caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/203370/059269_Histolith_PremiumSilikat.png

Histolith PremiumSilikat

Sol-silikāta sienas krāsa augstākās kvalitātes darbiem

Pielietojums

Histolith® PremiumSilikat ir īpaši augstvērtīga Sol-silikāta krāsa iekšdarbiem. Īpaša minerālo saistvielu kombinācija nodrošina lieliskas tehnoloģiskās īpašības un plašu izmantošanas iespēju diapazonu. Piemērota augstas kvalitātes matētu virsmu izveidei iekštelpās.

Īpašības

  • Mitrās bezes klase 1 pēc DIN EN 13300
  • Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
  • Ļoti sārmaina
  • Augsta baltuma pakāpe
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd < 0,01 m
  • Noturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļiem
  • Atbilst Vācijas standarta VOB DIN 18363 prasībām attiecībā uz dispersijas silikāta krāsām

Materiāla bāze

Minerālo saistvielu kombinācija no augstas kvalitātes sārmainiem šķidrajiem stikliem, litija šķidrajiem stikliem un kramskābes soliem, kā arī minerāliem pigmentiem un pildvielām, organisko sastāvdaļu īpatsvars < 5 %.

Iepakojums

Iepakojums

Standarta:
12,5 l, 5 l

Airfix:
25 l spainis
Gatava ekonomiskai iestrādei ar rullīti vai izsmidzināšanas tehnikā ar atbilstošu Airless ierīci.

Krāsu toņi

Balta
Tonējama automātiski ColorExpress sistēmā ar neorganiskajām toņpastām.
Uz pieprasījumu tonējama rūpnīcā dažādos toņos. Manuāli tonējama ar Histolith SI pilntoņa krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām.
Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa atbilstību.
Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Spīduma pakāpe

Pilnīgi matēta (pēc DIN EN 13 300)

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Uzglabājams apm. 12 mēnešus.

Tehniskie dati

Tehniskie dati pēc DIN EN 13 300:

Tonēšanas rezultātā iespējamas nelielas izmaiņas parametros.

Mitrās berzes klase

Klase 1

Kontrastu attiecība

Segtspējas klase 1 pie patēriņa 7 m2/l jeb 140 ml/m2 vienā kārtā

Maksimālais grauda lielums

smalks (< 100 µm)

Blīvums

apm. 1,5 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Ļaut nostāvēties 2-4 nedēļas. Saķepšanas kārtu noņemt ar Histolith® Fluat un virsmu noskalot ar ūdeni.

Veci nekrāsoti apmetumi PI, PII un PIII un veci minerāli krāsojumi:
Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt. Stipri vai nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidītu ūdenī attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Javas grupas PIV ģipša apmetumi:
Uz stipra apmetuma gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ. Mīkstus ģipša apmetumus nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar saķepšanas kārtu noslīpēt un atbrīvot no putekļiem. Gruntējuma slānis ar Histolith® Spezialgrundierung. 

Ģipškartons: 
Noslīpēt špaktelējumu. Gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ. Mīkstas ģipša špakteles nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Plāksnes, kuras satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, pārklāt ar gruntējuma slāni ar Caparol AquaSperrgrund (ņemt vērā BFS datu lapu Nr.12).

Ģipša plāksnes:
Gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Māla apmetumi:
Virsmu kārtīgi notīrīt.  Gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ. Nepieciešams uzklāt paraugklājumu, lai pārliecinātos par krāsas toņa noturību (brūnēšanas risks).

Betons:
Noņemt atdalošu vielu atlikumus, ja tādi ir. Gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Ķieģeļu mūrējums:

Kārtīgi notīrīt virsmu. Izlabot bojātas javas šuves. Ķieģeļus, kuri satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, pārklāt ar gruntējuma slāni ar Caparol Aqua-Sperrgrund.

Nekrāsotas rupju šķiedru tapetes:
Pārklāt bez priekšapstrādes. Papīra reljefa un iespieduma tapešu gadījumā veikt izmēģinājuma krāsojumu.

Stiklašķiedras audumi:
Gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Veci, nestspējīgi matēti dispersijas pārklājumi:

Virsmu kārtīgi notīrīt. Gruntējuma slānis ar Histolith® PremiumSilikat atšķaidītu ar apt. 15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Līmes krāsas krāsojumi:
Kārtīgi nomazgāt pamatni. Gruntējuma slānis ar Histolith® Spezialgrundierung.

Appelējušas virsmas:
Pelējumu nomazgāt. Pēc nožūšanas virsmu piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai, ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar mūsu pārdošanas nodaļas darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti, vai piemērotu bezgaisa smidzināšanas iekārtu. 
Pēc iespējas smalkākai virsmas strukrūrai iesakam veikt iestrādi ar nepolsterēt vidēja plūksnas garuma rullīti, kas ir paredzēt dispersijas - silikāta krāsām.

Uzklāšana ar smidzināšanas iekārtām:
Smidzinājuma leņķis: 50°
Sprausla: 0,025"
Spiediens: 150–180 bar
Instrumentus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Pārklājuma uzbūve

Piesātināts vienmērīgs klājums ar neatšķaidītu produktu, vai, nepieciešmaības gadījumā atšķaidītu ar apt. 5 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ.
Stipras vai nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes gruntēt ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni proporcijā no 2 : 1 līdz 1 : 1 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Patēriņš

Apt. 140 ml/m2 vienā kārtā uz gludām pamatnēm. Uz raupjām virsmām patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzu patēriņu noteikt noteikt veicot paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
 +8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 4-6 stundām un to var pārkrāsot, pēc 3 dienām virsmu var noslogot. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās.

Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

Norāde

Lai novērstu redzamu pāreju veidošanos, pārklāt paņēmienā slapjš uz slapja vienā vilcienā. Uzklājot bezgaisa izsmidzināšanas paņēmienā, krāsu labi samaisīt un izsijāt. Pielaboto vietu pamanāmība ir atkarīga no daudziem faktoriem un no tās nav iespējams pilnībā izvairīties (BFS-Merkblatt 25). Uz ģipši saturošām špakteļmasām ir iespējamas krāsas toņa izmaiņas. Pilnvērtīgs starpklājums ar Histolith Weißgrund samazina šos riskus. Izmantojot tumšākus krāsas toņus ir mehāniskas iedarbības (berzes) rezultātā var veidoties gaišākas svītras.  Uz virsmām ar sarežģītu apgaismojumu (slīpās gaismas) pamatni jāsagatvo atbilstoši apstākļiem objektā, izmantojot piemērotākos instrumentus un gruntēšanas līdzekļus. Histolith PremiumSilikat® ir noturīgs pret ūdens bāzes tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neālut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. KLājuma materiāls ir šarmains. Sargāt acis un ādu no krāsas sļakatām. Neielpot smidzinājumu. Tālākas norādes: Skat.drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts saturs < 1 g/l GOS.

Gis-kods

BSW10

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa