caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285417/075053_Histolith_Sol-Silikat_LV.png

Histolith Sol-Silikat

Sol-silikāta krāsa ar unikālām īpašībām.

Pielietojums

Histolith® Sol-Silikat ir minerāla fasādes krāsa, kam piemīt unikālas īpašības: jauna veida minerālo saistvielu kombinācija nodrošina universālas lietošanas iespējas. Sastāvam pievienotais šķidrais litija stikls aizkavē potašas izsvīdumus un padara krāsu toņus īpaši mirdzošus.
Histolith® Sol-Silikat apvieno sevī praksē pārbaudītu silikātu krāsu un silikona sveķu krāsu priekšrocības. Krāsa ir īpaši viegli iestrādājama. Piemērota minerālām pamatnēm, kā arī vecu, matētu dispersijas krāsu un vecu silikona sveķu krāsu pārklāšanai.

Īpašības

  • Ļoti izturīga pret laikapstākļu un gaismas iedarbību
  • Minimāli piesaista netīrumus
  • Veido minerāli matētu virsmu
  • Nav termoplastiska
  • Neveido plēvīti, COcaurlaidīga
  • Nesatur plastifikatorus
  • Nedegoša
  • Abilst VOB DIN 18363 prasībām attiecībā uz dispersijas silikātu krāsām

Materiāla bāze

Saistvielu kombinācija no augstas kvalitātes kālija šķidrajiem stikliem un kramskābes soliem, kā arī minerālie pigmenti un pildvielas, organisko sastāvdaļu īpatsvars < 5 %.

Iepakojums

12,5 l, 5 l, 1,25 l

Krāsu toņi

Balta

Uz pieprasījumu tonējama rūpnīcā dažādos toņos. Manuāli tonējama ar Histolith SI pilntoņa krāsām.
Tonējama ColorExpress sistēmā ar neorganiskām krāsu pastām.

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:

Klase: A
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Materiālu uzglabāt tikai plastmasas spaiņos.

Tehniskie dati

Tehniskie dati pēc DIN EN 1062:

Blīvums

apm. 1,44 g/cm³

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

< 0,01 m (augsts), klase V1

Ūdens caurlaidības daudzums

(w-vērtība): 0,09 kg/m2√h (zems), klase W3

Papildinošie produkti

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, sausai un bez saķeri mazinošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupu PIc, PII un PIII apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt ne ātrāk kā pēc 7 dienu ilga cietēšanas laika pie 20 °C un 65% rel. gaisa mitruma. Ieteicams noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntēt ar Histolith®
Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1.

Veci matēti dispersijas krāsu un silikona svēku krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Apmetuma labošana:
Labošana jāveic ar materiālu, kas pēc veida un struktūras atbilst esošajam apmetumam, un pirms krāsošanas tam jābūt sasaistītam un sacietējušam. Visas apmetuma remonta vietas piesūcināt ar  Histolith® Fluat un nomazgāt.

Ķieģeļu mūris:
Virsmu kārtīgi notīrīt, mazizturīgus slāņus noņemt. Izlabot bojātas javas šuves. Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību.
Ķieģeļu mūri ar labu uzsūktspēju gruntēt ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1. Apstrādei nav piemēroti glazēti ķieģeļi un klinkeri.

Dabīgie akmeņi:

Virsmu kārtīgi notīrīt, mazizturīgus slāņus noņemt. Izlabot bojātas javas šuves. Birstošus dabīgos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt ar Histolith® Steinfestiger.

Uzmanību:
Dabīgajiem akmens materiāliem ar ūdenī šķīstošām sastāvdaļām var veidoties izsvīdumi un traipi. Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību.

Virsmas ar sēnīšu vai aļģu bojājumiem:
Sēnīšu un aļģu skartās virsmas nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmas piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt.
Par pārklājuma uzbūvi nepieciešams iepriekš konsultēties ar mūsu speciālistiem.

Uzklāšanas metode

Kultūrvēsturiskiem objektiem vēlams uzklāt ar birsti, pārējos gadījumos - ar rullīti vai izsmidzinot.
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,026"
Smidzināšanas spiediens: 150–180 bar

Pārklājuma uzbūve

Vāji un vienmērīgi uzsūcošas pamatnes:
Gruntsklājums, nepieciešamības gadījumā atšķaidot ar maks. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Nobeiguma klājums, nepieciešamības gadījumā atšķaidot ar maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes:

Gruntsklājums ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2 : 1.
Starpklājums un nobeiguma klājums, nepieciešamības gadījumā atšķaidot ar maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Lai panāktu suspensijas efektu, gruntskārtai un starpkārtai var pievienot maks. 20 % Histolith Schlämmquarz.

Patēriņš

Apm .250–300 ml/m2 uz gludas pamatnes 2 kārtās. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādei:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 12 stundām, lietusdroša pēc
24 stundām.
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem.
Nav paredzēts horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.
Neiestrādāt tiešos saules staros, augtās temperatūrās, stiprā vējā, ļoti augsta gaisa mitruma apstākļos, miglā, lietū.
Nepieciešamības gadījumā izmantot sastatņu pārklājus. Uzmanīties, ja pastāv nakts sala risks.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Slīpējot lietot putekļu aizsargfiltru P2. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Produkts reaģē stipri sārmaini. Tāpēc acis un ādu sargāt no krāsas šļakatām. Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni. Šļakstus uz alkīda/akrila krāsām, stikla, keramikas, metāla, dabīgajiem akmeņiem nekavējoties nomazgāt. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā vecu krāsu/laku akritumus, sakaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 10 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-SK01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

Sv. apustuļa Jēkaba baznīca, Jonava,…

Fredos muiža, Kauņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Zemgales iela 11, Liepāja

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,…

Brīvības bulvāris 32, Rīga

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…

Borherta muižas ēku komplekss, Zvārdes…

Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Sv. Apustuļa Filipa un Jēkaba baznīca

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…