caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264683/070513_Indeko-W_12_5L.png

Indeko-W

Matēta mākslīgo sveķu iekšdarbu krāsa ar ilgstošu aizsardzību pret sēnīti. Mitrās berzes klase 2, piemērota telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53 778.

 • Pielietojums

  Augstvērtīgiem sanācijas krāsojumiem uz sēnīšu bojātām iekšdarbu virsmām un profilaktiskiem krāsojumiem uz mitru telpu sienu virsmām rūpnieciskos uzņēmumos, ko var apdraudēt pelējuma sēnīte, tādos kā alus darītavas, pienotavas, kautuves, konservēšanas fabrikas, kā arī telpu higiēnas atbalstam privātās dzīvojamās zonās.

  Indeko-W piemērotība izmantošanai iekštelpās ir pārbaudīta saskaņā ar Celtniecības produktu ietekmes uz veselību Komisijas pārbaudes (AgBB)  direktīvām. Attiecībā uz gaistošo organismu izplatību  rādītāji ir labāki par noteiktajām stingrajām prasībām.

  Īpašības

  -   Ar ūdeni atšķaidāma, praktiski bez aromāta
  -   Difūza – „elpojoša”
  -   Sd vērtība <0,1m
  -   Ilgstoša fungicīda un baktericīda pārklājuma iedarbība
  -   Izturīga pret mājsaimniecībā lietotajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945.

  Iepakojums

  Indeko 2,5; 12,5 litri.

  Krāsu toņi

  Balts.
  Indeko-W ir tonējama manuāli ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām.Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

  Indeko-W ir tonējama arī automātiski ColorExprss sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uzsavienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēts (saskaņā ar DIN EN 13 300).

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Dati saskaņā ar DIN EN 13 300: Tonējot var rasties novirzes no tehniskajiem datiem.

  Mitrās berzes klase

  Klase 2, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53 778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 6m2/l jeb 150 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (<100µm)

  Blīvums

  Apm. 1,5 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Virsmai ir jābūt tīrai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3.atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javas grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
  Gruntēt ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumu spīdīgo virskārtu noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt  ar Caparol- Tiefgrund TB.

  Ģipša būvplāksnes:
  Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas, gludas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona plāksnes:
  Špaktelējumu pēdas noslīpēt. Mīkstās un noslīpētās ģipša špakteles vietas  nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund vai Capasol LF. Ģipskartona plāksnes ar ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol-AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons:
  Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošam vielām, kā arī birstošām, smilšainām vielām.

  Gāzbetons:
  Gruntēt ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3.

  Silikāta- un māla ķieģeļu mūris:
  Krāsot bez gruntēšanas.

  Krāsojumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus un lakas pārklājumus uzraupināt un gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Krāsojumi ar vāju nestspēju:
  Neizturīgus akrila/ alkīda krāsu un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Minerālkrāsu krāsojumus ar vāju nestspēju mehāniski notīrīt un noņemt putekļus. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Krāsojumi ar līmes krāsu:
  Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas šķiedru tapetes, reljefa vai  struktūrtapetes no papīra:
  Krāsot bez gruntēšanas.

  Atlupušas tapetes:
  Noņemt bez atlikuma. Līmi un makulatūras atlikumus nomazgāt, gruntēt  ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķiem:
  Nikotīna, kvēpu, tauku pleķus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Izžuvušus ūdens pleķus notīrīt noslaukot ar birsti. Gruntēt ar izolējošo Caparol AquaSperrgrund.

  Koka un koksnes materiālu virsmas:
  Pārklāt ar ūdenī šķīdināmām, videi draudzīgām Capacryl Acryl –krāsām vai Capacryl PU krāsām.

  Mazas defektu vietas:
  Pēc atbilstošas priekšapstrādes pārklāt ar Caparol-Akkordspachtel un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu vai rullīti. Darbarīkus pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Sagatavošana:
  Iespējamo pārklājumu ar pelējuma sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Ievērot likumīgās un institūciju priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).

  Gruntējums vai starpklājums:
  Indeko-W, atšķaidīts ar maks. 10% ūdens.

  Nobeiguma pārklājums:
  Indeko-W, atšķaidīts ar maks 5% ūdens.

  Patēriņš

  Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir vismaz 150 ml/m2. Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma krāsojumu. Pārklājuma biezums būtiski ietekmē baktericīdā sun fungicīdās iedarbības ilgumu. Tādēļ  Indeko-W uzklāt pēc iespējas piesātinātā un vienmērīgā kārtā. Uzmklātais daudzums nedrīkst būt zemāks par norādīto.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes temperatūra:+5°C gaisā un krāsojamai virsmai.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Ja gaisa temperatūra ir +20°C un relatīvais gaisa mitrums 65%: pēc apm. 4-6 stundām virsējā kārta ir nožuvusi, un virsmu var  atkārtoti krāsot. Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām. Ja gaisa temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas process attiecīgi pagarinās.

  Norāde

  Telpās, kur tiek uzglabāti vai ražoti pārtikas produkti, nedrīkst izmantot gruntēšanas līdzekļus ar šķīdinātāju saturu. Tādēļ šādā stelpās gruntējumam izmantot tikai un vienīgi OptiGrund E.L.F. Šīs telpas pēc krāsojuma ar Indeko-W pirms lietošanas jāvēdina vismaz 3 dienas. Indeko-W savienojumā ar ūdenī izšķīdušiem smagā metāla sāļiem, tādiem kā vara sāļiem, veido brūnus pleķus. Šādos gadījumos pieprasiet speciālas konsultācijas. Izmantojot Caparol-TIefgrund TB iekštelpās, var rasties tipisks šķīdinātāja aromāts. Tādēļ rūpējieties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantojiet bezaromāta AmphiSilan-Putzfestiger. Laboto vietu redzamība atkarīga no daudziem faktoriem un no tās nevar izvairīties (BFS atgādne 25).
  Pārkrāsojamība: Indeko-W krāsojumus var pārstrādāt ar dispersijas un polimerisāta sveķu krāsām vai apmetumiem. Eļļas un eļļas alkīda sveķu krāsas nav piemērotas, jo Indeko-W saturā esošā aktīvā viela aiztur žūšanu.

  Drošības norādes

  Biocīdu droša izmantošana. Pirms lietošanas izlasiet apzīmējumu un informāciju par produktu. Indeko-W un Capatox sargāt no bērniem. Ja iekļūst acīs, nekavējoties skalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. Ja nokļūst uz ādas nekavējoties skalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu, jo var tikt bojāta zarnu flora. Aizliegts izliet kanalizācijā. Iestrādāt tikai ar otu vai rullīti. Detalizētāka informācija: skatīt drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Tikai pilnīgi tukšus krāsu iepakojumus drīkst nodot otrreizējai pārstrādei. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsas uz ūdens bāzes, iekaltušus – kā sacietējušas krāsas vai kā mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a: 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons), plēves konservanti (oktilizotiazolinons, jodpropinilbutilkarbamāts, cinka piritions)

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Tehniskās informācijas

  Drošības datu lapa

  Klusā iela 11, Rīga

  Skrundas muiža

  Latvijas Nacionālā bibliotēka