caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/171114/051486_Histolith_Feinputz_Sack.png

HIstolith Feinputz

Minerāls ārējais apmetuma slānis ārdarbiem un iekšdarbiem.

Pielietojums

Apmetuma segkārta Histolith® atjaunošanas apmetumu sistēmā Histolith® Trass Sanierputz virsmu apstrādei. Izmantojama arī kā apmetuma segkārta minerāliem apmetumiem veco ēku renovēšanas un pieminekļu kopšanas sfērā vai bioloģisku dzīvojamo māju celtniecībā. Piemērots ārdarbiem un iekšdarbiem. Nav piemērots kā cokola apmetums.

Īpašības

  • salizturīgs
  • var apstrādāt manuāli un mehāniski
  • filcējams
  • smalkgraudaina struktūra
  • maksimālais grauda izmērs 0,4 mm
  • augsta ūdens tvaiku caurlaidība, μ apm. 8
  • stiprības robeža spiedē <2,5 N/mm2
  • javas grupa: PIc

Materiāla bāze

Minerāla saistviela atbilstīgi DIN 1060, DIN 1164 un minerālas piedevas atbilstīgi DIN 4226.

Iepakojums

25 kg maisi.

Krāsu toņi

Dabiski balta.

Uzglabāšana

Uzglabājot sausumā vismaz 6 mēneši, skaitot no izgatavošanas datuma, 6 mēnešus ar nelielu hromāta daudzumu.

Piemērotas pamatnes

Piemērots kā ārējais apmetuma slānis Histolith® Trass-Sanierputz, kā arī minerāliem apmetumiem atbilstīgi DIN 18 550.

Pamatnes sagatavošana

Apmetuma javas grupas PI, PII, PIII:
Nav piemērots, lai strādātu uz veciem krāsojumiem un mākslīgo sveķu saistītiem apmetumiem. Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, pasargātām no sala, kā arī no vielām, kas mazina saķeri. Apmetuma apakšējam slānim ir jābūt labi saistītam un izveidotam raupjam. Rūpīgi notīrīt pamatni. 

Materiāla sagatavošana

Histolith® Feinputz samaisīt maisītājā apstrādei piemērotā konsistencē, bez kunkuļiem:
- Ūdens patēriņš apm. 6,5 litri/maiss
- Apstrādes laiks apm. 120 minūtes

Uzklāšanas metode

Histolith® Feinputz vienmērīgi un bez aplikumiem uzvilkt ar ķelli.

Pārklājuma uzbūve

Āra zonā ir nepieciešams pārklājums. Pārklājums tikai ar augstas ūdens tvaiku caurlaidības krāsām, ieteicamas Histolith® Kalkfarbe vai AmphiSilan-Siliconharzfarbe krāsas.

Patēriņš

Apm. 1,5 kg/m2 uz kārtas biezumu. Precīzus rādītājus var noteikt darba izmēģinājumā attiecīgajā objektā.

Iestrādes nosacījumi

Apstrādes temperatūra ≥ +50C pamatnei un cirkulācijas gaisam. Nestrādāt tiešos saules staros, lietū vai stiprā vējā vai attiecīgi aizsargāt virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms nākošā pārklājuma uzklāšanas, ieturēt vismaz 7 dienu noturēšanas laiku. Žūšanas laikā apstrādātās virsmas ir jāsargā no pārāk ātras izžūšanas. 

Uzmanību

Reaģē sārmaini. Nopietns acu bojājumu risks. Sargāt no bērniem. Novērst saskari ar acīm vai ādu. Nonākot saskarē ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un konsultēties ar ārstu. Strādājot, valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/sejas aizsargu. Norijot, nekavējoties konsultēties ar ārstu un uzrādīt iepakojumu vai etiķeti. Neieelpot putekļus, skatīt arī drošības datu lapu.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai maisus, kuros nav izstrādājuma pārpalikumu. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā celtniecības un nojaukšanas atkritumus. 

Gis-kods

ZP 1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

Sv. apustuļa Jēkaba baznīca, Jonava,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Sv.Terēzes baznīca, Viļņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo…

Zemgales iela 11, Liepāja

Bērzaines iela 7, Cēsis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,…

Brīvības bulvāris 32, Rīga

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…

Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Tirdzniecības centrs GO 9, Viļņa,…

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…

Jelgavas pils

Baznīcas iela 18, Rīga

Kuģu iela 15, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Alberta ielā 7, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Katlakalna Baznīca