caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/75356/032252_Histolith_Trass-Kalkputz.png

Histolith Trass-Kalkputz

Kaļka apmetums ar Suevit-Trassu, ārdarbiem un iekšarbiem.

Pielietojums

Piemērots kā pamata/ virs apmetums uz mūra, iekšdarbos un ārdarbos.

Īpašības

  • Grauda lielums 0-4 mm
  • Javas grupa P II a
  • Spiedes stiprība > 2,0 N/mm2
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība p apm. 10
  • Izturīgs pret salu
  • Iestrādājams ar roku un automātiski

Materiāla bāze

Trassa kaļķis un minerālas piedevas saskaņā ar DIN EN 13139.

Iepakojums

30 kg maiss, Silo pēc pieprasījuma.

Krāsu toņi

Gaiši brūns.

Uzglabāšana

Sausā vietā, garantija vismaz 12 mēnešus no ražošanas datuma, 12 mēnešus mazs hromāta saturs.

Piemērotas pamatnes

Piemērots mūrim saskaņā ar DIN 1053. Nav piemērots mitram un ar sāli noslogotam mūrim. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 550, 18350. DIN 18550, VOB Teil C DIN 18350 toepassen.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, ar labu nestspēju, brīvai no ledus, kā arī no saķeri mazinošām vielām. Apakšapmetumiem jābūt labi nostiprinātiem un uzraupinātiem. Pamatni pamatīgi notīrīt. Uzsūcošas pamatnes iepriekš samitrināt (matēti mitras). Kontakta Histolith® Trass-Vorspritzputz uzklāt tā, lai būtu nosegta puse virsmas, un ļaut sacietēt, līdz veidojas gaiša kārta.

Materiāla sagatavošana

Histolith® Trass-Kalkputz iestrādāt ar rokām vai izmantojot rīcībā esošās apmetuma mašīnas. Nepieciešamais ūdens daudzums: apm. 7 l/ maiss. Iestrādes laiks: apm. 120 minūtes.

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt uz sagatavotas pamatnes 15-20 mm biezumā, virsmu pēc ievilkšanās uzraupināt. Pēc pietiekoši ilga žūšanas laika var uzklāt otru apmetuma kārtu ar tādu pašu materiālu. Vidējam slāņa biezumam ārdarbos būtu jābūt 20 mm (pieļaujamais minimālais biezums 15 mm) un iekšdarbos15 mm (pieļaujamais minimālais biezums 10 mm). Gadījumā, ja jāveido filcēta virsma, pēc pietiekoša žūšanas laika var uzklāt un filcēt Histolith Feinputz vai Histolith Renovierspachtel.

Pārklājuma uzbūve

Ārdarbos ir nepieciešams pārklājums. Pārklājums tikai ar tādām krāsām, kam ir ļoti laba ūdens tvaiku caurlaidība, iesakām Histolith® dispersijas silikāta krāsas und Histolith® kaļķa krāsas.

Patēriņš

Vismaz 1,4 kg/m2  vienam slāņa biezuma mm. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes temperatūra: Iestrādes temperatūra apkārtnei un pamatnei> +5 °C.
Nestrādāt tiešu saules staru ietekmē, lietū un spēcīgā vējā vai virsmas atbilstoši aizsargāt.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms sekojošiem klājumiem ievērot 1 dienas žūšanas uz katru mm (1mm dienā).  Žūšanas laikā pasargāt virsmas no pārāk ātras izžūšanas.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātāvariantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsuārštata darbiniekiem. Mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultācijuattiecībā uz katru konkrēto objektu.

Drošības norādes

Kairina ādu. Nopietnu acu bojājumu risks. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīsun uz ādas. Ja nokļuvis acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Strādājot izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/ sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai  etiķeti, Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus maisus (bez plaisām). Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības un gruvešu atkritumus.

Gis-kods

ZP 1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klusā iela 11, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs