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa