caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/21869/020354_Histolith_Emulsionsfarbe_10_L.png

Histolith Emulsionsfarbe

Reversīva iekšdarbu krāsa ar kazeīna/ tempera (Kasein/ Tempera) raksturu.

Pielietojums

Histolith® Emulsionsfarbe tika izstrādāta speciāli īpaši augstvērtīgiem krāsojumiem un gleznojumiem aizsargājamiem kultūrvēsturiskiem objektiem, ēkām.

Īpašības

- reversīvs, noņemams ar ūdeni
- vairākas reizes pārkrāsojams
- maza spriedze
- ļoti matēts (tuchmatt)
- augstākais ūdens tvaiku caurlaidības rādītājs <0,02 m
- augsta oglekļa dioksīda caurlaidība
- nesatur šķīdinātājus
- īpašā formula aizkavē pelējuma sēnīšu augšanu

Materiāla bāze

Reversīva emulsija uz līmes/ PU/ acetāta bāzes, kā arī minerālie pigmenti un pildvielas.

Iepakojums

10 litri.

Krāsu toņi

Balta. Tonēšana rūpnīcā daudzos toņos pēc pieprasījuma. Tonējama automātiski ColorExpress sistēmā.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Papildinošie produkti

Lazūru ražošanai piegādājama reversīvā saistviela  Histolith®Emulsion.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Atstāt nostāvēties 2-4 nedēļas. Pirms pārklāšanas piesūcināt virsmu ar Histolith® Fluat un pēc tam nomazgāt.

Veci nekrāsoti apmetumi PI, PII un PIII un veci minerālie krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Nestingras kārtas noņemt. Birstošus apmetumus nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Veci izturīgi, matēti dispersijas krāsu krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Gruntējuma slāni ar Histolith® Emulsionsfarbe atšķaidīt ar 10% ūdens. Spīdīgus vecos krāsojumus uzraupināt. Gruntējuma slānis ar Capagrund Universal.

Javas grupas PIV ģipša apmetumi un formu ģipsis:
Mīkstus ģipša apmetumus nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt un notīrīt no putekļiem. Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Spezialgrundierung.

Līmes krāsas krāsojumi:
Kārtīgi nomazgāt. Gruntējuma pārklājums ar Histolith® Spezialgrundierung.

Appelējušas virsmas:
Nomazgāt pelējumu. Pēc nožūšanas virsmu piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu. Turklāt jāievēro likumīgie un iestāžu priekšraksti (piemēram, direktīva par biovielām un bīstamajām vielām).

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar suku īsos vilcienos. Izdaiļošanas tehnikām izmantot platu plakanu otu, sūkli, drānu un tamlīdzīgi.

Pārklājuma uzbūve

Gruntējuma krāsojums:
Gruntējuma slānis atšķaidīts ar ūdeni līdz maks. 10%. Mazgājams, krītainas un/vai stipri uzsūcošas pamatnes pirms tam nostiprināt ar Histolith®Spezialgrundierung.


Nobeiguma pārklājums:
Histolith® Emulsionsfarbe atšķaidīts ar ūdeni līdz maks. 5%

Lazūras krāsojumi:

Veidot, atšķaidot Histolith® Emulsionsfarbe ar Histolith® Emulsion. Maisījuma attiecību noteikt izmēģinājuma krāsojumā.

Patēriņš

Apm. 150 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma krāsojumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +80C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 200C un 65% rel. gaisa mitruma apm. pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot. Zemākā temperatūrā un, ja gaisa mitrums lielāks, šis laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Norāde

Lai novērstu pārlaidumus, pārklāt, izmantojot metodi slapjš slapjā vienā vilcienā.

Uzmanību

Kaitīgs ūdens organismiem, ūdeņos var atstāt ilglaicīgas kaitīgas sekas. Sargāt no bērniem. Ja iekļuvis acīs, nekavējoties skalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes. Šķidrus materiālu atlikumus var likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atlikumus, sacietējušus materiālu atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (KAT. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur <1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Katlakalna Baznīca