caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285421/075056_Histolith_Renovierspachtel_LV.png

Histolith Renovierspachtel

Minerālā pulveršpaktele apmetuma labošanai ārdarbos un iekšdarbos.

Pielietojums

Histolith® Silikat-Renovierspachtel ir piemērota bojātu apmetuma virsmu un betona apmetumu labošanai. Arī ievietojot audumus saplaisājušu apmetuma virsmu sanācijai.

Īpašības

  • minerāla, javas grupa PII
  • ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību
  • nedegoša
  • mitra filcējama
  • smalkgraudaina,  maks. grauda lielums 0,5 mm
  • ūdens tvaiku difūzijas pretestība p <12
  • iestrādājama ar roku un apmetuma iekārtām

Materiāla bāze

Minerālā saistviela saskaņā ar DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 un minerālās piedevas saskaņā ar DIN EN 13139.

Iepakojums

25 kg maiss.

Krāsu toņi

Dabiski balts.

Uzglabāšana

Sausā vietā, garantija vismaz 6 mēnešus no ražošanas datuma, 6 mēnešus mazs hromāta saturs.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, cietām, atgrūdošām vielām un sausām un ar labu nestspēju. Ievērot VOB, C daļu, DIN18  363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupu PII un PIII apmetumi ar labu nestspēju:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. No virsmas birstošus apmetumus gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Ieplaisājušas apmetuma virsmas:
Piemērota fasādēm, kurās vairs neveidojas plaisas. Nav piemērota fasādēm ar dinamiskām plaisām. Nepieciešamības gadījumā dobumus noskaldīt, defekta vietas aizpildīt ar  Histolith® Renovierspachtel, dziļāku lūzuma vietu gadījumā (>20 mm) aizpildīt ar Histolith® Trass-Porengrundputz.

Vecie krāsojumi ar labu nestspēju:
Virsmu labi notīrīt. Uzklāt  gruntējumu ar Putzgrund 610.

Materiāla sagatavošana

Histolith® Renovierspachtel iestrādāt ar rokām vai izmantojot rīcībā esošās apmetuma mašīnas. Iestrādājot ar roku, ļaut iejauktajam materiālam apm. 5 minūtes ievilkties un vēlreiz īsi apmaisīt, konsistenci nepieciešamības gadījumā noregulēt ar ūdeni. Nepieciešamais ūdens daudzums: apm. 5-6 l/ uz maisu.
Iestrādes laiks: apm. 90 minūtes, pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar nerūsējošā metāla izlīdzināšanas ķelli vai ar piemērotu apmetuma padeves mašīnu Pēc izlīdzināšanas un īsas nožūšanas filcēt ar sūkļa dēli vai nogludināt ar nerūsējošā metāla izlīdzināšanas ķelli.  Maksimālais slāņa biezums vienai kārtai: visas virsmas klājumam 10 mm, atsevišķām lūzuma vietām 20 mm.

Auduma ieklāšana: Histolith® Renovierspachtel uzklāt apmēram  4 mm biezumā. Capatect-Gewebe 650 ieklāt ar 10 cm pārklājumu un cieši piespiest. Pēc tam visu virsmu pārklāt ar špakteli apmēram 2 mm biezumā un nolīdzināt bez šuvēm. Gadījumā, ja jāiegūst filcētas krāsojuma virsmas, pēc 24 stundām uzklāt apmēram 3 mm biezu kārtu un pēc īsa nožūšanas laika vienmērīgi nofilcēt.

Pārklājuma uzbūve

Histolith® Renovierspachtel var pārklāt ar visām Histolith® Fassadenfarben (fasādes krāsām). Apmetuma virsmu pirms tam nokrāsot apstrādāt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Patēriņš

Apm. 1300 -1500 g/m2/mm slāņa biezumam (sausais materiāls) atkarībā no pamatnes raupjuma. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 7 dienām virsmu var pārkrāsot.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Apsegšanas pasākumi: Rūpīgi apsegt krāsojamo virsmu piegulošo apkārtni, tas īpaši attiecas uz stiklu, keramiku, lakojumiem, klinkeriem, dabiskajiem akmeņiem, metālu un koku.

Drošības norādes

Reaģē sārmaini. Kairina ādu. Nopietnu acu bojājumu risks. Sargāt no bērniem. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Ja nokļūst acīs nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Strādājot izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/ sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai  etiķeti, Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus maisus (bez plaisām). Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības un gruvešu atkritumus.

Gis-kods

ZP 1

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Sv.Terēzes baznīca, Viļņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo…

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Sv. Apustuļa Filipa un Jēkaba baznīca

Alberta iela 5, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs