caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/263551/070287_Indeko-plus.png

Indeko-plus

Ekonomiska augstākās klases iekšdarbu krāsa ar lielisku segtspēju. Ar minimālu emisiju, nesatur organiskos šķīdinātājus.

 • Pielietojums

  Augstvērtīgiem sienu un griestu krāsojumiem iekšdarbos. Indeko-plus piemīt dubulta segtspēja, tādēļ bieži vien pietiek ar vienu krāsojuma kārtu. Ļoti ātri žūstoša un bez aromāta, līdz ar to lieliski piemērota objektiem, kas ir ātri jānokrāso un jāatjauno vai jānodod ekspluatācijā. Indeko-plus ir lieliski piemērota krāsošanai slimnīcās, pansionātos, veikalos, viesnīcās, restorānos, birojos, skolās, bērnudārzos, ārstu kabinetos, iestādēs, kā arī dzīvokļos, jo tā neveido izgarojumus.

  Īpašības

  - atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  - nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  - ar lielisku uzlabotspēju
  - dubulta segtspēja
  - ļoti augsta baltuma pakāpe
  - viegli pildoša, nedzeltē
  - optimāla iestrāde
  - elpojoša, Sd-vērtība<0,1 m

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

  Iepakojums

  Balta: 12,5l
  ColorExpress: 1,25l; 2,5l; 10l

  Krāsu toņi

  Balts.
  Indeko-plus ir tonējama manuāli ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

  Indeko-plus tonējama automātiski ColorExprss sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uzsavienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēta (saskaņā ar  DIN EN 300)

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. 

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar DIN EN 300.
  Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst nodilumizturīgai saskaņā ar DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 1, pie patēriņa 8 m2/l jeb 125 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  Apm. 1,4 g/cm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvniecības plātnes:
  Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons:
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons:
  Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3.

  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris:
  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar CapaGrund Universal.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra:
  pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes:
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol Tiefgrund TB.

  Virsmas ar pelējuma sēnīti:
  Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Stipri bojātām virsmām uzklāt nobeiguma krāsojumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W.  Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu)To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund. Stipri netīru virsmu nobeiguma klājumam izmantot Aqua-inn No. 1.

  Koka un koksnes materiālu virsmas:
  Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl akrila vai Capacryl PU akrila krāsām.

  Mazas defektu vietas:
  Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas iekārtām.

  Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,018-0,021"
  Izsmidzināšanas spiediens: 150-180 bar
  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni

  Pārklājuma uzbūve

  Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar Indeko-plus, atšķaidot ar maks. 5% ūdens.
  Uz kontrastainām, stipri vai nevienmērīgi uzsūcošām virsmām vēlams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 10% ūdens Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 125 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm.3 dienām. Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSIlan Putzfestiger. Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība (ieskrāpēšana) var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tādēļ virsmām ar mehānisku noslogojumu un intensīviem krāsu toņiem iesakām veikt papildus tāda paša toņa aizsargklājumu ar Premi-umColor. Ievērot PremiumColor Tehnisko informāciju.  Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Atzinums

  Pielietojumu iekšdarbos novērtēja Fraunhofer Wilhelm-Klauditz institūts (WKI) un piešķīra TUV produktu kvalitā-tes zīmi „nesatur kaitīgas vielas”.   Atzinumu Jūs varat saņemt pēc pieprasījuma.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Nepieļaut produkta nonākšanu augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Sīkākas norādes: Skat.produkta drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Latvijas Nacionālā bibliotēka