caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286265/075147_Histolith_Trass-Kalkputz_LV.png

Histolith Trass-Kalkputz

Hidrauliskas saistvielas kaļka apmetums ārdarbiem un iekšarbiem.

Pielietojums

Suevit-Trass rupjgraudains kaļķu apmetums pamatnes nelīdzenumu aizpildīšanai un izlīdzināšanai. Piemērots kā pamata/ virskārtas apmetuma kārta mūra apmetumam ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

  • Augsta ūdens tvaika caurlaidība
  • Izturīgs pret laikapstākļiem
  • Izturīgs pret salu
  • Iestrādājams manuāli un mehanizēti
  • Viegli filcējams
  • Nedegošs

Materiāla bāze

Dabiskie hidrauliskie kaļķi, trass un minerālas pildvielas saskaņā ar DIN EN 13139

Iepakojums

Maiss 30 kg/ 42 gab paletē

Krāsu toņi

Gaiši brūns

Uzglabāšana

Sausā, vēsā vietā. Sargāt no mitruma, uzglabāt oriģināliepakojumā.
Izstrādāt materiālu 12 mēnešu laikā no ražošanas.

Tehniskie dati

Parastā apmetuma java (GP) saskaņā ar DIN EN 998-1
Ugunsdrošība: A1 klase saskaņā ar DIN EN 13501-1 (nedegoša)

Maksimālais grauda lielums

apt. 4 mm

Siltumvadītspējas grupa

λ10 dry, mat ≤ 0,61 W/(mK) pie P=50% pēc DIN EN 1745


Ūdens tvaiku caurlaidība

μ ≤ 20 pēc DIN EN 1015-19

Spiedes pretestība

Klase CS I pēc DIN EN 998-1
0,4 N/mm2 - 2,5 N/mm2 pēc DIN EN 1015-11

Cietas javas blīvums

ρ: apt. 1,64 g/cm³ pēc DIN EN 1015-10

Saistes stiprība

≥ 0,30 N/mm pēc DIN EN 1015-12; plīsuma raksturs: B

Kapilārā ūdens uzņemšana

Kategorija WC1 pēc DIN EN 998-1
C ≤ 0,40 kg/(m2·min0,5) pēc DIN EN 1015-18

Norāde

Norādītās nemainīgās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ
var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Piemērots veciem un jauniem mūriem.

Vorbereitende Arbeiten

Palodžu un papilddetaļu maskēšana. Rūpīgi pārklājiet stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, ar labu nestspēju, brīvai no ledus, kā arī no saķeri mazinošām vielām.
Apakšapmetumiem jābūt labi nostiprinātiem un uzraupinātiem. Pamatni pamatīgi notīrīt. Uzsūcošas
pamatnes iepriekš samitrināt (matēti mitras). Kontakta Histolith® Trass-Vorspritzputz uzklāt tā, lai būtu nosegta puse virsmas, un ļaut sacietēt, līdz veidojas gaiša kārta.
Jāievēro VOB C daļa, DIN 18350.

Materiāla sagatavošana

  • 30 kg maisījuma (maiss) iejauc apt. 6,5 l ūdens.

Materiālu var sajaukt līdz bezgrumbainai masai, izmantojot jaudīgu, zemu apgriezienu mikseri vai maisītāju un tīru, aukstu ūdeni. Pēc aptuveni 3-5 minūtēm atkārtoti pārmaisīt. Ja nepieciešams, pēc šī nogatavināšanas laika konsistenci koriģēt ar nelielu ūdens daudzumu. Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks ir aptuveni 2 stundas (atvērtības laiks).

Neizmantojiet ūdeni, lai jau sacietējušu materiālu padarītu atkal iestrādājamu.

Uzklāšanas metode

Uzklājiet materiālu uz sagatavotās pamatnes 15-20 mm biezumā, pēc uzklāšanas virsmu uzraupjināt. Pēc pietiekama žūšanas laika var uzklāt otru apmetuma kārtu, izmantojot to pašu materiālu.
Ja nepieciešams izveidot filcētu virsmu, var uzklāt Histolith® Feinputz vai Histolith® Renovierspachtel un pēc pietiekama žūšanas laika to filcēt.

Slāņa biezums

Ārdarbos: 15-20 mm 
Iekšdarbos: 10-15 mm
Dubultās kārtas uzklāšana: bis 40 mm

Patēriņš

  • apt. 1,4 kg/m2 uz 1mm biezuma  

Šis patēriņa rādītājs ir orientējoša vērtība. Jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta īpašībām vai apstrādes.

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai paaugstinātā mitrumā.
Šajā sakarā skatīt Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltumizolācija, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".
Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ieteicamais gaidīšanas laiks līdz nākamās kārtas uzklāšanai ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc šī informācija ir orientējoša.

Gaidīšanas laiks

  • Orientējošā vērtība 1mm/dienā no slāņa biezuma. Žūšanas laikā apstrādātās virsmas jāaizsargā no pāatrinātas izžūšanas.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgājiet ar ūdeni, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

Beschichtung

Ārpus telpām ir nepieciešams virsmas papildus aizsargpārklājums. Ieteicams izmantot tikai ūdens tvaiku caurlaidīgas krāsas, Histolith® dispersijas silikāta krāsas un Histolith® kaļķa krāsas.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.

Likvidācija

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Gis-kods

ZP1

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvā ietilpst: cement, portland, chemicals, Kalcija hidroksīds. Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība.

Tuvākas norādes

Sk. Drošības Datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klusā iela 11, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs