caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/63005/028993_Histolith_Halboel.png

Histolith Halböl

Gruntēšanas līdzeklis uz lineļļas bāzes.

Pielietojums

Gruntēšanas līdzeklis koksnei un nesārmainiem apmetumiem, kā arī ģipša apdare.

Īpašības

  • augsta iesūkšanās spēja
  • labi nostiprina virsmu
  • uzlabo virsmas saķeri ar tālākiem lineļļas krāsu pārklājumiem

Materiāla bāze

Lineļļa, šķīdinātājs bez aromātiem

Iepakojums

1 l, 2,5 l

Krāsu toņi

Bezkrāsains.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Blīvums

Apm. 0,84 g/cm³

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām,  sausām un uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN18  363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes sagatavošana.
Koksnes virsmas, neapstrādātas.

Jaunas koksnes būvdetaļas:
Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas.

Vecas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas:
Pamatīgi notīrīt līdz stabilai pamatnei ar smilšpapīru vai koka skrāpi, Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.

Sārmu nesaturoši apmetumi un ģipša apmetums:
Virsmu notīrīt un noņemt putekļus. Mazizturīgus slāņus noņemt. Izlabot ar līdzvērtīgu javu/ apdares ģipša masu un ļaut kārtīgi nožūt.

Uzklāšanas metode

Materiālu uzklāt, krāsojot ar otu koksnes šķiedras virzienā, un pēc tam nekavējoties izlīdzināt, lai  uz virsmas nepaliek materiāla pārpalikumi.

Pārklājuma uzbūve

Ieteikums pārklājumam:
Izmērus mainošas koka būvdetaļas: Histolith® Leinölfarbe.
Izmērus nemainošas koka būvdetaļas: Capalac Alkīda sveķu emaljas.
Sārmu nesaturoši apmetumi un ģipša apmetums iekšdarbos: Histolith® Emulsionsfarbe.

Patēriņš

Apm. 70-100 ml/ vienam klājumam atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Iestrādes nosacījumi

Minimālā temperatūra materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei 10 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām virsmu var pārkrāsot.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar terpentīna aizvietotāju, vaitspirtu.

Drošības norādes

Sargāt no bērniem. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Spaiņus uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā. Turēt pienācīgā attālumā no degšanas avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

Uzmanību

Balstoties uz to, ka materiāls satur lineļļu, ar Histolith® Halböl  nosmērētas lupatas vai drānas ir pakļautas pašaizdedzes riskam. Tāpēc tās tiek uzglabātas stingri noslēgtā metāla traukā vai pirms izmešanas tās jāizžāvē brīvā dabā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu nodošanas punktā.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šinī produktam (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 380 g/l VOC.

Produkta krāsu un laku kods

M-LL05

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Informācija

Alberta ielā 7, Rīga