caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/17802/018152.png

Histolith Innenkalk

Kaļķa krāsa iekšdarbiem uz kaļķa hidrāta bāzes ar lineļļas piedevu.

Pielietojums

Autentiskam kaļķa krāsojumam, it sevišķi pieminekļu kopšanas sfērā, kā arī visā dzīvojamajā sfērā. Īpaši piemērots apmetumu, ar bagātīgu kaļķa saturu, pārklāšanai, kā arī uzsūktspējīgu, minerālu veco krāsojumu renovēšanai.

Īpašības

- augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd-vērtība (difūzijai ekvivalents gaisa kārtas biezums) = 0,01 m
- uzsūktspējīgs un sorbcijas spējīgs
- maza spriedze
- vairākas reizes pārkrāsojams

Materiāla bāze

Baltais kaļķis, minerāli pigmenti un pildvielas, neliela organisko vielu piedeva, lai uzlabotu pigmenta saistes īpašības un apstrādi (t.sk. lineļļa).

Iepakojums

12,5 litri.

Krāsu toņi

Balta. Pēc pieprasījuma, rūpnieciski satonējama daudzos krāsas toņos. Noslēguma pārklājumā uz saistītām virsmām apstrādāt tikai tā paša ražošanas numura materiālu vai samaisīt dažādu ražošanas numuru materiālu. Iespējams satonēt pašiem ar Calcino-Color krāsu toņiem, kā arī kaļķu saturošām tonēšanas krāsām un sausajiem pigmentiem. Pigmentu saderību ir jāpārbauda, izmēģinājuma veidā. 

Spīduma pakāpe

Ļoti matēta (tuchmatt).

Uzglabāšana

Vēsā vietā, taču sargājot no sala.

Blīvums

Apm. 1,5 g/cm³

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Jauni javas grupas PI, PII un PIII apmetumi:
Ievērot jaunu apmetumu nostāvēšanās laiku, pirms pārklājuma, javas grupas PI gadījumā vismaz 4 nedēļas, Javas grupu PII un PIII gadījumā vismaz 2 nedēļas. Saķepšanas kārtu noņemt ar Histolith® Fluat. Alternatīvi Histolith® Innenkalk var uzklāt arī freskas veidā, apm. 24 stundas pēc apmetuma uzklāšanas. Freskas veida apstrādē, pie tonētiem pārklājumiem var parādīties toņu atšķirības un pleķu veidošanās. 

Veci nekrāsoti apmetumi un veci minerāli krāsojumi: 
Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt.

Apmetuma remonti:
Remonta javai pēc sava veida un struktūras ir jāatbilst vecā apmetuma struktūrai. Apmetuma remonta vietām pirms krāsošanas ir jābūt labi sasaistītam un sacietējušām. Visas apmetuma remonta vietas iesmērēt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Māla apmetumi:
Virsmu notīrīt un nogruntēt ar Histolith® Silikat-Fixaktiv. Veikt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt uz brūnēšanu.

Dabīgais akmens:
Kā pamatne ir piemēroti tikai uzsūkt spējīgi dabīgie akmeņi. Iespēju robežās uzlikt nelielā izmēģinājuma virsmā un pārbaudīt krāsojuma saderību. Kārtīgi notīrīt virsmu. Ne stingras kārtas noņemt. Birstošus dabīgos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt ar Histolith® Steinfestiger.

Ievērot: Dabīgo akmeņu gadījumā, kas satur ūdenī šķīstošas vielas, uz krāsojamās virsmas tās var izkristalizēties un radīt pleķus.

Appelējušas vai aļģainas virsmas:
Virsmas, uz kurām ir pelējums vai aļģes, tīrīt slapjas. Pēc nožūšanas virsmu piesūcināt ar Histolith® Algenentferner un ļaut nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai, ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu. 

Uzklāšanas metode

Aizsargātu objektu gadījumā ieteicams ir apstrādāt ar sukas veida instrumentiem.

Pārklājuma uzbūve

Pēc pamatnes iepriekšējas apstrādes, viens gruntējuma un viens noslēguma pārklājums, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas atšķaidīts ar ūdeni līdz maks. 10%. Stipri un atšķirīgi uzsūcošas pamatnes, pirms tam nogruntēt ar Histolith® Silikat-Fixaktiv, atšķaidot ar ūdeni attiecībā 2:1 līdz 1:1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas. 

Patēriņš

Apm. 150-200 ml/m2 uz līdzenas virsmas. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk. Precīzus rādītājus var noteikt darba izmēģinājumā attiecīgajā objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā apstrādes temperatūra: +80C cirkulācijas gaisam un pamatnei.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 200C un 65% rel. gaisa mitruma apm. pēc 4-6 stundām virsma ir sausa, pēc 24 stundām var pārkrāsot.Pie 200C un 65% rel. gaisa mitruma apm. pēc 4-6 stundām virsma ir sausa, pēc 24 stundām var pārkrāsot. Zemā temperatūrā un augstākā gaisa mitrumā šis laiks pagarinās

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Drošības norādes

Nopietnu acu bojājumu risks. Sargāt no bērniem. Neieelpot tvaikus/aerosolu. Nonākot saskarē ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un konsultēties ar ārstu. Nonākot saskarē ar ādu, nekavējoties nomazgāt. Strādājot, izmantot piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles/sejas aizsargu. Norijot, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.

Likvidācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes. Šķidrus materiālu atlikumus var likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atlikumus, sacietējušus materiālu atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu. 

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Borherta muižas ēku komplekss, Zvārdes…