caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286268/075149_Histolith_KontaktQuarz_12,5_L_LV.png

Histolith KontaktQuarz

Remineralizējoša grunts

Pielietojums

Pildošiem, struktūru egalizējošiem un plaisas aizpildošiem klājumiem ārdarbos un iekšdarbos. Lieliski piemērota kā saķeres grunts uz gludām pamatnēm un esošiem matētiem dispersijas krāsu klājumiem pirms tālākas apstrādes ar dispersijas silikāta krāsām.

Īpašības

  • Saķeri veicinoša
  • Ar kvarcītu pildvielām
  • Plaisas pārklājoša
  • Ar augstu izturību pret ārējās vides iedarbību
  • Ar minerālšķiedras (stikla šķiedras) piedevu
  • Ļoti sārmaina, pH vērtība > 11

Materiāla bāze

Kālija silikāts, gaismu noturīgi minerālie pigmenti, minerālās pildvielas, organiskās piedevas (< 5 %)

Iepakojums

12,5 l

Krāsu toņi

Balta

Rūpnieciska tonēšana daudzās krāsās pēc pieprasījuma.
Iespējama manuāla tonēšana ar Histolith® Sol-Silikat Volltonfarbe pigmentiem.
Tonējama, izmantojot ColorExpress sistēmu ar neorganiskiem krāsu pigmentiem.

Dabisko pildvielu un granulu izmantošanas dēļ iespējamas nelielas krāsu atšķirības. Tāpēc uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas partijas materiālu vai iepriekš sajauciet dažādu partiju produktus.
Pirms apstrādes ir jāpārbauda materiāla krāsu precizitāte un viendabīgums. Sūdzības par novirzēm no piegādes mērķa pēc apstrādes vairs netiek atzītas. Atsauce uz VDPM "Vadlīnijām par pārbaudes pienākumiem tonētu preču piegādes laikā kā daļu no pienākuma pārbaudīt un paziņot par defektiem (HGB 377. pants)".

Krāsas stabilitāte saskaņā ar BFS datu lapu Nr. 26:
Klase: B
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Klase G3 (matēta) saskaņā ar DIN EN 1062-1

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Apstrādājiet materiālu 12 mēnešu laikā.

Maksimālais grauda lielums

Klase S3 saskaņā ar DIN EN 1062-1
S < 1500 µm saskaņā ar EN ISO 1524

Blīvums

ρ: apt. 1,4 g/cm³

Sausā slāņa biezums

Klase E4 saskaņā ar DIN EN 1062-1
E = 200-400 µm

Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

Klase V1 (augsta) saskaņā ar DIN EN 1062-1
sd < 0,14 m saskaņā ar EN ISO 7783-2

Ūdens caurlaidības daudzums

Klase W3 (zema) saskaņā ar DIN EN 1062-1
W ≤ 0,1 kg/(m2·h1/2) saskaņā ar EN 1062-3

Norāde

Norādītās vērtības ir vidējās vērtības, kas dabīgo izejvielu izmantošanas dēļ, var nedaudz atšķirties atkarībā no piegādes partijas.

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, bez atdalošām vielām un sausai. Lietojot Vācijā, ievērot
Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3.
nodaļu.

Pamatnes sagatavošana

Palodzes un papilddetaļas nosegt.
Rūpīgi pārklājiet stikla, keramikas, klinkera, dabīgā akmens, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.

Veci nepārklāti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Jauni apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 Klase CS I - CS IV:
Pirms pārklājuma uzklāšanas ievērot vismaz 7 dienu žūšanas laiku pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitrumā. Cieto kalcītu kārtu apstrādāt ar Histolith® Fluat.

Veci nepārklāti apmetumi un veci minerālie krāsojumi:
Virsmu rūpīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntējums ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1: 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Minerālas pamatnes ar atšķirīgu uzsūkspēju:
Virsmu rūpīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntējums ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ, kas ir atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2: 1 līdz 1: 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Ķieģeļu mūris:
Piemērots tikai absorbējošu ķieģeļu mūris. Cieti apdedzināti ķieģeļi un klinkera ķieģeļi nav piemēroti. Veiciet testa klājumu un pārbaudiet materiālu saderību. Rūpīgi notīriet virsmu. Salabojiet bojātās javas šuves. Uzklājiet gruntskrāsas kārtu ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni 2:1 līdz 1:1 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Ķieģeļiem ar ūdenī šķīstošiem, krāsojošiem ieslēgumiem, uzklāt grunti Caparol Aqua-Sperrgrund.

Dabiskie akmeņi:
Kā pamatne piemēroti tikai uzsūktspējīgi dabiskie akmeņi. Virsmu labi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Bojātās javas šuves salabot. Uzklāt izmēģinājuma pārklājumu un pārbaudīt klājuma saderību. Lūdzu, ņemiet vērā: Ja dabīgais akmens satur ūdenī šķīstošas sastāvdaļas, tās var iekrāsot virsmu un radīt traipus.

Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem:
Virsmas ar pelējumu vai aļģu bojājumiem mazgāt ar mitro tīrīšanas metodi. Pēc izžūšanas apstrādājiet virsmas ar Capatox un atstājiet nožūt.

Ģipša apmetumi saskaņā ar DIN EN 13279-1 / Spiedes izt. min. 1 N/mm2:
Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ. 


Ģipša plāksnes:
Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Histolith® Sol-Silikat Fixativ. Gruntējums ar Histolith® Mineralin. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas izejvielas, grunts klājumam izvēlēties Caparol Aqua-Sperrgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

Betons:
Notīrīt iespējamos gružus un citus netīrumus.

Kaļķa krāsu klājumi: Tīri nomazgāt. Gruntskrāsa ar Dupa-Putzfestiger un starpkārta ar Histolith® Mineralin.

Virsmas ar pelējuma sēnīti: Pelējumu nomazgāt. Pēc izžūšanas apstrādājiet virsmas ar Capatox un atstājiet nožūt.

Materiāla sagatavošana

Iepakojuma saturu rūpīgi izmaisiet ar zemu apgriezienu maisītāju.
Atšķaidāms ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ līdz ne vairāk kā 5%.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai izmidzinot ar jaudīgu izsmidzināšanas (Airless) iekārtu.

Uzklājot ar smidzināšanu:
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,027"-0,031"
Smidzināšanas spiediens: 150–180 bar

Izsmidzināšanai bez gaisa (Airless), grunti labi samaisiet un izsijājiet. Sakarā ar kvarca sastāvdaļu saturu, ir sagaidāms palielināts nodilstošo daļu nodilums.

Apstrādājiet blakusesošas virsmas bez pārtraukuma, lai izvairītos no redzamām pārejām. Lielas fasādes sadalīt sekcijās, uzklāt nepārtraukti slapjš uz slapja un strukturēt.

Pārklājuma uzbūve

Pamatpārklājums:
Vāji un vienmērīgi uzsūcošas pamatnes:
Histolith® KontaktQuarz, atšķaidīts ar ne vairāk kā 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Starpklājums:
Ar Histolith® KontaktQuarz, atšķaidītu ar ne vairāk kā 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Noslēguma pārklājums:
Ārpusē vai iekšpusē: var izmantot visas Histolith® fasādes krāsas vai iekšdarbu krāsas.

Patēriņš

  • apt. 250-300 g/m2 vienai kārtai uz gludas pamatnes.

Šie patēriņa rādītāji ir aptuvenas vērtības. Jāņem vērā novirzes atkarībā no pamatnes īpašībām vai iestrādes nosacījumiem.

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žāvēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +8 °C vai augstāka par +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitrumā. Skatiet Vācijas Federālās apdares un fasāžu asociācijas brošūru "Apmešana, siltināšana, izlīdzināšana, pārklāšana augstā un zemā temperatūrā".

Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pārstrādes gaidīšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc sniegtā informācija ir tikai orientējoša.
  • Virsma ir sausa un pārstrādājama pie 20 °C un 65 % relatīvā gaisa mitruma pēc apt. 12 st
  • Izturīgs pret lietus iedarbību pēc apt. 24 h

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības.

Uzmanību

Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.
Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Pārklājuma materiāls ir ļoti sārmains. Tāpēc no krāsas šļakatām jāaizsargā āda un acis.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus z ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK: (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

BSW40

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa