caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286267/075148_Histolith_Sol-Silikat-Fixativ_10_L_LV.png

Histolith Sol-Silikat Fixativ

Sol-Silikāta bāzes gruntēšanas un atšķaidīšanas līdzeklis

Pielietojums

Histolith® Sol-Silikat Fixativ pamatā ir unikāla sārmaina šķidrā stikla saistvielas kombinācija, kas nodrošina vislabāko iespējamo silicifikāciju. Saistvielu kombināciju vislabākajai iespējamajai silikācijai izmanto kā grunti ļoti vai dažādi uzsūcošu pamatņu nostiprināšanai un egalizācijai, arī kā atšķaidītāju Histolith® Sol-Silikāta krāsām.

Īpašības

  • Augsta ūdens tvaika un oglekļa dioksīda caurlaidība.
  • Ideāli nostiprina pamatni, samazinot materiāla patēriņu
un nodrošina turpmākā pārklājuma kvalitāti
  • Augsts nostiprināšanas efekts
  • Laba uzsūkšanās spēja
  • Bez šķīdinātājiem

Materiāla bāze

Augstas kvalitātes sārmaina sķidrais stikls, silīcija dioksīds un organiskās piedevas

Iepakojums

10L plastikāta kanna

Krāsu toņi

Transparenta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala un izvairīties no lielām temperatūras svārstībām.
Sargāt no tiešiem saules stariem.

Blīvums

ρ: apt. 1,1 g/cm3

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, nestspējīgai, tīrai, sausai, bez apledojuma un saķeri mazinošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes tests saskaņā ar Federālā krāsu un īpašuma aizsardzības komitejas (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.) 20. un 20.1. datu lapu.

Rūpīgi nosedziet palodzes un papilddetaļas.
Rūpīgi nosegt stiklu, keramiku, klinkeri, dabīgo akmeni, krāsotas, glazētas un anodētas virsmas.

Jauni apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 CS I - CS IV klase:
Pirms pārklājuma uzklāšanas vismaz 7 dienas jānožūst pie 20°C un 65 % relatīvā mitrumā.
Apstrādāt apmetuma remonta vietas / saķepinātu ādu ar Histolith® Fluat.

Vecs nekrītots apmetums un vecs minerāls pārklājums, ķieģeļu mūrējums:
Notīriet virsmu. Noņemt nonoturīgus slāņus.

Sēnīšu vai aļģu skartas virsmas:
Mitri notīriet sēnīšu vai aļģu skartas virsmas. Pēc izžūšanas apstrādāt virsmas ar Capatox un ļaut nožūt.

Materiāla sagatavošana

Atkarībā no pielietošanas veida atšķaidiet ar atbilstošiem Histolith® produktiem vai, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas, ar ūdeni.

Uzklāšanas metode

Iestrāde ar otu, rullīti vai smidzinātāju, izmantojot jaudīgas bezgaisa (Airless) ierīces.
Materiālu uzklājiet vienmērīgi, bagātīgi un ierīvējiet.

Izsmidzināšana:
Izsmidzināšanas leņķis: 60°.
Sprausla: 0,029
Izsmidzināšanas spiediens: 50 bar

Pārklājuma uzbūve

Gruntēšana
Materiālu var atšķaidīt ar ūdeni 2:1 līdz 1:1 atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Atšķaidīšana
Histolith® Sol-Silikat, Histolith® KontaktQuarz, Histolith® Mineralin, Histolith® FassadenSilikat, Histolith® Antik-Lasur.

Patēriņš

  • apt. 100 – 200 ml/matkarībā no substrāta absorbcijas spējas.

Šie patēriņa rādītāji ir aptuvenas vērtības. Jāņem vērā novirzes atkarībā no objekta vai iestrādes apstākļiem.

Iestrādes nosacījumi

Apkārtējās vides un pamatnes temperatūra uzklāšanas un žūšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +8°C un augstāka par +30°C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai lielā mitrumā.
Lūdzam iepazīties ar Federālās Būvnicības un Fasāžu associācijas (Bundesverband Ausbau und Fassade) brošūru "Apmešana, siltināšana, špaktelēšana, pārklājumu izveide augstā un zemā temperatūrā".

Nelabvēlīgos laikapstākļos jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu apstrādājamās fasādes virsmas.

Pārkrāsojams pēc:

Pārstrādes nogaidīšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras, gaisa mitruma, gaisa kustības, saules gaismas un pārklājuma biezuma. Tāpēc sniegtā informācija ir tikai orientējoša.

  • virsma ir sausa un pārklājama pēc aptuveni 12 h pie 20 °C temperatūrā un 65 % relatīvā mitruma.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni saskaņā ar likuma prasībām.

Uzmanību

Grunts uz silikāta bāzes, ūdenī šķīstoša. Pārklājuma materiāls ir stipri sārmains. Tāpēc āda un acis ir jāaizsargā no šļakatām.

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam šajā produktā (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

GISCODE: BSW40

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Sastāvdaļas atbilstoši Vācijas laku un krāsu rūpniecības apvienības vadlīnijām 01: hibrīda
saistviela (organiskais silikāts/akrilāts), šķidrais stikls, silikāti, ūdens, piedevas.

Tuvākas norādes

Lūdzu ievērot Tehnisko informāciju.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa