caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/253377/067909_Histolith_Kalkspachtel_Natur_LV.png

Histolith Kalkspachtel Natur

Dabīgi balta kaļķa špaktele virsmu izlīdzināšanai iekšdarbos

Pielietojums

Universāli pielietojama kaļķa špaktele jaunu un veco virsmu izlīdzināšanai. Īpaši piemērota vēsturiskām ēkām. Būvfizikālo un būvbioloģisko īpašību dēļ ļoti piemērota arī izmantošanai ekoloģiskajā būvniecībā.

Īpašības

■ Ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, Sd vērtība = 0,01 m pie 1 mm slāņa biezuma

■ Ar sorbcijas spēju, veicina patīkamu klimatu iekštelpās

■ Ļoti sārmaina, ph līmenis = 13 (pēc iejaukšanas)

■ Nedegoša, klase A1

■ Dabīgā sārmainuma dēļ neļauj veidoties pelējuma sēnīšu apaugumam

■ Nesatur konservantus

■ Piemērota arī alerģētiķiem

■ Plastiski iestrādājama un izlīdzināma

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas un īpaši augstvērtīgas minerālās pildvielas.

Iepakojums

20 kg Sack

Krāsu toņi

Dabīgi balta

Tonējama manuāli ar pilntoņa krāsām Histolith Volltonfarben SI, kā arī ar kaļķa noturīgiem tonētājiem un sausajiem pigmentiem. Pigmenta saderību pārbaudīt, uzklājot paraugu.

Uzglabāšana

Sausā vietā uzglabājama vismaz 9 mēnešus no ražošanas datuma, 9 mēnešus ar mazu hromāta saturu.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi  2iekšdarbi 3ārdarbi1ārdarbi2
+++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Piemērota kā izlīdzinošā špaktele minerālapmetumiem, kā arī izmantošanai sistēmā Histolith® Trass  Sanierputz. Lietojama uz betona, akmens mūra, gāzbetona, ģipškartona plāksnēm, ģipša plāksnēm, mākslīgo sveķu apmetumiem, esošiem veciem, izturīgiem klājumiem.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei ir jābūt stingrai, stabilai, bez saķeri mazinošām vielām. Pamatapmetuma slānim ir jābūt labi saistītam un raupjam. Pārklājamo pamatni rūpīgi notīrīt. Birstošas apmetuma virsmas gruntēt ar Histolith Silikat-Fixativ.

Ģipša apmetumus, ģipškartona plāksnes, ģipša plāksnes, izturīgus vecos klājumus un mākslīgo sveķu  apmetumus vispirms gruntēt ar Histolith Strukturgrund.

Materiāla sagatavošana

Špakteli iejauc ar mikseri līdz vienmērīgai konsistencei bez kunkuļiem. Ūdens patēriņš: apm. 9,0-9,5 l uz maisu.
Iestrādes laiks: apm. 8 stundas pie 20°C

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt vienmērīgi, bez redzamām salaiduma vietām un virsmu izlīdzināt. Pēc sacietēšanas virsmu samitrināt un uzklāt plānu nākamo kārtu. Pēc īsa laika virsmu nolīdzināt ar Venēcijas ķelli. Alternatīvi virsmu vēl slapju filcēt vai pēc nožūšanas noslīpēt.

Auduma ieklāšana: materiālu uzklāt ar 6x6 mm roboto ķelli. Ieklāt Histolith Armierungsgewebe, blakus esošos loksnes savienojuma vietās pārklājot pāri apm. 10 cm, un cieši piespiest. Pēc tam virsmu špaktelēt "slapjš slapjā" tā, lai nodrošinātu armējošā sieta visas virsmas noklāšanu. Pēc sacietēšanas virsmu samitrināt un uzklāt plānu nākamo kārtu. Pēc īsa laika virsmu nolīdzināt ar Venēcijas ķelli. Alternatīvi virsmu vēl slapju filcēt vai pēc nožūšanas noslīpēt.
Klājuma biezums: 0,5-10 mm

Pārklājuma uzbūve

Histolith Kalkspachtel Natur var pārklāt ar Histolith kaļķa krāsām un Histolith silikāta krasām. Pirms tam virsmu ieteicams gruntēt ar  Histolith Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni 2:1.

Patēriņš

Apm. 1,2 kg/m2 uz 1 mm slāņa biezumu.

Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra apkārtējam gaisam un pamatnei ≥ + 5 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms tālākas apstrādes ievērot vismaz vismaz 3 dienu žūšanas laiku.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Nav piemērota virsmām ar ļoti lielu ūdens noslodzi, piem., tiešu ūdens vai ūdens šļakatu piekļuvi
virsmai.
Dabīgo pildvielu dēļ iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Tāpēc uz blakus esošām virsmām,
kurām nav paredzēts papildus pārklājums, izmantot tikai vienas ražošanas partijas produktu.
Uz vāji uzsūcošām pamatnēm var veidoties smalki gaisa pūslīši. Tos pēc neilgas vēdināšanas var
Noņemt, atkārtoti izlīdzinot virsmu.

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus vai dūmus. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Sastāvā: kalcija dihidroksīds, cements, portlandcements, ķimikālijas. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība.

Likvidācija

Produkts pēc sacietēšanas ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Skat. Drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…