caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/288078/075439_CAPAROL_Samtex_3_B1_10_L_NE_LT.png

CAPAROL Samtex 3 NEW

Dziļi matēta dispersijas krāsa iekštelpām ar perfektu segtspēju un augstu baltuma pakāpi.

 • Pielietojums

  Gludām, dziļi matētām virsmām iekšdarbos. Krāsa ir lieliski piemērota telpās, kur uzturas daudz cilvēku, jo krāsošanas un ekspluatācijas laikā neizdala šķīdinātājus un kaitīgas emisijas.

  Īpašības

  • Augsta baltuma pakāpe
  • Nevainojami dziļi matēts un gaismu neatstarojošs efekts
  • Ilgstoša atvērtība krāsas uzklāšanai un izlīdzināšanai
  • Perfekta segtspēja
  • Minimāla krāsas šļakstīšanās
  • Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju

  Materiāla bāze

  Sintētisko sveķu dispersija 

  Iepakojums

  2,5; 5; 10 un 15 litri.

  Krāsu toņi

  Balta (Bāze 1). Transparenta (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.

  CAPAROL Samtex 3 var tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu, atbilstoši visām pieejamajām toņu kolekcijām. Pirms uzklāšanas pārbaudiet tonēto produktu, lai izvairītos no krāsu atšķirībām. Spilgti, intensīvi krāsu toņi, piemēram, dzelteni, oranži un sarkani, var būt ar vāju segtspēju. Tāpēc šādos gadījumos ieteicams izmantot piemērotu grunts krāsu.

  Spīduma pakāpe

  Dziļi matēta.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala. Nevērīgi aizvērtu vai nepilnu taru un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonētu produktu izlietot vienas krāsošanas sezonas laikā.

  Mitrās berzes klase

  2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m2/l

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (<100µm)

  Blīvums

  Apm., 1,5 g/cm3

  Norāde

  Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606 Definētās izmantošanas jomas

  iekšdarbi 1

  iekšdarbi 2

  iekšdarbi 3

  ārdarbi 1

  ārdarbi 2

  +

  +

  -

  -

  -

  (-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

  Pamatnes sagatavošana

  Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Capasol Konzentrat.

  Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Caparol- Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

  Ģipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol- Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai CapaSol Konsentrat. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

  Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c.

  Gāzbetons: Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1:3 ar ūdeni.

  Silikātķieģeļu un ķieģeļu mūris: Krāsot bez gruntēšanas.

  Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

  Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai Capasol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrāsu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Krāsojumi ar līmes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas.

  Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu nomazgāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1

  Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

  Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu, rullīti vai smidzinot.

  Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

  Sprausla

  Izsmidzināšanas spiediens

  Atšķaidīšana

  Standarta      517

  200 bar

  0-10%

  HEA             515-517

  120-140 bar

  0%

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntējošas jeb starpkrāsojums: Lietot CaparolSamtGrund vai CAPAROL Samtex 3 atšķaidot ar ūdeni max. 2%.

  Noslēdzošais krāsojums: CAPAROL Samtex 3 lietot neatšķaidītu

  Patēriņš

  patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamos kārtu var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "sauss un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tiek saīsinās. Neļaujiet virsmai izžūt pārāk ātri. Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām. 

  Darbarīki

  Otas, rullītis vai smidzinot.

  Darbarīku tīrīšana

  Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

  Uzmanību

  Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta dispersija, poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, Konservants.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)