caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285421/075056_Histolith_Renovierspachtel_LV.png

Histolith Renovierspachtel

Smalks minerālais javas maisījums apmetuma remontam iekšdarbos un ārdarbos

Pielietojums

Piemērota bojātu apmetuma virsmu labošanai un izlīdzināšanai, kā arī saplaisājušu apmetuma virsmu remontam ar armējošā sieta ieklāšanu. Var izmantot kā virsējā un pamatapmetuma kārtu, t. sk. cokola zonā.

Īpašības

  • Smalkgraudains līdz 0,6mm
  • Filcējams
  • Pastiprināts ar šķiedru
  • Iestrādājams manuāli un mehanizēti
  • Dabiski baltā tonī

Materiāla bāze

Minerālā saistviela saskaņā ar DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 un minerālās piedevas saskaņā ar DIN EN 13139.

Iepakojums

25 kg maiss / 42 gab paletē

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Uzglabāšana

Sausā vietā, sargāt no mitruma, oriģinālā slēgtā iepakojumā uz paletēm.
Materiālu izstrādāt 12 mēnešu laikā no ražošanas.

Tehniskie dati

Vispārēja pielietojuma apmetuma java (GP) saskaņā ar DIN EN 998-1

Blīvums

ρ: apt. 1,5 g/cm³

Siltumvadītspēja

λ10 dry,mat ≤ 0,45 W/(mK) pie P=50 % saskaņā ar DIN EN 1745
λ10 dry,mat ≤ 0,49 W/(mK) pie P=90 % saskaņā ar DIN EN 1745

Lielākā grauda izmērs

max. 0,6 mm

Difūzijas pretestība µ (H2O)

µ < 25 saskaņā ar DIN EN 1015-19

Spiedes pretestība

Kategorija CS IV saskaņā ar DIN EN 998-1
≥ 6 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1015-11

Saistes stiprība

> 0,08 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1015-12
Pārravuma raksturs A, B vai C

Uzliesmojamība

Klase A2-s1, d0 saskaņā ar DIN EN 13501-1 (nedegoša)

Kapilārā ūdens uzņemšana

Kategorija: Wc2 saskaņā ar DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) saskaņā ar DIN EN 1015-18

Norāde

Norādītās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Noturīgi minerālie apmetumi, saplaisājušas apmetuma virsmas, noturīgi veci pārklājumi.

Vorbereitende Arbeiten

Palodzes un papilddetaļas nomaskēt.
Rūpīgi pārklāt stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt stabilai, līdzenai, tīrai, sausai, neapsalušai un bez saķeri mazinošiem vielām. Ja nepieciešams, nestspēju var nodrošināt, izmantojot piemērotas gruntis. Pamatnēm, īpaši pamatapmetumiem, jābūt vienmērīgi nožāvušiem, lai izvairītos no krāsu novirzēm virsējā apmetuma slānī.

Stabili, nestspējīgi minerāli apmetumi:
Labi notīriet virsmu. Noņemiet nenoturīgus slāņus.
Stipri uzsūcošus un smilšainus apmetumus gruntējiet ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Saplaisājušas apmetuma virsmas:
Piemērotas ir tikai apmetuma virsmas ar neaktīvām apmetuma plaisām.
Apmetuma virsmas ar aktīvām, kustīgām plaisām nav piemērotas.

Nepieciešamības gadījumā nokalt apmetumu vietās kur izveidojušies dobumi. Bojātās vietas aizpildīt ar Histolith® Renovierspachtel, dziļākām plaisām (> 20 mm) - ar Histolith® Trass-Porengrundputz.

Stabili vecie pārklājumi:
Labi notīriet virsmu. Uzklājiet Histolith® grunts kārtu.

Ievērojiet VOB C daļa, DIN 18350.

Materiāla sagatavošana

25 kg maisījuma (1 maiss) iejaukt apt. 5-6 l ūdenī

Materiālu var sajaukt līdz viendabīgai masai, izmantojot jaudīgu, zemu apgriezienu maisītāju vai mikseri un tīru, aukstu ūdeni. Pēc aptuveni 3-5 minūtēm atkārtoti pārmaisīt. Ja nepieciešams, pēc šī nobriešanas laika konsistenci piekoriģēt ar nelielu ūdens daudzumu.

Atkarībā no laikapstākļiem izstrādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas (atvērtības laiks).
Neizmantojiet ūdeni, lai jau cietēt sākušu materiālu padarītu atkal lietojamu.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar nerūsējošā tērauda ķelli vai ar piemērotu apmetuma padeves mašīnu.

Armējošās sieta iestrāde: Histolith® Renovierspachtel uzklāt apmēram 4 mm biezumā. Capatect Gewebe 650 ieklāt ar 10 cm pārklājumu un cieši piespiest apmetumā.

Ja nepieciešams, virsmu pāršpaktelējiet lai panāktu nepieciešamo virsmas līdzenumu.

Virskārtas apmetums
: uzklājiet materiālu vienmērīgā slānī aptuveni 3 mm biezumā. Cietēšanas laikā virsmu pielīdzināt vai filcēt ar sūkļa disku.

Materiāla filcēšana ar sūkļa disku var izraisīt neregulāru saistvielu un/vai smalku daļiņu uzkrāšanos uz apmetuma virsmas, kas var mazināt saķeri ar turpmākajiem pārklājumiem. Lai nodrošinātu pietiekamu saķeri, pirms nākamo pārklājumu uzklāšanas ieteicams izmantot plānotajai pārklājuma sistēmai atbilstošu grunti.

Lai panāktu viendabīgu tekstūru, blakusesošās virsmas vienmēr jāklāj vienam un tam pašam meistaram. Lai izvairītos no tekstūras atšķirībām, blakusesošās virsmas jānoklāj bez pārtraukuma. Lielas fasādes sadaliet sekcijās, uzklājiet un strukturējiet nepārtraukti slapjš uz slapja.

Dabisko pildvielu un granulu izmantošanas dēļ iespējamas nelielas krāsu atšķirības. Tāpēc uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas partijas materiālu vai iepriekš sajauciet dažādu partiju materiālu.

Slāņa biezums

2 - 3 mm kā virskārtas apmetums

Pārklājuma uzbūve

Filcētas virsmas pēc nožūšanas nepieciešams pārklāt ar vismaz 2 slāņu krāsas aizsargpārklājumu, pielietojot piemērotu, ūdens tvaiku caurlaidīgu fasādes krāsu. Ieteicamas, Histolith® silikāta un kaļķa krāsās.

Mikroorganismu invāzijas risku var ievērojami samazināt uzklājot fasādes krāsu ar plēves aizsardzību.

Uz masīvām, monolītu sienu virsmām ar HBW < 30 jāveic īpaši pasākumi, piemēram, uz vieglā pamatapmetuma jāuzklāj papildu armējošais apmetums ar armējošā sieta ieklāšanu pa visu virsmu un/vai saules starus atstarojoša fasādes krāsa.

Patēriņš

  • apt. 1,4 kg/m2 uz mm no slāņa biezumu.

Šie patēriņa rādītāji ir aptuvenas vērtības.
Jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta vai iestrādes.

Witterungsbedingungen

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai paaugstinātā mitrumā. Šajā sakarā skatīt Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltumizolācija, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms turpmākas pārklāšanas, gruntskrāsai un starpkārtu slāņiem jābūt pilnībā nožuvušiem. Ieteicamais gaidīšanas laiks līdz nākamās kārtas uzklāšanai ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc šī informācija ir orientējoša.

Gaidīšanas laiks līdz pārklājumu sistēmas uzklāšanai

  • Standarta vērtība 1mm/ dienā no pārklājuma biezuma, bet vismaz 7 dienas.

Papildus virsmas apstrāde ar Histolith® Fluat samazina kaļķa izsvīdumu risku.
Žūšanas laikā apstrādātās virsmas jāaizsargā no pāatrinātas izžūšanas.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

  • Nepārtrauktas darbības maisītājs, piemēram, inoMIX F51 vai m-tec D10.
  • Maisīšanas sūknis, piemēram, InoCOMB Maxi power vai PFT G4.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Padeves šļūtenes:
Sākuma šļūtenes - iekšējais Ø 35 mm; noslēguma šļūtene - iekšējais Ø 25 mm.

Piegādes attālumi/augstums:
Maksimālais piegādes attālums 30 m; maksimālais piegādes augstums 20 m
(atkarībā no temperatūras)

Smidzināšanas ierīce:
Sprausla -Ø 8 - 12 mm.

Pirms regulāras ekspluatācijas padeves šļūtenes iepriekš izskalojiet ar kaļķu pieniņu vai pastu.
Ja darbs tiek pārtraukts, neatstājiet padeves šļūteni tiešos saules staros, pārklājiet materiāla tvertni, piemēram, ar foliju un turiet pistoli un uzgali zem ūdens. Līdz turpmākai apstrādei uzglabāt ne ilgāk kā 30 min, citādi materiāls šļūtenē var sacietēt.

Pirms darba pārtraukuma materiāla tvertne "atvērtās sistēmas" (nepārtrauktas darbības maisītājs +
padeves sūknis) padeves sūknī pēc iespējas jāiztukšo, lai, atsākot darbu no jauna, novērstu materiāla tuneļošanu. Ja tas netiek ievērots, pirms mašīnas iedarbināšanas (ar izslēgtu mašīnu) materiāls iespejams būt jāpadara "kustīgs".

Nepieciešams ievērot mašīnas ražotāja rekomendācijas.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Sastāvā ietilpst: cement, portland, chemicals. Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. 

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Sk. Drošības Datu Lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Sv.Terēzes baznīca, Viļņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo…

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Sv. Apustuļa Filipa un Jēkaba baznīca

Alberta iela 5, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs