caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285373/075040_280497_LV.png

Histolith Leinölfarbe

Dabiskā koka krāsa

Pielietojums

Lineļļas krāsa koka būvdetaļu pārklāšanai ar ierobežoti mainīgiem un mainīgiem izmēriem ārdarbos
un iekšdarbos, īpaši pildrežģu būvēm, koka lubiņām un koka apšuvēm.

Īpašības

  • bez aromāta
  • laba izturība pret atmosfēras ietekmi
  • augsta elastība
  • ilgs iestrādes laiks

Materiāla bāze

Lineļļa, sikativēta.

Iepakojums

1 L, 2,5 L, 10 L

Krāsu toņi

Tonējama daudzos krāsu toņos ColorExpress tonēšanas sistēmā.
Krāsu toņa izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Saistviela: Klase C
Pigmentējums: Grupa 1-3, atkarībā no krāsu toņa

Gaišas krāsas var dzeltēt, ja tās izmanto uz virsmām ar zemu gaismas līmeni (piemēram, telpās). Šī īpašība ir raksturīga linsēklu eļļas saistvielai.

Spīduma pakāpe

Zīdaini spīdīgs.
Uzmanību: Spīduma pakāpe var atšķirties uz dažādi uzsūcošām pamatnēm. Uz būvdetaļām ar tiešu
saules staru iedarbību spīduma pakāpe pakāpeniski samazinās.

Uzglabāšana

Vēsā vietā, spaiņus turēt cieši noslēgtus.

Blīvums

apt. 1,05 g/cm³ (atkarīgs no tonējuma)

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemerots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt cietām, ar labu nestspēju, brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām, sausām
(koksnes mitrums < 15 %). un uzsūktspējīgām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk.

Pamatnes sagatavošana

Koksne, neapstrādāta:
Jaunas koksnes būvdetaļas:
Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot.

Veca, atmosfēras ietekmē cietusi koksne:
Rūpīgi notīrīt līdz stabilai pamatnei ar smilšpapīru vai koka skrāpi. Asus stūrus noapaļot.

Krāsojumi ar labu nestspēju:
Eļļas/ alkīda emaljas krāsa: rūpīgi noslīpēt.

Dispersijas un akrila emaljas krāsas:
Pilnībā noņemt.

Uzklāšanas metode

Krāsot ar otu.

Pārklājuma uzbūve

Impregnējums:
Ozola koksne āra un iekšdarbos: ar Histolith® Halböl. Skuju koksnes ārdarbos: ar
Capalac Holz-Impregniergrund. Skuju koksne iekšdarbos: ar Histolith® Halböl ģipša apmetumu un
apdares ģipsi, iekšdarbos: ar Histolith® Halböl

Gruntējums: Histolith® Leinölfarbe.

Starpklājums: Histolith® Leinölfarbe.

Nobeiguma pārklājums: Histolith® Leinölfarbe.
Gruntējumu/ starpklājumu/ nobeiguma pārklājumu uzklāt tikai tonētu.

Iestrāde: Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Histolith® Leinolfarbe uzklāj šķiedru virzienā un
vienmērīgi izlīdzina pa virsmu Materiālu vienmēr uzklāt plānā kārtā, lai neveidojas notecējumi

Patēriņš

Apm. 80-100 ml/m2 vienam klājumam uz gludas pamatnes. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:
+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pēc pieredzes lineļļas krāsas žūst ilgāk nekā modernas sintētisko sveķu krāsas. Pie 20°C un 65% rel. gaisa mitruma Histolith® Leinölfarbe virsma ir mitruma, lietus necaurlaidīga pēc 8 stundām un pārkrāsojama pēc 24 stundām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās. 

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas ar terpentīna aizvietotāju.

Drošības norādes

Var izraisīt alerģisku reakciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

Uzmanību

Uzmanību: ar produktu piesūkušies audumi pakļauti pašaizdegšanās riskam (saistībā ar sastāvā esošo lineļļu). Tāpēc tie vienmēr uzglabājami cieši noslēgtos metāla iepakojumos vai likvidācijas gadījumā izžāvējami āra gaisā.

Likvidācija

Šķidrās materiālu atliekas utilizējiet veco krāsu/laku savākšanas punktā, bet izžuvušās materiālu atliekas izmetiet kā celtniecības un demontāžas atkritumus vai kā sadzīves atkritumus.
Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

šajā produktā (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 210 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

BSL20

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: lineļļa,
rīcineļļa, kalcija karbonāts, silikāti, alifāti, glikola ēteri, glikoli, piedevas. Sastāvā ietilpst maleīnskābes anhidrīds.

Tuvākas norādes

Sk. Drošības datu lapu (DDL)

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Skroderu iela 13, Ventspils, Latvija

Dzīvojamā māja Strēlnieku iela 5, Rīga

Stāmerienas pils, Vecstāmeriena

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…

Privātmāja Igaunijā, Pērnavā

Jelgavas pils

Alberta ielā 7, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs