caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/21868/020353_Histolith_Emulsion_10_Liter.png

Histolith Emulsion

Reversīva speciālā saistviela lazējošiem krāsojumiem.

Pielietojums

Histolith® Emulsion ir caurspīdīga saistviela lazējošu krāsojumu veidošanai pieminekļu kopšanas jomā.

Īpašības

- reversīvs, noņemams ar ūdeni
- vairākas reizes pārkrāsojams
- maza spriedze
- ļoti matēts (tuchmatt)
- augstākais ūdens tvaiku caurlaidības rādītājs <0,02 m
- augsta oglekļa dioksīda caurlaidība

- nesatur šķīdinātājus

Materiāla bāze

Ūdeņaina emulsija.

Iepakojums

10 litri.

Krāsu toņi

Balta – caurspīdīga.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, taču sargājot no sala.

Blīvums

Apm. 1,2 g/cm3.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Atstāt nostāvēties 2-4 nedēļas. Pirms pārklāšanas piesūcināt virsmu ar Histolith® Fluat un pēc tam nomazgāt.

Veci nekrāsoti apmetumi PI, PII un PIII un veci minerāli krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt. Birstošus apmetumus nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Veci nestspējīgi, matēti dispersijas krāsu krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Gruntējuma slāni ar Histolith® Emulsionsfarbe atšķaidīt ar 10% ūdeni. Spīdīgus vecos krāsojumus padarīt raupjākus, slīpējot. Gruntējuma slānis ar Capagrund Universal.

Javas grupas PIV ģipša apmetumi un formu ģipsis:
Mīkstus ģipša apmetumus nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar saķepšanas kārtu noslīpēt un notīrīt no putekļiem. Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Spezialgrundierung.

Līmes krāsas krāsojumi:
Kārtīgi nomazgāt. Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Spezialgrundierung.

Appelējušas virsmas:
Nomazgāt pelējumu. Pēc nožūšanas virsmu piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai, ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu. 

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar suku īsos vilcienos. Izdaiļošanas tehnikām ar platu plakanu otu, sūkli, lupatu un utm.l

Pārklājuma uzbūve

Gruntējuma slānis:
Gruntējuma slānis ar Histolith® Emulsionsfarbe atšķaidītu ar ūdeni līdz maks. 10%. Mazgājams, krītainas un/vai stipri uzsūcošas pamatnes pirms tam nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Lazūras krāsojumi:
Veidot, atšķaidot Histolith® Emulsionsfarbe ar Histolith® Emulsion. Maisījuma attiecību noteikt izmēģinājuma krāsojumā. Ir iespējams satonēt pašiem ar sausajiem pigmentiem, pie kam pigmentu saderību ir jānosaka ar izmēģinājuma palīdzību.

Patēriņš

~80 - 100мл/м2 на один слой на гладкой подложке, на шероховатых поверхностях соответственно больше.
Точный расход определяется путем пробного нанесения на соответствующих объектах.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā apstrādes temperatūra: +80C pamatnei un cirkulācijas gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 200C un 65% rel. gaisa mitruma apm. pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Lai novērstu izvirzījumus, pārklāt paņēmienā slapjš uz slapja vienā vilcienā.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Nonākot saskarē ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Apstrādājot izsmidzināšanas tehnikā, neieelpot izsmidzināšanas miglu. Nepieļaut izstrādājuma nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos vai augsnē.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)