caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286269/075150_Histolith_FassadenSilikat_12,5_L_LV.png

Histolith FassadenSilikat

Minerāla fasādes krāsa saskaņā ar DIN 18363

Pielietojums

Histolith® FassadenSilikat ir piemērota fasāžu pārklājumiem, kas izceļas ar augstu laikapstākļu un krāsu toņu noturību kā arī izdevīgām būvfizikālajām īpašībām.

Īpašības

 • Noturīga pret laikapstākļiem un gaismu
 • Struktūru saglabājoša
 • Dziļi matēta fasādes krāsa
 • Augsta oglekļa dioksīda caurlaidība
 • Ļoti sārmaina, pH vērtība aptuveni 11,5
 • Nedegoša

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls, gaismas noturīgi minerālpigmenti, minerālvielu pildvielas, organiskās piedevas (< 5 %)

Iepakojums

12,5l und 5,0l spainis

Krāsu toņi

Balta

Rūpnieciska tonēšana daudzos krāsu toņos pēc pieprasījuma.
Iespējama manuāla tonēšana ar Histolith® Sol-Silikat Volltonfarbe.
Tonējama izmantojot ColorExpress sistēmu ar neorganiskām krāsu pastām.

Dabisko pildvielu un granulu izmantošanas dēļ iespējamas nelielas krāsu variācijas. Tāpēc uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas partijas materiālu vai iepriekš sajauciet dažādu partiju materiālu. Pirms apstrādes ir jāpārbauda materiāla krāsu precizitāte un viendabīgums. Sūdzības par novirzēm no piegādes mērķa pēc apstrādes vairs netiek atzītas. Atsauce uz VDPM "Vadlīnijām par pārbaudes pienākumiem tonētu preču piegādes laikā kā daļu no pienākuma pārbaudīt un paziņot par neatbilstībām (§ 377. pants)".

Krāsas stabilitāte saskaņā ar BFS datu lapu Nr. 26:
Klase: B
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Klase G3 (matēta) saskaņā ar DIN EN 1062-1

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Materiālu izstrādāt 12 mēnešu laikā no ražošanas.

Maksimālais grauda lielums

Klase S1 saskaņā ar DIN EN 1062-1
S < 100 µm saskaņā ar EN ISO 1524

Blīvums

ρ: apt. 1,5 g/cm³

Sausā slāņa biezums

Klase E3 saskaņā ar DIN EN 1062-1
E = 100–200 µm

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

Klase V1 (augsta) saskaņā ar DIN EN 1062-1
sd < 0,14 m saskaņā ar EN ISO 7783-2

Ūdens caurlaidības daudzums

Klase W3 (zema) saskaņā ar DIN EN 1062-1
W≤0,1 kg/(m2h1/2) saskaņā ar EN 1062-3

Norāde

Norādītās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ, var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, bez atdalošām vielām, sausai, uzsūtspējīgai un bez apledojuma. Ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3. nodaļu.

Pamatnes sagatavošana

Veci nepārklāti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Jauni apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 Klase CS I - CS IV:
Pirms pārklājuma uzklāšanas ievērot vismaz 7 dienu žūšanas laiku pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa
mitrumā. Cieto kalcītu kārtu apstrādāt ar Histolith® Fluat.

Veci stabili matēti dispersijas krāsojumi:
Virsmu rūpīgi notīrīt. Gruntējums ar Histolith® Mineralin atšķaidīts ar 5% Histolith® Sol-Silikat Fixativ.

Minerālas pamatnes ar atšķirīgu uzsūkspēju:
Virsmu rūpīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntējums ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1: 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Ķieģeļu mūris:
Piemērots tikai absorbējošu ķieģeļu mūris. Cieti apdedzināti ķieģeļi un klinkera ķieģeļi nav piemēroti. Veiciet testa klājumu un pārbaudiet materiālu saderību. Rūpīgi notīriet virsmu. Salabojiet bojātās javas šuves. Uzklājiet gruntskrāsas kārtu ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni 2:1 līdz 1:1 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Ķieģeļiem ar ūdenī šķīstošiem, krāsojošiem ieslēgumiem, uzklāt grunti Caparol Aqua-Sperrgrund.

Dabīgie akmeņi:
Kā pamatne piemēroti tikai uzsūktspējīgi dabiskie akmeņi. Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus
noņemt. Bojātās javas šuves salabot. Uzklāt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt klājuma saderību. Lūdzu, ņemiet vērā: Ja dabīgais akmens satur ūdenī šķīstošas sastāvdaļas, tās var iekrāsot virsmu un radīt traipus.

Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem:
Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem mazgāt ar mitro tīrīšanas metodi. Pēc izžūšanas apstrādājiet virsmas ar Capatox un atstājiet nožūt.

Materiāla sagatavošana

Rūpīgi samaisiet iepakojuma saturu ar zemu apgriezienu mikseri.
Var atšķaidīt līdz maksimāli 5% ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izmidzinot ar jaudīgu izsmidzināšanas (Airless) iekārtu.

Uzklājot ar smidzināšanu:

Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,026"
Smidzināšanas spiediens: 150–180 bar

Farbige Beschichtungen mit einem Hellbezugswert < 50 mit der Bürste in kurzen Zügen auftragen.
Zusammenhängende Flächen zur Vermeidung von Ansätzen  ohne Unterbrechung fertigstellen. Große Fassaden in Abschnitte gliedern, nass in nass kontinuierlich auftragen und strukturieren.

Krāsainus pārklājumus ar gaismas atstarošanas vērtību <50 uzklājiet ar īsiem otas triepieniem. Apstrādājiet blakusesošas virsmas bez pārtraukumiem, lai izvairītos no pārejām. Lielas fasādes sadalīt sekcijās, uzklāt nepārtraukti mitrs uz mitra un strukturēt.

Pārklājuma uzbūve

Vāji un vienmērīgi uzsūcoši minerālas pamatnes:
Gruntējums, kas sastāv no sekojoša maisījuma: 2 daļām Histolith® FassadenSilikat un 1 daļas Histolith® Sol-Silikat Fixativ.
Virskārta ar Histolith® FassadenSilikat, atšķaidītu ar ne vairāk kā 5 % Histolith® Sol-Silikat Fixativ.

Augsti un nevienmērīgi uzsūcoši minerālu substrāti vai substrāti ar slīpējumu uz virsmas:
Gruntējums ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ, kas atšķaidīts ar ūdeni 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
Viena starpkārta un viena virsējā kārta ar Histolith® FassadenSilikat, atšķaidīta ar ne vairāk kā 5 % Histolith® Sol-Silikat Fixativ.

Remontētām apmetuma virsmām ieteicams uzklāt starpkārtu ar Histolith® FassadenSilikat vai Histolith® Mineralin.

Patēriņš

 • apt. 250–300 ml/m2 2 kārtām uz gludas pamatnes

  Šie patēriņa rādītāji ir aptuvenas vērtības.
  Jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta vai iestrādes apstākļiem.

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +8 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitrumā. Skatiet Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltināšana, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pārstrādes gaidīšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc sniegtā informācija ir tikai orientējoša. 
 • Virsma ir sausa un pārstrādājama pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitruma pēc apt. 12 st
 • Izturīga pret lietus iedarbību pēc apt. 24 h

Darbarīku tīrīšana

Darbarīku tīrīšana Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

Norāde

Ūdens, kas tek no lokšņu metāla pārklājumiem, kuri izgatavoti no vara vai svina, var reaģēt ar Histolith® FassadenSilikat sastāvdaļām un izraisīt krāsas maiņu, tāpēc pirms tam pārejiet uz Histolith® Sol-Silikat.

Uzmanību

Ja nepieciešama medicīniska konsultācija, sagatavojiet iepakojumu vai marķējumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pārklājuma materiāls ir sārmains. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

Likvidācija

Šķidros materiālu atlikumus var utilizēt kā krāsas atkritumus uz ūdens bāzes, bet sakaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušu krāsu vai kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

šī produkta kategorijā (A/c kat.): 40 g/l (2010). Šis produkts satur ne vairāk kā 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

BSW40

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)