caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285381/075045_Histolith_Kalkspachtel_brillant_20kg_LV.png

Histolith Kalkspachtel brillant

Izteikti balta, labi pildoša kaļķa špaktele ārdarbiem un iekšdarbiem

Pielietojums

Universāli pielietojama kaļķa špaktele apmetuma virsmu izlīdzināšanai, pielietojama arī kā izlīdzinošā
un modelējošā virskārta, t.sk arī virsmas remontam un atjaunošanai. Būvfizikālo un būvbioloģisko
īpašību dēļ ļoti piemērota arī izmantošanai ekoloģiskajā būvniecībā.

Īpašības

  • Veido izteikti baltu, pilnīgi matētu kaļķa virsmu
  • Ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, sd-vērtība = 0,01 m pie 1 mm slāņa biezuma
  • Ar sorbcijas spēju, veicina patīkamu klimatu iekštelpās
  • Ļoti sārmaina, ph līmenis = 13 (pēc iejaukšanas)
  • Nedegoša, klase A2-s1,d0 atbilstoši DIN EN 13501-1
  • Dabīgā sārmainuma dēļ neļauj veidoties pelējuma sēnīšu apaugumam
  • Nesatur konservantus
  • Piemērota arī alerģētiķiem
  • Plastiski iestrādājama un izlīdzināma
  • Modelējama uz virsmas

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas un īpaši augstvērtīgas minerālās pildvielas.

Iepakojums

20 kg maiss

Krāsu toņi

Balta

Tonējama manuāli ar pilntoņa krāsām Histolith Volltonfarben SI, kā arī ar kaļķa noturīgiem tonētājiem
un sausajiem pigmentiem. Pigmenta saderību pārbaudīt, uzklājot paraugu.

Uzglabāšana

Sausā vietā, uzglabājams vismaz 9 mēnešus no ražošanas datuma, 9 mēnešus ar mazu hromāta
saturu.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Piemērota kā izlīdzinošā špaktele minerālapmetumiem, kā arī izmantošanai sistēmā Histolith® Trass Sanierputz. Lietojama uz betona, akmens mūra, gāzbetona, ģipškartona plāksnēm, ģipša plāksnēm, mākslīgo sveķu apmetumiem, esošiem veciem, izturīgiem klājumiem.


Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt stingrai, stabilai, bez saķeri mazinošām vielām. Pamatapmetuma slānim ir jābūt labi saistītam un raupjam. Pārklājamo pamatni rūpīgi notīrīt. Birstošas apmetuma virsmas gruntēt ar Histolith Silikat-Fixativ. Ģipša apmetumus, ģipškartona plāksnes, ģipša plāksnes, un izturīgus vecos klājumus vispirms gruntēt ar Histolith Strukturgrund.Materiāla sagatavošana

Histolith® Kalkspachtel brillant iejauc ar mikseri līdz vienmērīgai konsistencei bez kunkuļiem.
Ūdens patēriņš: apm. 8,5-9,0 l uz maisu
Iestrādes laiks: apm. 120 minūtes

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt vienmērīgi, bez redzamām salaiduma vietām un virsmu izlīdzināt. Pēc sacietēšanas virsmu samitrināt un uzklāt plānu nākamo kārtu. Pēc īsa laika virsmu nolīdzināt ar Venēcijas ķelli. Alternatīvi virsmu vēl slapju filcēt vai pēc nožūšanas noslīpēt. Auduma ieklāšana: materiālu uzklāt ar 6x6 mm roboto ķelli. Ieklāt Histolith Armierungsgewebe, blakus esošos loksnes savienojuma vietās pārklājot pāri apm. 10 cm, un cieši piespiest. Pēc tam virsmu špaktelēt "slapjš slapjā" tā, lai nodrošinātu armējošā sieta visas virsmas noklāšanu. Pēc sacietēšanas virsmu samitrināt un uzklāt plānu nākamo kārtu. Pēc īsa laika virsmu nolīdzināt ar Venēcijas ķelli. Alternatīvi virsmu vēl slapju filcēt vai pēc nožūšanas noslīpēt.
Klājuma biezums: 0,5-10 mm

Pārklājuma uzbūve

Histolith Kalkspachtel brillant var pārklāt ar Histolith kaļķa krāsām un Histolith silikāta krāsām.
Pirms tam virsmu ieteicams gruntēt ar Histolith Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni 2:1.

Patēriņš

Apm. 1,2 kg/m2 uz 1 mm slāņa biezumu.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra apkārtējam gaisam un pamatnei ≥ + 5 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms tālāka apstrādes ievērot vismaz 3 dienu žūšanas laiku.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Nav piemērota virsmām ar ļoti lielu ūdens noslodzi, piem., tiešu ūdens vai ūdens šļakatu piekļuvi
virsmai. Lietojot ārdarbos, špaktelei nepieciešams nosedzošais klājums. Nav piemērota horizontālām vai slīpām virsmām ar lietusūdens noslodzi.
Dabīgo pildvielu dēļ iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Tāpēc uz blakus esošām virsmām, kurām nav paredzēts papildus pārklājums, izmantot tikai vienas ražošanas partijas produktu.
Uz vāji uzsūcošām pamatnēm var veidoties smalki gaisa pūšļi. Tos pēc neilgas vēdināšanas var noņemt ar atkārtotu izlīdzināšanu.

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Drošības norādes

Produkts paredzēts tikai profesionālai lietošanai.

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK < 1 g/l. Briesmas. Bīstamības apzīmējumi/Drošības
prasību apzīmējums: Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no
bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot
aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Sastāvā ietilpst: Zement.
Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība.Lūdzu ievērot Tehnisko informāciju. Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Cements, polivinilacetāta sveķi, kalcija karbonāts, piedevas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus
likvidēt kā jauktos būvgružus. Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem.

Gis-kods

ZP1

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Cements, polivinilacetāta sveķi, kalcija karbonāts, piedevas.

Tuvākas norādes

Sīkāka informācija: Skatīt Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)