caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/285414/075050_Histolith_Trass-Vorspritzputz_LV.png

Histolith Trass-Vorspritzputz

Hidrauliskā izsmidzināmā apmetuma java ārējai un iekšējai lietošanai

Pielietojums

Piemērota kā sasaistes kārta (saķeres tiltiņš) uz mūra Histolith® Trass- Sanācijas apmetuma sistēmā ārtelpās un iekštelpās. Histolith® Trass- Sanācijas apmetuma sistēmas komponents.

Histolith® Trass-Sanācijas apmetuma sistēmas struktūra un slāņa biezums ir atkarīgs no mūrī esošās
sāls noslodzes saskaņā ar WTA datu lapu 2-9-20/D. Histolith® Trass- Sanācijas apmetuma sistēma ir
piemērota mitra un sāls noslogota mūra apmešanai. Liela poru tilpuma dēļ mūra strukturu bojājošie
sāļi tiek aizturēti. Tādējādi uz mitra mūra var iegūt sausu virsmu bez sāls izsvīdumiem, ja apkārtējais
klimats ļauj tai izžūt.

Īpašības

 • Augsta saķere ar pamatni
 • Daļējam virsmas pārklājumam
 • Izturīgs pret salu
 • Iestrādājams manuāli un mehanizēti
 • Izmantošanai iekšdarbos un ārdarbos
 • Hidrauliska sasaiste

Materiāla bāze

Dabiskie hidrauliskie kaļķi, trass un minerālas pildvielas saskaņā ar DIN EN 13139.

Iepakojums

Maiss 30 kg / 42 gab. paletē

Krāsu toņi

Pelēks

Uzglabāšana

Sausā, vēsā vietā. Sargāt no mitruma, uzglabāt oriģināliepakojumā.
Izstrādāt materiālu 9 mēnešu laikā no ražošanas.

Tehniskie dati

Parastais apmetums (GP) saskaņā ar DIN EN 998-1
Uzsmidzināma sasaistes kārta-WTA atbilstoši WTA-Datu lapai 2-9-20/D

Maksimālais grauda lielums

apt. 3 mm

Siltumvadītspēja

λ10 dry,mat ≤ 1,00 W/(mK) pie P=50 % saskaņā ar DIN EN 1745

Spiedes pretestība

Klase CS IV saskaņā ar DIN EN 998-1
≥ 6 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1015-11

Neapstrādāta materiāla blīvums (pulvera)

ρ: apt. 1,8 g/cm³ saskaņā ar DIN EN 1015-10

Saistes stiprība

≥ 0,5 N/mm2 saskaņā ar DIN EN 1015-12
Plīsuma raksturs: B

Uzliesmojamība

Klase A1 saskaņā ar DIN EN 13501-1 (nedegošs)

Papildinošie produkti

Histolith® Trass-Porengrundputz
Histolith® Trass-Sanierputz
Histolith® Feinputz

Norāde

Norādītās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Mitrs un sāls noslogots mūris, iekšējās un ārējās virsmas.

Lietošanas ierobežojumi:
Histolith® Trass-Sanierputz sistēma nav piemērota būvkonstrukciju, kas
atrodas saskarē ar zemi, hidroizolācijai pret ūdeni zem spiediena, atpakaļsūces ūdeni un grunts
mitrumu. Šādos gadījumos pirms tam jāveic atbilstoši hermētizācijas pasākumi. Tas attiecas arī uz ļoti augstu mūra mitruma iekļūšanas līmeni, ko izraisa kapilārais mitrums. Cokola zonā nedrīkst būt tieša saskare ar augsni vai segumu.

Histolith® Trass- Sanācijas sistēma nevar novērst bojājumus, ko izraisa bieža temperatūras
pazemināšanās zem rasas punkta veidošanos.

Vorbereitende Arbeiten

Palodžu un papilddetaļu maskēšana. Rūpīgi pārklājiet stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.

Pamatnes sagatavošana

Bojāto apmetumu noņemt vismaz 80 cm virs redzamās bojājuma vietas robežas. Vecais apmetums, kas satur sāli, nekavējoties jānoņem. Nestabilas daļas, netīrumus, putekļus, vecos bitumena pārklājumus un citas vielas ar atdalošo efektu pilnībā jānoņem.

Bojātā mūra šuves jāpadziļina vismaz 20 mm dziļumā. Mehāniski rūpīgi notīriet mūrējumu. Mehāniski rūpīgi notīriet mūri. Apmetuma pamatnei jābūt stabilai. Ļoti absorbējošu mūri iepriekš samitrināt (matēti mitru).

Jāievēro VOB C daļa, DIN 18350.

Materiāla sagatavošana

 • 30 kg maisījuma (maiss) iejauc apt. 7l ūdens.


Materiālu var iejaukt līdz viendabīgai masai bez kunkuļiem, izmantojot jaudīgu, zemu apgriezienu mikseri vai maisītāju un tīru, aukstu ūdeni. Pēc aptuveni 3-5 minūtēm atkārtoti pārmaisīt. Ja nepieciešams, pēc šī nogatavināšanas laika konsistenci koriģēt ar nelielu ūdens daudzumu. Atkarībā no laikapstākļiem iestrādes laiks ir aptuveni 2 stundas (atvērtības laiks).
Neizmantojiet ūdeni, lai jau cietēt sākušu materiālu padarītu atkal iestrādājamu.

Uzklāšanas metode

Ar ķelli uzklājiet materiālu uzmetot uz pamatnes izciļņu veidā aptuveni 1 - 2 graudu biezumā, nosedzot apt. pusi no virsmas.
Šuves nedrīkst pilnībā aizpildīt ar uzsmidzināno javu.

Slāņa biezums

2-5 mm

Pārklājuma uzbūve

 • Zema sāls noslodze: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Sanierputz vienā slāņī.
 • Vidēja sāļu noslodze: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Sanierputz vairākos slāņos.
 • Liela sāls noslodze: Histolith® Trass-Vorspritzputz + Histolith® Trass-Porengrundputz + Histolith® Trass-Sanierputz.


Uz sistēmas papildus var tikt uzklāts Histolith® Feinputz. Ja kopējais apmetuma biezums pārsniedz 30 mm, kā pamata apmetums mūra izlīdzināšanai vienmēr jāizmanto Histolith® Trass-Porengrundputz.

Ārdarbos ir nepieciešams krāsas aizsargpārklājums. Aizsargpārklājumam pielietot tikai augstas ūdens
tvaiku caurlaidības krāsās, ieteicamas Histolith® dispersijas-silikāta krāsas, Histolith® kaļķa krāsas.
Papildu pirmapstrāde ar Histolith® Fluat samazina kaļķa izsvīduma risku.

Patēriņš

 • apt. 5,0 kg/m2

Šis patēriņa rādītājs ir orientējoša vērtība. Jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta īpašībām vai apstrādes.

Witterungsbedingungen

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai paaugstinātā mitrumā. Šajā sakarā skatīt Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltumizolācija, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas

Žūšana/ žūšanas laiks

Pārstrādes gaidīšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules
gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc šī informācija ir orientējoša.

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas jāievēro turpmāk norādītais nogaidīšanas laiks:

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz: vismaz 1 diena līdz vieglai apžūšanai.
 • Histolith® Trass-Porengrundputz: Orientējoši 1 mm dienā no slāņa biezuma.
 • Histolith® Trass-Sanierputz: viens slānis: 3-7 dienas, dubultslānis: pirmais slānis 1-4 dienas, otrais slānis 3-7 dienas.
 • Histolith® Trass-Sanierputz virskārta: aptuveni 1 mm dienā no slāņa biezuma (īpaši, ja slāņa biezums pārsniedz 20 mm).
 • Histolith® Feinputz: var pārklāt ar krāsu pēc 7 dienām.

Žāvēšanas laikā apstrādātās virsmas jāaizsargā pret strauju izžūšanu.
Ja nepieciešams, jāuztur virsmas mitras, rūpīgi samitrinot.

 

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgājiet ar ūdeni, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības

Drošības norādes

Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas vietā. Sastāvā ietilpst: cement, portlandcements, ķīmiskas piedevas, Kalcija hidroksīds. Ūdeņainām cementa nogulsnēm ir sārmaina iedarbība.

Likvidācija

Pēc koncentrēšanas var novietot izgāztuvē, ja atbilst vietējiem noteikumiem. Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai.

Gis-kods

ZP1

Produkta krāsu un laku kods

GOS saturs saskaņā ar RL 2004/42/EG: Šis produkts satur max. 1 g/l.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Cements, Kalcija hidroksīds, Kalcija Karbonāts, Piedevas.

Tuvākas norādes

Sk. Drošības Datu lapu.
Lūdzu ievērot Tehnisko informāciju.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīca…

Sv. apustuļa Jēkaba baznīca, Jonava,…

Restorāns Senatorių pasažas, Viļņa,…

Fredos muiža, Kauņa, Lietuva

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Klusā iela 11, Rīga

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs