caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17811/018161.png

Histolith Silikat-Fixativ

Gruntēšanas un atšķaidīšanas līdzeklis uz silikāta bāzes.

Pielietojums

Histolith®  Silikat-Fixativ tiek izmantots kā: Gruntēšanas līdzeklis stipri vai dažādi uzsūcošu pamatņu stiprināšanai un izlīdzināšanai, atšķaidīšanas līdzeklis Histolith®-dispersijas silikāta krāsām.

Īpašības

  • labs stiprinājums
  • labs iesūkšanās dziļums
  • ar labu ūdens tvaiku un oglekļa dioksīda caurlaidību
  • bez šķīdinātājiem

Materiāla bāze

Kālija šķidrais stikls ar organiskām piedevām saskaņā ar DIN 18 363, atk. 2.41.

Iepakojums

10 l

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Materiālu uzglabāt tikai plastmasas spaiņos.

Blīvums

Apm.1,1 g/сm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām,  sausām un uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN18  363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javu grupu PIc, PII un PII apmetumi:
Ievērot jauno apmetumu cietēšanas laiku pirms pārkrāsošanas, javu grupai PI vismaz 4 nedēļas, javu grupām PII un PIII vismaz 2 nedēļas. Cieto kalcītu kārtu noņemt ar Histolith®  Fluat.

Veci un nekrāsoti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Apmetuma uzlabojumi:
Apmetuma uzlabojumu veidu un struktūru pielīdzināt vecajam apmetumam. Pēc sacietēšanas iesmērēt ar Histolith®  Fluat  un nomazgāt.

Sēnīšu un aļģu bojātas virsmas:
Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem mazgāt ar mitro tīrīšanas metodi. Pēc nožūšanas virsmas piepildīt ar Histolith® Algenentferner un ļaut tām nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu.

Ķieģeļa mūris:
Ir piemērots tikai uzsūkstpējīgs ķieģeļu mūris. Virsmu labi notīrīt, noņemt vājāk turošos slāņus. Izlabot bojātās javas šuves.

Uzklāšanas metode

Histolith®  Silikat-Fixativ ierīvēt pamatnē, izmantojot birstes darbarīku.

Atšķaidīšana

Histolith®  Silikat-Fixativ atšķaidīt ūdenī attiecībā 2:1 līdz 1:1 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Patēriņš

Apm. 100-200 ml/m2 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % relatīvajam gaisa mitrumam: 12 stundas pēc gruntējuma uzklāšanas tas ir pārkrāsojams.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Neveikt iestrādi saules staru, augstu temperatūru, stipra vēja, ekstrēma gaisa mitruma, miglas mitruma, lietus apstākļos. Nepieciešamības gadījumā  uzklāt sastatņu nosegtīklus vai folijas. Uzmanīties no nakts sala riska. Rūpīgi apsegt krāsojamo virsmu piegulošo apkārtni, tas īpaši attiecas uz stiklu, keramiku, lakojumiem, klinkeriem, dabiskajiem akmeņiem, metālu un koku.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Rūpīgi apklāt krāsojamo virsmu apkārtni. Sprauslas uz alkīda/ akrila emaljas krāsām, stikla, metāla un dabiskajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

Sv. apustuļa Jēkaba baznīca, Jonava,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Fredos muiža, Kauņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,…

Brīvības bulvāris 32, Rīga

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…

Borherta muižas ēku komplekss, Zvārdes…

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Tirdzniecības centrs GO 9, Viļņa,…

Sv. Apustuļa Filipa un Jēkaba baznīca

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…

Alberta iela 5, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Katlakalna Baznīca