caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285415/075051_Histolith_Mineralin_LV.png

Histolith Mineralin

Pildošs pārklājuma materiāls uz silikāta bāzes.

Pielietojums

Pildošs grunts-, starp- un nobeiguma klājums uz silikāta bāzes ārdarbiem un iekšdarbiem atbilstoši VOB/C DIN 18 363, 2.4.1 punktam.

Īpašības

  • Struktūru izlīdzinošs
  • Aizpilda rukuma plaisas
  • Augsta izturība pret laikapstākļu iedarbību
  • Satur gaismu noturīgus minerālos pigmentus
  • Satur minerālšķiedru (stikla šķiedru) piedevas
  • Ļoti sārmains, ph vērtība apm. 11
  • Nedegošs

Materiāla bāze

Kālija silikāts, gaismu noturīgi minerālie pigmenti, minerālās pildvielas, organiskās piedevas (< 5 %).

Iepakojums

20 kg

Krāsu toņi

Balts.

Uz pieprasījumu tonējama rūpnīcā dažādos toņos. Tonējams ColorExpress sistēmā ar neorganiskām krāsu pastām. Manuāli tonējama ar Histolith pilntoņa krāsām maks. 10%. Pievienojot vairāk, netiks iegūta vēlamā struktūra un pildspēja.

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Klase B
Grupa 1

Spīduma pakāpe

Dziļi matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,7 g/cm³

Lielākā grauda izmērs

apm. 0,6 mm

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,14 (0,01) m, klase V1 (augsts)

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt stingrai, sausai, stabilai un brīvai no putekļiem un saķeri kavējošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3 punktu.

Pamatnes sagatavošana

Ārdarbos

Jauni javas grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt ne ātrāk kā pēc 7 dienu ilga cietēšanas laika pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Gruntēt ar Histolith® Mineralin, atšķaidītu ar  apm. 5% Histolith® Silikat-Fixativ.

Apmetuma labošana:
Labošana jāveic ar materiālu, kas pēc veida un struktūras atbilst esošajam apmetumam, un pirms krāsošanas tam jābūt sasaistītam un sacietējušam. Visas apmetuma remonta vietas piesūcināt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Ķieģeļu mūris:
Apstrādei piemēroti ir tikai ķieģeļi ar uzsūktspēju. Nav piemēroti glazēti ķieģeļi un klinkers. Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt. Izlabot bojātas javas šuves. Gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Dabīgie akmeņi:
Apstrādei piemēroti ir tikai akmeņi ar uzsūkspēju. Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Uzmanību: Dabīgajiem akmens materiāliem ar ūdenī šķīstošām sastāvdaļām var veidoties izsvīdumi un traipi.

Virsmas ar sēnīšu vai aļģu bojājumiem:
Sēnīšu un aļģu skartās virsmas nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt ar Capatox un ļaut nožūt. Par pārklājuma uzbūvi iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.


Iekšdarbos

Jauni javas grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt ne ātrāk kā pēc 7 dienu ilga cietēšanas laika pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma.
Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Javas grupas PIV ģipša apmetumi:
Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un notīrīt putekļus, gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Ģipša plāksnes:
Špaktelēšanas asumus noslīpēt. Mīkstas špaktelējuma vietas stiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Plāksnes, kuras satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Aqua-Sperrgrund (ievērot BFS tehnisko datu lapu Nr. 12).

Betons:
Notīrīt gružus un citus netīrumus.

Ķieģeļu mūris:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Izlabot bojātas javas šuves. Ķieģeļus, kuri satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol Aqua-Sperrgrund.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt.

Līmes krāsu klājumi:
Nomazgāt līdz tīrai pamatnei. Gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:
Sēnīti nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt ar Capatox un ļaut nožūt. Par pārklājuma uzbūvi iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai jaudīgām izsmidzināšanas ierīcēm.

Pārklājuma uzbūve

Vāji un vienmērīgi uzsūcošas minerālas pamatnes:
Grunts- un starpklājumam uzklāt atšķaidītu ar apm. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.

Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes vai uz virsmas birstošas minerālas pamatnes:
Gruntsklājumam lietot Histolith® Silikat-Fixativ atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.
Starpklājumam Histolith® Mineralin atšķaidīt ar apm. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Nobeiguma klājumam Histolith® Mineralin atšķaidīt ar apm. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ.
Alternatīvi nobeiguma klājums var tikt klāts ar Histolith® Außenquarz ārdarbos un ar Histolith® PremiumSilikat vai Histolith® LithoSil iekšdarbos.

Uzklāšana špaktelējot:
Histolith® Mineralin samaisīt ar Histolith® Schlämmquarz līdz špaktelējamai konsistencei  (pievienojot apm. 30 %). Uzklāt ar špakteļlāpstu vai izlīdzināšanas ķelli. Pēc uzklāšanas apžuvušu virsmu filcēt.

Patēriņš

Apm. 400–500 g/m2 uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām patēriņš ir atbilstoši lielāks.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 12 stundām, lietusdroša pēc 24 stundām. 
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem. Materiāls nav piemērots horizontālām vai slīpām virsmām ar ūdens noslodzi.
Neveikt iestrādi saules staru, augstu temperatūru, stipra vēja, ekstrēma gaisa mitruma, miglas mitruma, lietus apstākļos.
Nepieciešamības gadījumā  uzklāt sastatņu nosegtīklus vai folijas. Uzmanīties no nakts sala riska.

Aizsardzības pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, alkīda/akrila krāsojumus, ķieģeļflīzes, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Likvidācija

Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus – kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

BSW10

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)