caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/218694/062018_PremiumColor.png

Premium Color

Premium tonalitāte ar īpašu krāsas spilgtumu un labu izturību pret noslogojumu.
 • Pielietojums

  Intensīvi krāsainiem sienu un griestu krāsojumiem iekšdarbos, kas ir pakļauti paaugstinātam mehāniskam noslogojumam. Kalpo par tāda paša toņa nobeiguma pārklājumu ar aizsardzības funkciju virsmām, kas pirms tam ir sedzoši pārklātas ar Indeko-plus vēlamajā krāsu tonī. PremiumColor veido augstvērtīgi matētu virsmu ar īpašu krāsas spilgtumu un spēcīgiem krāsu toņiem samazina paliekošos nospiedumus pēc mehāniskas iedarbības.

  Īpašības

  - atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  - lieliski izlabojam
  - ar samazinātu emisiju un nesatur šķīdinātājus
  - samazina uz matētas virsmas paliekošos nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības
  - robusta virsma
  - intensīvs krāsu spilgtums
  - viegli iestrādājama
  - labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas un mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem

  Materiāla bāze

  Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

  Iepakojums

  1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

  Krāsu toņi

  PremiumColor var saņemt tikai un vienīgi kā bāzes materiālu un pirms iestrādes to jātonē automātiski vēlamajā krāsu tonī, izmantojot ColorExpress-sistēmu. Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēta (saskaņā ar  DIN EN 13 300).

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet sargāt no sala.

  Mitrās berzes klase

  Klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām saskaņā ar DIN 53778

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (<100µm)

  Blīvums

  Apm. 1,1 g/сm3

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās īpašībām. Ievērot Indeko-plus Tehnisko informāciju.

  Uzklāšanas metode

  Iestrādāt ar otu vai rullīti. Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Sedzošs starpklājums ar Indeko-plus krāsu tonī, kas ir saskaņots ar sekojošo pārklājumu ar PremiumColor (ievērot Indeko-plus tehnisko informāciju). Vienreizējs līdz divreizējs neatšķaidīts nobeiguma pārklājums ar PremiumColor. Lielu virsmu pārklāšanai PremiumColor var atšķaidīt ar maks. 3 % ūdens.

  Iestrāde: Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja diega garuma rulli (diega garums 14-18 mm), kas neveido krāsas sabiezinājumu ruļļa malās, piemēram, Rotplasta Rotanyl 18. PremiumColor uzklāt vienmērīgā slānī un izrullēt vienā virzienā.

  Patēriņš

  Apm. 125 ml/m2  vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām.Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lai saglabātu speciālās īpašības, to nedrīkst samaisīt ar citiem krāsošanas līdzekļiem. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un  tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25).

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka  informācija: skatīt Drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organismu saturam)

  Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Saturā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi, poliamīds, silikāti, celuloze, parafīna vasks, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem - mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju.

  Klientu servisa centrs

  SIA Caparol Baltica ▪ Mellužu 1, Rīga, LV-1067 www.caparol.lv info@caparol.lv Tālr.: 67500072 Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)