caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/76815/032707_Histolith_Sanopas-Holzrisspaste_10_kg_500_G.png

Histolith Sanopas-Holzrisspaste

Špakteļtepe uz lineļļas bāzes

Pielietojums

Tilpumā mainīgu koksnes būvdetaļu plaisu un iedobju aizpildīšanai. Īpaši piemērota pildrežģa ēku būvdetaļām.

Īpašības

  • Koksnei līdzīgas īpašības
  • Ar labu saķeri
  • Elastīga

Materiāla bāze

Lineļļa, dabiskas šķiedras, minerālās pildvielas.
Histolith Sanopas-Holzrisspaste nesatur sintētiskas vielas.

Iepakojums

500 g, 10 kg

Krāsu toņi

Brūna

Uzglabāšana

Vēsa vietā.
Iepakojumu turēt cieši noslēgtu. Atvērta iepakojuma atlikušo saturu nosegt ar polietilēna foliju.

Blīvums

apm. 1,7 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Tilpumā mainīgas koksnes būvdetaļas kā, piem., koka pildrežģi, žogi u.c.

Pamatnes sagatavošana

Noņemt bojāto koksni un mehāniski notīrīt plaisu malas. Plaisu malas gruntēt ar lineļļas puspernicu Histolith Halböl.

Uzklāšanas metode

Iestrāde:
Pirms lietošanas labi samaisīt. Materiālu bagātīgi iepildīt plaisā vai iedobē vienā līmenī ar virsmu, izmantojot šauru špakteli vai manuāli darbināmu šļirci. Lieko materiālu noņemt ar špakteli, izlīdzinot vienā līmenī ar virsmu un atstājot tīras malas. Ja plaisas vai iedobes ir platākas par 1 cm, iepildītajā špakteļtepē ir papildus jāiespiež piemērots sauss koka gabals.

Pārklājuma uzbūve

Pārklāšanas ieteikumi:
Histolith Sanopas-Holzrisspaste var pārklāt ar lineļļas krāsu Histolith Leinölfarbe vai ar koka krāsu Capadur Color Wetterschutzfarbe. Pirms gaišu krāsu uzklāšanas gruntēt ar Capalac GrundierWeiß.

Patēriņš

Apm. 1.700 g/dm³

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
vismaz 10 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma pārkrāsojama ne ātrāk kā pēc 3 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Pēc lietošanas tīrīt ar terpentīnu.

Norāde

Nav piemērota vienlaidus virsmu špaktelēšanai. Materiāls ir pilnībā izžuvis pēc vairāk nekā 4 nedēļām. Žūšanas laikā virsma ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem.

Uzmanību:
Špakteļtepes Histolith Sanopas-Holzrisspaste sastāvā esošās lineļļas dēļ ar to sasmērētas lupatas vai audekls var pašuzliesmot. Tādēļ tos vienmēr jāuzglabā cieši noslēgtos metāla traukos vai pirms izmešanas izklātā veidā jāizžāvē brīvā dabā.
Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt.
Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem. Mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sīkāku informāciju skat. Drošības datu lapā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sadzīves atkritumus vai būvgružus.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Alberta ielā 7, Rīga