caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285420/075055_Histolith_Antik-Lasur_5L_LV.png

Histolith Antik Lasur

Silikāta bāzes lazūra

Pielietojums

Histolith® Antik-Lasur ir bezkrāsains koncentrāts dekoratīva lazūras pārklājuma veidošanai pēc vēsturisku pārklājumu parauga. Īpaši labi piemērots arī struktūru saglabājošiem lazūras pārklājumiem uz dabiskajiem akmeņiem. Minerālu virsmu dekorēšanai pēc DIN 18363.

Īpašības

  • Krāšņi matēta, minerāla virsma
  • Ļoti izturīgs pret laikapstākļu iedarbību
  • Ļoti izturīgs pret gaismu
  • Augsta ūdens tvaiku un CO2 caurlaidība
  • Augsti sārmains, pH vērtība apt. 11

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām saskaņā ar DIN 18 363, atk. 2.4.1.

Iepakojums

5 l

Krāsu toņi

Caurspīdīgs.
Paštonēšana ar Histolith pilntoņa krāsām SI vai ar tonētiem Histolith® Außenquarz līdz maks. 30 % piedevai. Automātiski tonējama ColorExpress sistēmā ar neorganiskām krāsu pastām. Krāsu toņus un vēlamo lazūras caurspīdīgumu nosakiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Spīduma pakāpe

Klase G3 (matēts) saskaņā ar DIN EN 1062-1

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet sargāt no sala. 

Blīvums

ρ: apt. 1,0 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

Klase V1 (augsta) saskaņā ar DIN EN 1062-1
sd < 0,14 m saskaņā ar EN ISO 7783-2

Norāde

Norādītās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, brīvām no netīrumiem, adhēziju mazinošām vielām, sausām, ar labu absorpciju un bez apledojuma. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Jauni apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 Klase CS I - CS IV:
Pirms pārklājuma uzklāšanas ievērot vismaz 7 dienu žūšanas laiku pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitrumā. Cieto kalcītu kārtu noņemt ar Histolith® Fluat.

Veci nepārklāti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntējums ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1: 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Veci, matēti dispersijas krāsu krāsojumi ar labu nestspēju:
Virsmu labi notīrīt. Uzklāt gruntējumu ar Histolith® Mineralin, kas ir atšķaidīts ar maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Dabiskie akmeņi:
Kā pamatne piemēroti tikai uzsūktspējīgi dabiskie akmeņi. Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Bojātās javas šuves salabot. Uzklāt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt klājuma saderību. Lūdzu, ņemiet vērā: Ja dabīgais akmens satur ūdenī šķīstošas sastāvdaļas, tās var iekrāsot virsmu un radīt traipus.

Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem:
Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem mazgāt ar mitro tīrīšanas metodi. Pēc izžūšanas apstrādājiet virsmas ar Capatox un atstājiet nožūt.

Ģipša apmetumi saskaņā ar DIN EN 13279-1 / Spiedes izt. min. 1 N/mm2: :
Uz stingriem apmetumiem: Gruntējums ar Histolith® Mineralin. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ festigen. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Histolith® Mineralin.

Ģipša plāksnes:
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstus ģipša apmetumus  stiprināt ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ. Gruntējums ar Histolith® Mineralin. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas izejvielas, grunts klājumam izvēlēties Caparol Aqua-Sperrgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

Betons:
Notīrīt iespējamos gružus un citus netīrumus.

Kaļķa krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntskrāsa ar Dupa-Putzfestiger un starpkārta ar Histolith® Mineralin.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:
Pelējumu nomazgāt. Pēc izžūšanas apstrādājiet virsmas ar Capatox un atstājiet nožūt.

Uzklāšanas metode

Atkarībā no vēlamā lazūras efekta ar birstes darbarīkiem, tupināšanas otu, dabiskā materiāla sūkli vai drānu.

Izveidojiet un izmēģiniet testa pārklājumus!

Atkarībā no krāsojuma, kārtu skaita, izmantotā instrumenta un individuālās darba metodes lazūras pārklājumiem ir individuāls un raksturīgs efekts.
Lai izvairītos no novirzēm atšķirīga "rokraksta" dēļ, blakusesošas virsmas vienmēr jāveido vienam un tam pašam meistaram.

Pārklājuma uzbūve

Materiālu pielietot tikai tonētā un atšķaidītā veidā.

Lazūras pārklājums uz dabiskajiem akmeņiem: 
Grunts, starpslānis un virsējais pārklājums, pielāgots vēlamajam caurspīdīgumam ar apm. 20 % Histolith® Sol-Silikat Fixativ (vai Sylitol 111 Konzentrat), atšķaidīts 2:1 ar ūdeni.

Dekoratīvie lazūras pārklājumi uz sienu virsmām:
Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas vai birstošas minerālās pamatnes gruntēt  ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ (vai Sylitol 111 Konzentrat), kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Sedzošs gruntējuma vai starpklājums baltā krāsā vai gaiši tonēts ar Histolith® Mineralin, saskaņojot ar sekojošo lazūras kārtu.

Nobeiguma pārklājums atkarībā no vēlamā lazūras efekta, 1-3 kārtas, pielāgots atkarībā no vēlāmās transparences ar apt. 10% Histolith® Sol-Silikat Fixativ (vai Sylitol 111 Konzentrat), kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1.

Patēriņš

  • Apm. 80-100 ml/m2 vienai kārtai uz gludas pamatnes.

Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +8 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitrumā.
Skatiet Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltināšana, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Pārkrāsojams pēc:

Pārstrādes gaidīšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc sniegtā informācija ir tikai orientējoša.

  • Virsma ir sausa un pārstrādājama pie 20 °C  un 65 % relatīvā gaisa mitruma pēc apt. 12 st
  • Izturīgs pret lietus iedarbību pēc apt. 24 h

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz, pēc 24 stundām virsma ir izturīga pret lietu.  Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Rūpīgi apklāt krāsojamo virsmu apkārtni. Sprauslas uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, stikla, metāla un dabiskajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus z ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

BSW10

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…

Noblessner un kai mākslas centrs,…

Kuģu iela 15, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Rēzeknes Zaļā sinagoga