caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285375/075042_Histolith_Sanopas-Holzrissp_LV.png

Histolith Sanopas-Holzrisspaste

Lineļļas bāzes špakteļtepe iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums

Tilpumā mainīgu koksnes būvdetaļu plaisu un iedobju aizpildīšanai. Īpaši piemērota pildrežģa ēku būvdetaļām.

Īpašības

  • augsta sānu saķere
  • zema saraušanās
  • augsta stabilitāte
  • elastīgs
  • laikapstākļu ietekmes noturīgs

Materiāla bāze

Lineļļa, dabiskas šķiedras, minerālās pildvielas.
Histolith Sanopas-Holzrisspaste nesatur sintētiskas vielas.

Iepakojums

2,5 kg- un 10 kg-spainis, 1 kg- tūbas iepakojums

Krāsu toņi

Brūna

Uzglabāšana

Vēsa vietā.
Iepakojumu turēt cieši noslēgtu. Atvērta iepakojuma atlikušo saturu nosegt ar polietilēna foliju

Blīvums

apt. 1,7 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) piemerots / (○) nosacīti piemērots / (+) nav piemērots

Piemērotas pamatnes

Tilpumā mainīgas koksnes būvdetaļas kā, piem., koka pildrežģi, žogi u.c

Pamatnes sagatavošana

Noņemt bojāto koksni un mehāniski notīrīt plaisu malas. Plaisu malas gruntēt ar lineļļas Histolith Halböl.

Uzklāšanas metode

Iestrāde:
Pirms lietošanas labi samaisīt. Materiālu bagātīgi iepildīt plaisā vai iedobē vienā līmenī ar virsmu,
izmantojot šauru špakteli vai manuāli darbināmu šļirci. Lieko materiālu noņemt ar špakteli, izlīdzinot
vienā līmenī ar virsmu un atstājot tīras malas. Ja plaisas vai iedobes ir platākas par 10 mm, iepildītajā špakteļtepē ir papildus jāiespiež piemērots sauss koka gabals

Pārklājuma uzbūve

Var pārkrāsot ar Histolith lineļļas krāsu.

Alternatīvi izmantojiet Capadur Wetterschutzfarbe NQG/Matt pēc iepriekšējās gruntēšanas kārtas ar Capalac GrundierWeiß/Capacryl Holz-IsoGrund vai Capacryl Haftprimer. Turklāt ir jāievēro šo produktu aktuālās Tehniskā informācijas prasības.

Patēriņš

apt. 1.700 g/dm³

Iestrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra:
vismaz 10 °C

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma pārkrāsojama ne ātrāk kā pēc 3 dienām.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīku tīrīšana Pēc lietošanas tīrīt ar terpentīnu.

Norāde

Nav piemērota vienlaidus virsmu špaktelēšanai.
Žūšanas laikā virsma ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem.
Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem. Mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Drošības norādes

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem.

Uzmanību

Špakteļtepes Histolith Sanopas-Holzrisspaste sastāvā esošās lineļļas dēļ ar to sasmērētas lupatas vai
audekls var pašuzliesmot. Tādēļ tos vienmēr jāuzglabā cieši noslēgtos metāla traukos vai pirms
izmešanas izklātā veidā jāizžāvē ārā.

Likvidācija

Utilizācija: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šķidrās materiālu atliekas utilizēt veco krāsu/laku savākšanas punktā, bet izžuvušās materiālu atliekas izmetiet kā celtniecības un demontāžas atkritumus vai kā sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK: Šis produkts satur maks. 1 g/l.

Produkta krāsu un laku kods

Ö10+

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: lineļļa, neorganiskie pigmenti, silikāti, minerālie pigmenti / pildvielas, piedevas.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Alberta ielā 7, Rīga