caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/290235/075877_Latex_Samt_10_12_5L_20240527_NE.png

Latex Samt 10

Zīdaini matēta lateksa krāsa. Mitrās berzes klase 1, piemērota telpām ar augstām prasībām.
 • Pielietojums

  Krāsa paredzēta pret mazgāšanu izturīgām iekšdarbu virsmām zīdaini matētam nobeiguma klājumam. Īpaši labi piemērota strukturētu tapešu, piemēram, raupjo šķiedru, reljefa un krāsojamo struktūrtapešu, kā arī Capaver stikla šķiedru tapešu sienu pārklājumiem.

  Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
  • nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
  • elpojoša
  • sd-vērtība < 0,2 m
  • struktūru saglabājoša
  • viegli iestrādājama
  • ar samazinātu emisiju un nesatur šķīdinātājus
  • labi tīrāma un izturīga pret ūdeni saturošiem dezinfekcijas un mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem

  Materiāla bāze

  Sintētiskais latekss

  Iepakojums

  • ColorExpress: 1,25 l, 5 l, 12,5 l

  Krāsu toņi

  Balta.


  Tonējama ar AmphiColor un CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.
  Latex Samt 10 tonējama automātiski ar ColorExpress sistēmā visos aktuālajos krāsu toņu kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa precizitāti. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Zīdaini matēta (matēta atbilstoši DIN EN 13 300).

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

  Tehniskie dati atbilstoši DIN EN 13 300:
  Tonēšanas rezultātā ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Mitrās berzes klase

  Mitrās berzes klase 1, atbilst piemērotībai telpām ar augstām prasībām atbilstoši DIN 53778

  Kontrastu attiecība

  Segtspējas klase 2 pie patēriņa 7 m2/l, attiecīgi 140 ml/m2

  Maksimālais grauda lielums

  smalks (< 100 µm)

  Blīvums

  apm. 1,4 g/cm3

  Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

  iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
  +++
  (–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt tīrām, bez atdalošām vielām, kā arī sausām.
  Ievērot nosacījumus, kas minēti VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā.

  Pamatnes sagatavošana

  PII un PIII javas grupu apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5 N/ mm2: Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Raupji porainus, birstošus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar OptiGrund E.L.F., respektīvi, CapaSol LF.

  PIV javas grupas ģipša apmetumi un gatavie apmetumi/minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 13279 S2 vismaz 2 N/mm2: Gruntēt ar Caparol-Haftgrund. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Ģipša paneļi: Uzsūcošus paneļus gruntēt ar OptiGrund E.L.F. vai Caparol-Tief­grund TB. Ļoti blīvus, gludus paneļus saķeres uzlabošanai gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Ģipša plāksnes (ģipškartona plāksnes): Špakteles asumus noslīpēt. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. vai CapaSol LF. Plāksnes, kuru sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS atgādni Nr. 12.

  Betons: Noņemt iespējamos pretsalipes vielu atlikumus, kā arī krītainas, birstošas vielas.

  Silikāta ķieģeļu mūris un ķieģeļu mūris: Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Pārklājumi ar labu nestspēju: Uz matētām, vāji uzsūcošām virsmām klāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un emaljas krāsas pārklājumus uzraupināt. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Pārklājumi ar vāju nestspēju: Emaljas krāsas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Vāji uzsūcošas, gludas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund. Raupji porainas, birstošas, respektīvi, uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiGrund E.L.F., respektīvi, CapaSol LF. Minerālo krāsu klājumus ar vāju nestspēju mehāniski noņemt un virsmas attīrīt no putekļiem. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Līmes krāsu krāsojumi: Pilnībā nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Nekrāsotas rupjās šķiedras, reljefās vai struktūrtapetes no papīra: Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

  Atlupušas tapetes:
  Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

  Pelējuma skartas virsmas: Pelējumu vai sēnīti noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas  nomazgāt ar Capatox vai FungiGrund un ļaut labi nožūt. Gruntēt atkarībā no pamatnes veida un īpašībām. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar Indeko-W, Malerit-W vai Fungitex-W. To veicot, ievērot likumīgos un institūciju priekšrakstus (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

  Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund.

  Koks un kokmateriāli: Krāsot ar ūdenī atšķaidāmām, vidi saudzējošām Capacryl krāsām.

  Mazas defekta vietas: Pēc atbilstošas iepriekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Uzklājama ar otu, rullīti vai Airless izsmidzināšanas ierīcēm.

  Uzklāšana, ar Airless metodi:
  Izsmidzināšanas leņķis: 50°
  Sprausla: 0,019–0,021"
  Izsmidzināšanas spiediens: 150–180 bar

  Uzklāšana ar Nespri-TEC izsmidzināšanas metodi:

  Latex Samt 10 var iestrādāt, izmantojot Nespri-TEC izsmidzināšanas metodi, kas samazina izsmidzinātās miglas daudzumu, tomēr nenovērš to.

  Virsmai: izsmidzināšanas leņķis: 30°/ sprausla: speciālā Nespray 0,016–0,019” dubultā sprausla; apgriešanai: izsmidzināšanas leņķis: 20° /sprausla: 0,013” Nespray speciālā sprausla.

  Attālumam līdz pamatnei vajadzētu būt maks. 30 cm, ja to nevar īstenot, vēlams izmantot Wagner firmas sprauslas pagarinātāju. Materiāla temperatūru Nespray airless ierīce automātiski regulē pati. Spiediens sistēmā, kad pistole noslēgta, tiek noregulēts ierīcē ar zilu atzīmētajā laukā. Izsmidzināšanas spiediens, kad pistole atvērta, uzrādās ar zaļu atzīmētajā laukā. Darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Uzklāt vienmērīgi, piesātinot, atšķaidītu ar ūdeni ar maks. 5%.

  Uz kontrastainām virsmām vēlams iepriekšējs gruntsklājums, atšķaidot ar ūdeni maks. 10 %. Dažādi uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Caparol-Haftgrund.

  Patēriņš

  Apm. 140 ml/m2 vienā kārtā uz gludas virsmas. Uz raupjas virsmas patēriņš attiecīgi lielāks. 
  Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā+5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 4–6 stundām. Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām.
  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

  Norāde

  Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Izmantojot izsmidzināšanas metodi, krāsu rūpīgi izmaisīt un izkāst caur sietu. Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipisks šķīdinātāju aromāts. Tāpēc rūpēties par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger. Uzlabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem, un tāpēc ir neizbēgama  (BFS atgādne 25).

  Drošības norādes

  Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot

  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus nodot vecu krāsu/laku savākšanas vietā, sakaltušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkts satur maks. 1 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-DF01

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polivinilacetāta sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metilizotiazolinons, benzizotiazolinons)

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Staļģenes vidusskola

  Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola…