caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285416/075052_Histolith_Kalkschlaemme_25kg_LV.png

Histolith Kalkschlämme

Iestrādei gatava kaļķu pildkrāsa uz kaļķa hidrāta bāzes.

Pielietojums

Kaļķu pildkrāsa rukuma plaisu aizpildīšanai un virsmas izlīdzināšanai pieminekļu aizsardzības jomā. Īpaši piemērota apmetumu, ar bagātīgu kaļķa saturu, pārklāšanai, kā arī uzsūktspējīgu, minerālu veco krāsojumu renovēšanai. Savienojumā ar Histolith® Schlämmquarz piemērota arī pamatnes špaktelēšanai.

Īpašības

  • labi pildoša
  • izturīga pret atmosfēras ietekmi
  • pret UV staru iedarbību noturīga pigmentācija
  • ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, sd-vērtība = 0,03 m
  • nav hidrofibizēta
  • bez sprieguma

Materiāla bāze

Baltais kaļķis, minerāli pigmenti un pildvielas, neliela organisko vielu piedeva, lai uzlabotu izturību pret atmosfēras ietekmi un iestrādi.

Iepakojums

25 kg

Krāsu toņi

Balta.  Pēc pasūtījuma iespējama tonēšana daudzos krāsu toņos rūpnīcā. Noslēguma pārklājumā uz saistītām virsmām apstrādāt tikai tā paša ražošanas numura materiālu vai samaisīt dažādu ražošanas numuru materiālu. Iespējams satonēt pašiem ar Calcino-Color krāsu toņiem, kā arī kaļķu saturošām tonēšanas krāsām un sausajiem pigmentiem. Pigmentu saderību ir jāpārbauda, izmēģinājuma veidā. 

Krāsas toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Klase: C
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Dziļi matēts.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Blīvums

Apm. 1,7 g/cm3

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām,  sausām un uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi:
Ievērot jauno apmetumu cietēšanas laiku pirms pārkrāsošanas, javu grupai PI vismaz 4 nedēļas, javu grupām PII un PIII vismaz 2 nedēļas. Cieto kalcītu kārtu noņemt ar Histolith® Fluat Alternatīvi Histolith® Kalkschlämme var uzklāt arī freskas veidā, apm. 24 stundas pēc apmetuma uzklāšanas. Freskas veida apstrādē tonētu pārklājumu gadījumā var parādīties toņu atšķirības un pleķu veidošanās.

Veci nepārklāti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Apmetuma uzlabošana:
Remonta javai pēc tās veida un struktūras jāatbilst vecajam apmetumam. Apmetuma remonta vietām pirms krāsošanas ir jābūt labi sasaistītam un sacietējušām. Visas apmetuma remonta vietas iesmērēt ar Histolith® Fluat un nomazgāt.

Dabiskie akmeņi:
Kā pamatne piemēroti tikai uzsūktspējīgi dabiskie akmeņi. Iespēju robežās uzlikt nelielā izmēģinājuma virsmā un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Birstošus dabiskos akmeņus pirms krāsošanas nostiprināt ar Histolith® Steinfestiger 

Uzmanību:
Dabisko akmeņu gadījumā ar ūdenī šķīstošām satura vielām tās var parādīties uz krāsojuma virsmas un veidot pleķus.

Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem:
Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem mazgāt ar mitro tīrīšanas metodi. Pēc nožūšanas virsmas piepildīt ar Histolith® Algenentferner un ļaut tām nožūt. Krāsojuma uzbūves veidošanai ir nepieciešama iepriekšēja konsultācija ar kādu ārštata darbinieku vai mūsu tehnisko nodaļu. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un bīstamajām vielām).

Impregnējums:
Augstas lietusgāžu slodzes gadījumā, kā arī ūdens smidzināšanas zonās, pārklājuma sasaisti ievērojami uzlabo ar Histolith® Fassadenschutz impregnējumu. Impregnēšanu veikt agrākais pēc 7 dienu žūšanas laika.Uzklāšanas metode

Aizsargājamu kultūrvēsturisku objektu gadījumā iesakām strādāt ar birstu darbarīkiem.

Špakteles uzklāšana: Histolith® Kalkschlämme samaisīt ar Histolith® Schlämmquarz attiecībā 1 : 1, līdz ir iegūta špaktelējama konsistence. Uzklāšana ar špakteli vai izlīdzināšanas ķelli. Stipri uzsūcošas pamatnes samitrināt. Pēc uzklāšanas mitru filcēt vai pēc nožūšanas noslīpēt. Slāņa biezums: maks: 5 mm. Špaktelēto virsmu 3 dienas jāuztur mitru, un pēc 7 dienām to var pārklāt ar kaļķa krāsu.

Pārklājuma uzbūve

Pēc pamatnes iepriekšējas apstrādes veikt gruntējumu un nobeiguma pārklājumu, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas, kas ir atšķaidīts ar maks. 10% ūdens. Alternatīva: gruntējums ar Histolith® Kalkschlämme un nobeiguma pārklājums ar Histolith® Fassadenkalk vai iekšdarbos ar Histolith® Innenkalk.

Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes vispirms gruntēt ar Histolith® Silikat-Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā  2: 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Patēriņš

Apm. 350-500 g/m2  vienam klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra: +8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65% rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa, pēc 24 stundām pārkrāsojama, pēc 3 dienām virsma ir izturīga pret lietu. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās. 

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Atkarībā no pamatnes īpašībām un  atmosfēras ietekmes var veidoties krāsu toņu atšķirības un pleķi. Neveikt iestrādi saules staru, augstu temperatūru, stipra vēja, ekstrēma gaisa mitruma, miglas mitruma, lietus apstākļos. Nepieciešamības gadījumā  uzklāt sastatņu nosegtīklus vai folijas. Uzmanīties no nakts sala riska. Nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

Pārklāšanas pasākumi: Rūpīgi apsegt krāsojamo virsmu piegulošo apkārtni, tas īpaši attiecas uz stiklu, keramiku, lakojumiem, klinkeriem, dabiskajiem akmeņiem, metālu un koku.

Drošības norādes

Nopietnu acu bojājumu risks. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai  etiķeti,

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.

Tuvākas norādes

Skatīt drošības datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija