caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/264696/070526_PremiumClean_12_5L.png

Premium Clean

Labi tīrāms iekšdarbu pārklājums noslogotām virsmām.
 • Pielietojums

  Labi tīrāmiem un netīrumus nepiesaistošiem sienu un griestu krāsojumiem uz visām iekšdarbu virsmām. Ideāli piemērota krāsa zonām, kas ir pakļautas paaugstinātam mehāniskam noslogojumam un kam dažreiz jātiek tīrītām. Neskatoties uz matēto virsmu, parastos mājsaimniecības netīrumus var viegli notīrīt. PremiumClean ir izturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem un īpaši piemērota izmantošanai telpās ar paaugstinātām higiēnas prasībām, tādās kā slimnīcas, pansionāti un ārstu prakses. Arī tirdzniecības punkti, viesnīcas, viesu nami, biroji, skolas, bērnudārzi, iestādes, kā arī privātais dzīvojamais sektors ir jomas, kur priekšroka tiek dota PremiumClean izmantošanai, ar uzsvaru uz zonām, ko visvairāk apdraud netīrumi.

  Īpašības

  - atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  - nepiesaista netīrumus
  - labi tīrāma
  - nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  - optimāla iestrāde
  - izturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas un mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem
  - difūza, sd-vērtība <0,1 m

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945.

  Iepakojums

  Standarta, tonējams ColorExprss sistēmā: 5 l,12,5.
  ColorExpress: 5 l,12,5l.

  Krāsu toņi

  Balta.
  Premium Clean ir tonējama manuāli ar maks. 10% CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. PremiumClean ir tonējama ColorExpress sistēmā automātiski visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei apm. 40 Tumšu vai intensīvu krāsu toņu gadījumā var izmantot PremiumColor. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

  Spīduma pakāpe

  Matēta (saskaņā ar  DIN EN 13 300).
  Atkarībā no skata leņķa virsma var izskatīties zīdaini matēta.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53 778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 8 m2/l jeb 125 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (< 100 pm)

  Blīvums

  Apm. 1,34 g/сm3

  Norāde

  Ieteikums tīrīšanai: Retai virsmas tīrīšanai piemēroti mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļi uz ūdens bāzes, kas nav tonēti, ar mīkstu, tīru mikrošķiedru drānu. Pirms pirmās tīrīšanas būtu jāpārbauda tīrīšanas līdzekļa saderība ar krāsošanas sistēmu mazāk redzamā vietā. Ievērot tīrīšanas līdzekļa dozēšanas instruktāžu un neizmantot beršanas produktus. Tonētaprodukta gadījumā, atkarībā no krāsas toņa un tīrīšanas intensitātes, uz tīrīšanas drāmas var būt redzams viegls pigmenta noberzums.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām.
  Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupu PII un PIII apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz raupji porainām, drūpošām, uzsūcošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF.

  Javu grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša būvniecības plātnes:
  Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri
  blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai Capasol LF.
  Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar CaparolCaparol- AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons:
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt.

  Gāzbetons:
  Gruntējums ar Capaplex, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1 : 3.

  Silikātķieģeļa un māla ķieģeļu mūris:
  pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju:
  Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Uz birstošām, stipri uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Caprol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas struktūrtapetes, reljefa un krāsojamās struktūrtapetes no papīra:
  pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes:
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Virsmas ar pelējuma sēnīti:
  Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntējums atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu)To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
  Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar Caparol AquaSperrgrund. Uz stipri netīrām virsmām veikt nobeiguma krāsojumu ar Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Koka un koksnes materiālu virsmas:
  Pārklāt ar ūdenī šķīstošajām, videi draudzīgajām Capacryl dispersijas krāsām.

  Mazas defektu vietas:
  Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  ar Caparol-Akkordspachtel saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas iekārtām.

  Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
  Izsmidzināšanas leņķis: 40°-50°
  Sprausla: "0,017-0,019"
  Izsmidzināšanas spiediens: 140-160 bar
  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu PremiumClean vai arī atšķaidot ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām vai sānu gaismām pakļautām virsmām vēlams iepriekšējs gruntējošais klājums, atšķaidot maksimāli ar 5 % ūdens. Uz dažādi uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 125 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Krāsu pilnībā var noslogot un tīrīt pēc apm. 14 dienu žūšanas. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lai uz gludām un/ vai sānu gaismām pakļautām virsmām nodrošinātu vienmērīgu virsmas spīdumu, papildus var būt nepieciešams otrs krāsojums. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka  informācija: Skatīt drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, silikāti, vaski, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Rakveres valsts ģimnāzija, Igaunija