caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285411/075047_Histolith_Feinputz_LV.png

Histolith Feinputz

Smalkgraudais minerālais kaļķa apmetums iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums

Smalkgraudains minerālais izlīdzinošais apmetums īpaši gludām virsmām Histolith restaurācijas apmetuma sistēmā, iekšdarbos un ārdarbos. Pielietojams virs grunts līmeņa. Piemērots arī kā smalkais apmetums minerālām virsmām vecu ēku un kultūrvēsturisko pieminekļu ēku renovācijā vai ekoloģisko mājokļu būvniecībā.

Īpašības

 • Smalkgraudains, piešķir virsmai elegantu izskatu
 • Augsta difūzijas un sorbcijas spēja
 • Piemērots sanācijas sistēmai
 • Iestrādājams manuāli un mehanizēti
 • Filcējams

Materiāla bāze

Minerālas saistvielas saskaņā ar DIN EN 197-1 un DIN EN 459-1 un minerālas pildvielas saskaņā ar DIN EN 13139.

Iepakojums

Maiss 25 kg/ 42 gab paletē

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Uzglabāšana

Uzglabāt sausās telpās uz paletēm. Sargāt no mitruma. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 12 mēneši.

Tehniskie dati

Parastā apmetuma java (GP) pēc DIN EN 998-1

Maksimālais grauda lielums

apt. 0,4 mm

Siltumvadītspēja

λ10 dry,mat ≤ 0,39 W/(mK) pie P=50 % pēc DIN EN 1745

Difūzijas pretestība µ (H2O)

μ ≤ 25 pēc DIN EN 1015-19

Spiedes pretestība

Klase CSI pēc DIN EN 998-1
0,4 - 2,5 N/mm2 pēc DIN EN 1015-11

Cietas javas blīvums

ρ: apt. 1,30 g/cm³ pēc DIN EN 1015-10

Saistes stiprība

≥ 0,30 N/mm2 pēc DIN EN 1015-12
Plīsuma raksturs: B

Uzliesmojamība

Klase A1 saskaņā ar DIN EN 13501-1 (nedegošs)

Kapilārā ūdens uzņemšana

Klase WC2 pēc DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) pēc DIN EN 1015-18

Papildinošie produkti

Histolith® Trass-Vorspritzputz
Histolith® Trass-Porengrundputz
Histolith® Trass-Sanierputz

Norāde

Norādītās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Piemērots kā apdares kārta Histolith® Trass-Sanierputz un Histolith® Trass-Kalkputz, Caparol Mitau Putz, kā arī stabilām minerālām pamatnēm iekšpusē un ārpusē .

Piemērots iekšdarbiem uz ģipša apmetumiem un ģipškartona plātnēm, kā arī uz veciem izturīgiem pārklājumiem un sintētisko sveķu apmetumiem.

Vorbereitende Arbeiten

Palodžu un papilddetaļu maskēšana. Rūpīgi pārklājiet stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.
Pirmkārt ieteicams apmest logu ailas, rokturu kabatas un izgriezumus.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt cietai, ar labu nestspēju, brīvai no ledus, kā arī no saķeri mazinošām vielām. Ja nepieciešams, nestspēju var nodrošināt, izmantojot piemērotas gruntskrāsas, piemēram, Histolith® Sol-Silikat-Fixativ (vai Histolith®  Silikat Fixativ).
Pamatnes, īpaši pamatapmetumi, ir jābūt raupjiem un vienmērīgi nožuvušiem, lai izvairītos no krāsu novirzēm apdares kārtā. Pirms Histolith Feinputz uzklāšanas sacietējušais pamatapmetums ir iepriekš  jāsamitrina. Ļoti uzsūcošas pamatnes, iepriekšējā dienā vairākas reizes samitrināt.

Lai uzlabotu uzklāšanu, pirms dekoratīvā apmetuma, uz ģipša apmetuma un ģipškartona, kā arī uz stabiliem veciem krāsu, sintētisko sveķu apmetumiem un neabsorbējošiem pamatapmetumu slāņiem, ieteicams gruntēt ar Histolith® KontaktQuarz.

Materiāla sagatavošana

Materiālu var iejaukt līdz viendabīgai masai bez kunkuļiem izmantojot jaudīgu, zemu apgriezienu mikseri vai maisītāju ar tīru, aukstu ūdeni. Pēc aptuveni 3-5 minūtēm atkārtoti pārmaisīt. Ja nepieciešams, pēc šī nobriešanas laika konsistenci koriģēt ar nelielu ūdens daudzumu. Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas (atvērtības laiks).
Neizmantojiet ūdeni, lai jau sacietējušu materiālu padarītu atkal iestrādājamu.

Uzklāšanas metode

Ja nepieciešams, veiciet špaktelēšanu, lai panāktu vajadzīgo virsmas līdzenumu.

Uzklājiet materiālu ar rokām vai mehanizēti vienmērīgā 2-3 mm biezā slānī. Cietēšanas laikā virsma tiek izlīdzinata vai nofilcēta ar sūkļa disku.

Filcēšana ar sūkļa disku var izraisīt neregulāru saistvielu un/vai smalku daļiņu uzkrāšanos no ģipša matricas uz apmetuma virsmas, kas var mazināt saķeri ar turpmākajiem pārklājumiem.

Lai panāktu viendabīgu tekstūru, blakusesošas virsmas vienmēr jāklāj vienam un tam pašam meistaram, lai izvairītos no struktūras novirzēm, ko rada atšķirīgs "rokraksts".

Apstrādājiet blakusesošās virsmas bez pārtraukumiem, lai izvairītos no uzkrāršanās tekstūras slānī. Lielas fasādes plaknes sadaliet sekcijās, uzklājiet un strukturējiet nepārtraukti "mitrs uz mitra".

Dabīgo pildvielu un granulu izmantošanas dēļ iespējamas nelielas krāsu atšķirības. Tāpēc uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas partijas materiālu vai iepriekš sajauciet dažādu partiju materiālu.

Slāņa biezums

 • 2-3 mm

Pārklājuma uzbūve

Pielietojot ārējām virsmām nepieciešams krāsas aizsargpārklājums. Pielietot krāsas ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, Histolith® dispersijas silikātu krāsas un Histolith® kaļķu krāsām. Iepriekšēja papildapstrāde ar Histolith® Fluat samazina kaļķa izsvīdumu veidošanos risku.

Lai nodrošinātu pietiekamu adhēziju, pirms turpmāko pārklājumu uzklāšanas ieteicams izmantot plānotajai pārklājuma sistēmai atbilstošu gruntskrāsu.

Mikroorganismu invāzijas risku var ievērojami samazināt, uzklājot fasādes krāsu ar plēves aizsardzību.

Uz monolītu sienu virsmām ar HBW < 30 jāveic īpaši pasākumi, piemēram, uz vieglā pamatapmetuma jāuzklāj papildu armējošais apmetums ar armējošā sieta ieklāšanu pa visu virsmu un/vai saules starus atstarojoša fasādes krāsa.

 

Patēriņš

 • apt. 1,5 kg/m2/mm no slāņa biezuma.

Šis patēriņa rādītājs ir orientējoša vērtība. Jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta īpašībām vai
apstrādes.

Witterungsbedingungen

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai paaugstinātā mitrumā. Šajā sakarā skatīt Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltumizolācija, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".
Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pirms turpmākas pārklāšanas, gruntskrāsai un starpkārtu slāņiem jābūt pilnībā nožuvušiem.

Ieteicamais gaidīšanas laiks līdz nākamās kārtas uzklāšanai ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc šī informācija ir orientējoša.
 • virsma apžuvusi pēc apt. 24st.
Gaidīšanas laiks līdz pārklājumu sistēmas uzklāšanai
 •  min 14. dienas

Vispirms pārklājiet apmetuma virsmu ar Histolith Fluat un noskalojiet. Žūšanas laikā apstrādātās virsmas jāaizsargā no pāatrinātas izžūšanas.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgājiet ar ūdeni, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

Mašīnas aprīkojuma piemērs

 • Nepārtrauktas darbības maisītājs, piemēram, inoMIX F51 vai m-tec D10.

 • Maisīšanas sūknis, piemēram, InoCOMB Maxi power vai PFT G4.

Padeves šļūtenes:
Sākuma šļūtenes - iekšējais Ø 35 mm; noslēguma šļūtene - iekšējais Ø 25 mm.

Piegādes attālumi/augstums:
Maksimālais piegādes attālums 30 m; maksimālais piegādes augstums 20 m
(atkarībā no temperatūras)

Smidzināšanas ierīce:
Sprausla -Ø 8 - 12 mm.

Pirms regulāras ekspluatācijas padeves šļūtenes iepriekš izskalojiet ar kaļķu pieniņu vai pastu.

Ja darbs tiek pārtraukts, neatstājiet padeves šļūteni tiešos saules staros, pārklājiet materiāla tvertni, piemēram, ar foliju un turiet pistoli un uzgali zem ūdens. Līdz turpmākai apstrādei uzglabāt ne ilgāk kā 30 min, citādi materiāls šļūtenē var sacietēt.

Pirms darba pārtraukuma materiāla tvertne "atvērtās sistēmas" (nepārtrauktas darbības maisītājs + padeves sūknis) padeves sūknī pēc iespējas jāiztukšo, lai, atsākot darbu no jauna, novērstu materiāla tuneļošanu. Ja tas netiek ievērots, pirms mašīnas iedarbināšanas (ar izslēgtu mašīnu) materiāls iespejams būt jāpadara "kustīgs".

Nepieciešams ievērot mašīnas ražotāja rekomendācijas.

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. 

Sastāvā ietilpst: Kalcija hidroksīds, cements, portlandcements, ķīmiskas piedevas. 
Lūdzu ievērot Tehnisko informāciju. Sastāvdaļas atbilstobi Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: Kalcija hidroksīds, Cements, Polivinilacetāta dispersija, silikāti, kalcija karbonāts, neorganiskie pigmenti, minerālie pigmenti / pildvielas, piedevas.

Likvidācija

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Gis-kods

ZP1

Tuvākas norādes

Sk. Drošības Datu lapu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Rīgas pils, Pils laukums 3, Rīga,…

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

Sv. apustuļa Jēkaba baznīca, Jonava,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Sv.Terēzes baznīca, Viļņa, Lietuva

Sv.apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli,…

Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo…

Zemgales iela 11, Liepāja

Bērzaines iela 7, Cēsis

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,…

Brīvības bulvāris 32, Rīga

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera…

Muitas nams, Kr. Valdemāra iela 1a, Rīga

Ķemeru ūdenstornis, Jūrmala

Tirdzniecības centrs GO 9, Viļņa,…

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle,…

Jelgavas pils

Baznīcas iela 18, Rīga

Kuģu iela 15, Rīga

Rīgas Franču licejs - K.Valdemāra iela…

Alberta ielā 7, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Katlakalna Baznīca