caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/238128/065018_Sylitol_Bio-Innenfarbe_RU.png

Sylitol Bio Innenfarbe

Augstvērtīga, šķīdinātājus nesaturoša iekšdarbu krāsa uz silikāta bāzes – piemērota cilvēkiem ar alerģijām.

 • Pielietojums

  Augstvērtīgiem sienu un griestu krāsojumiem dzīvojamā sfērā, skolās, bērnudārzos, 
  sabiedriskās celtnēs, kā arī veicot pieminekļu restaurāciju. Receptūra ideāli piemērota cilvēkiem ar alerģijām. Īpaši labi piemērota krāsa pārklājumiem uz javu grupu PI, PII un PIII neapstrādātiem minerāliem apmetumiem, betona, silikāta ķieģeļu mūra, FatntasticFleece stikla šķiedru sienu pārklājumiem ar kvarca smiltīm, un silikāta pārklājumiem ar labu nestspēju. Capaver Glasgewebe-Wandbeläge (stikla šķiedru sienu pārklājumi), ģipša apmetumi, ģipša plāksnes, ģipša būvplāksnes un dispersijas pārklājumi ar labu nestspēju var tāpat tikt pārklāti pēc tam, kad tie ir atbilstoši sagatavoti. Balstoties uz saistvielas dabisko sārmainumu, tiek ierobežota baktēriju un sēnīšu vairošanās.

  Īpašības

  - nesatur konservēšanas līdzekļus
  - nesatur šķīdinātāju
  - nesatur mīkstinātājus
  - nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  - atbilst telpas gaisa higiēnas prasībām
  - sertifikāts "Piemērots alerģētiķiem” saskaņā ar TŰV Nord pārbaudes sertifikātu
  - tiek veikta neatkarīgā kvalitātes pārbaude
  - atšķaidāma ar ūdeni
  - praktiski bez smakas un vidi saudzējoša
  - balta
  - ļoti viegli iestrādājama
  - ar augstu difūzijas spēju, sd H2O < 0,02 m saskaņā ar DIN EN 1062
  - Sylitol-pārklājumi saglabā pamatnes gaisa tvaika un mitruma apmaiņas īpašības
  - nedegoša, A2 saskaņā ar DIN 4102

  Materiāla bāze

  Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām saskaņā ar DIN 18363, atk. 2.41

  Iepakojums

  Standarta: 2,5l un 10l

  Krāsu toņi

  Balts un veci balts (apm. RAL 9010)
  Bio-Innenfarbe ir tonējama ar Histolith pilntoņa krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā, līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei 70. TŰV Nord pārbaudes sertifikāts un Natureplus zīmogs attiecas uz krāsu toni balts (Weiß). Veicot tonēšanu, tiek ietekmēta alerģijas nesaturošā Sylitol Bio-Innenfarbe receptūra. Sylitol Bio-Innenfarbe tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei 70. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

  Spīduma pakāpe

  Matēta (saskaņā ar  DIN EN 300)

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet sargāt no sala. Var stabili uzglabāt apm. 12 mēnešus. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas iepakojumos.

  Tehniskie dati

  Parametri saskaņā ar  DIN EN 300.
  Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Klase 2, atbilst mazgāšanas izturībai saskaņā ar DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 7 m2/l jeb 140 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  Smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  Apm. 1,5 g/cm3

  Papildinošie produkti

  Histolith-Volltonfarben (pilntoņa krāsas).
  Sylitol Bio-Innenfarbe paštonēšanai.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

  Pamatnes sagatavošana

  Minerālas pamatnes ar cieto kalcītu kārtu, miltainu vai noberztu virsmu:
  Notīrīt tīri mehāniski vai fluatējot ar Histolith Fluat un nomazgāt ar ūdeni.

  Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi, kā arī veci javu grupas PI apmetumi:
  Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām veikt gruntējumu ar Sylitol-Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.Izlabotās vielas pēc nožūšanas fluatēt ar Histolith FLuat un nomazgāt ar ūdeni.

  Javu grupas PIV ģipša apmetumi:
  Uz stingriem apmetumiem: Grunts klājums ar Caparol Haftgrund. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt arCaparol-Tiefgrund TB. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Māla apmetumi:
  Pārklājamā virsmas notīrīt un gruntēt ar Sylitol-Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1. Veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt, vai nerodas brūni pleķi.

  Ģipškartona (ģipškartona) plāksnes:
  Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Grunts klājums ar Caparol Haftgrund. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ja plākšņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas izejvielas, grunts klājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund un starpklājumam Caparol-Haftgrund. (Ievērot BFS atgādni Nr. 12.).

  Ģipša būvniecības plāksnes:
  Grunts klājums ar Caparol Haftgrund.

  Betons:
  Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Silikāta ķieģeļu mūris:
  Sāls izdalījumus noņemt sausus ar birsti.

  Ķieģeļu mūris:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Kaļķa, cementa vai silikāta krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Uz stipri uzsūcošas pamatnes veikt gruntējumu ar Sylitol-Kozentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1.

  Matēti dispersijas krāsu un mākslīgo sveķu klājumi ar labu nestspēju:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt bez atlikuma. Gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Minerālkrāsu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt mehāniski bez atlikuma. Gruntējums ar Silitol-Konzentrat 111, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1.

  Līmes krāsu klājumi:
  Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB un starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Nepārklātas struktūrtapetes:
  Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Reljefa un papīra krāsojamo  struktūrtapešu gadījumā jāveic izmēģinājuma klājums.

  Capaver stikla šķiedru tapešu sienu pārklājumi:
  Gruntējums ar Caparol-Haftgrund.

  Atlupušas tapetes:
  Noņemt bez atlikuma, līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB un starpklājumam izmantot Caparol-Haftgrund.

  Virsmas ar pelējuma sēnīti:
  Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox un ļaut labi nožūt. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).

  Mazas defektu vietas:
  Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel  vai Caparol-Füllspachtel P  veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā nokrāsot ar Caparol-Haftgrund . Ģipša špakteles vietas gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Uzklāšanas metode

  Ar otu, rullīti vai Airless izsmidzināšanas iekārtām.

  Uzklāšana, izmantojot Airless ierīci:
  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,026"
  Izsmidzināšanas spiediens: 150-180 bar
  Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Vienmērīgs, piesātināts krāsojums ar neatšķaidītu Sylitol Bio-Innenfarbe vai atšķaidot ar maks. 5% ūdens. Uz kontrastainām virsmām jāveic iepriekšējs gruntējums ar Sylitol Bio-Innenfarbe, kas ir atšķaidīta ar maks. 5% ūdens, uz stipri vai dažādi uzsūcošām virsmām ar Caparol- Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 140 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra:+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

  Norāde

  Lai saglabātu speciālās īpašības, materiālu nedrīkst samaisīt ar citiem krāsošanas līdzekļiem. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Neizmantot uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, pamatnēm ar
  sāls izdalījumiem, plastmasas un koka. Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība (ieskrāpēšana) var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši nospiedumi pēc mehāniskas
   iedarbības).

  Virsmām ar intensīviem krāsu toņiem un augstu izturību pret mazgāšanu iesakām izmantot PremiumColor. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tādēļ ir neizbēgama (BFS atgādne 25). Uz ģipsi saturošiem materiāliem var veidoties krāsu nospiedumi dažādās uzsūktspējas dēļ. Visas virsmas starpklājums ar Caparol-Haftgrund samazinās šo risku.

  Uzmanību

  Sargāt no bērniem. Produkts reaģē sārmaini. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā Rūpīgi apklāt krāsojamo virsmu apkārtni. Sprauslas uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, stikla, metāla un dabiskajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-SK01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Stirolakrilāta sveķi, kālija ūdens stikls, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas (parafīna vasks, stabilizatori, disperģētāji, biezinātāji, pretputošanas līdzekļi)

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

  Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

  Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

  Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

  Privātmāja Igaunijā, Pērnavā

  Latvijas Universitātes Bibliotēka