Histolith Volltonfarben

Pilntoņa krāsas un tonētāji uz sol-silikāta bāzes.

Pielietojums

Izteiksmīgiem pilntoņa krāsojumiem, zīmējumu un uzrakstu izveidei, kā arī Histolith/Sylitol silikāta emulsijas krāsu un apmetumu tonēšanai. Šķidrā litija stikla piemaisījums aizkavē kālija karbonāta izsvīdumu veidošanos un padara krāsu toņus īpaši spilgtus.

Īpašības

  • noturīgi pret gaismas iedarbību (nebalējošie pigmenti)
  • noturīgi pret laikapstākļu iedarbību
  • augsts krāsu toņu piesātinājums
  • augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd vērtība <0.01 m
  • augsta CO2 caurlaidība
  • veido minerāli-matētu virsmu
  • nav termoplastiski
  • nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
  • abilst VOB DIN 18363 prasībām attiecībā uz dispersijas silikātu krāsām

Materiāla bāze

Minerāla saistvielu kombinācija no augstas kvalitātes kālija šķidrajiem stikliem un kramskābes soliem, kā arī minerālie pigmenti, organisko sastāvdaļu īpatsvars < 5 %.

Iepakojums

750 ml

Krāsu toņi

Krāsu toņi: Dzeltens (Gelb), Okers (Ocker), Oksīda sarkans (Oxidrot), Oksīda oranžs (Oxidorange), Oksīda brūns (Oxidbraun), Tumši brūns (Umbra), Zaļš (Grün), Ultramarīns (Ultramarinblau), Kobalts / Kobaltzils (Kobaltblau), Melns (Schwarz).

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:

Klase:  B
Grupa: 1

Spīduma pakāpe

Dziļi matēts

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Blīvums

apm. 1,4 g/cm³

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+++++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt cietai, stingrai, tīrai, bez saķeri mazinošām vielām un sausai.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu,
DIN 18363, 3. punktu.

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes ārdarbos:

Javu grupu PIc, PII un PIII apmetumi:

Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma parasti pē 7 dienā. Ieteicams noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Veci apmetumi bez pārklājuma un veci minerālie krāsojumi:

Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt. Gruntēt ar Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:

Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Silikātķieģeļu mūris:

Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt. Izlabot bojātas javas šuves. Gruntēt ar Histolith ® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkarībā no pamatnes uzsūktspējas.

Dabīgie akmeņi:

Veikt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt krāsojuma saderību. Virsmu kārtīgi notīrīt, mazizturīgus slāņus noņemt. Uzmanību: Dabīgajiem akmens materiāliem ar ūdenī šķīstošām sastāvdaļām var veidoties izsvīdumi un traipi. 

Pamatnes iekšdarbos:


Javu grupu PIc, PII un PIII jaunie apmetumi:

Atstāt neapstrādātus vismaz 7 dienas. Noņemt cieto kalcītu kārtu ar Histolith® Fluat.

Javu grupas PIV ģipša apmetumi:

Stingri apmetumi: gruntēt ar Histolith® Weißgrund. Mīkstus ģipša apmetumus stiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus, gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung. Kad virsma pilnībā nožuvusi, starpklājumam izmantot Histolith® Weißgrund.

Ģipškartona plāksnes:

Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Gruntēt ar Histolith® Weißgrund. Mīkstas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar Histolith® Spezialgrundierung. Gruntēt ar Histolith® Weißgrund. Ja plātņu sastāvā ir ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntsklājumam izvēlēties Caparol Aqua Sperrgrund (ievērot BFS atgādni Nr. 12).

Ģipša būvniecības plātnes:

Gruntēt ar Histolith® Weißgrund.

Betons:
Notīrīt gružus un citus netīrumus.

Veci matēti dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Virsmu kārtīgi notīrīt. Mazizturīgus slāņus noņemt.

Līmes krāsu klājumi:

Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Histolith® Spezialgrundierung.

Nekrāsotas rupju šķiedru tapetes:
Pārklāt bez priekšapstrādes. Papīra reljefa un iespieduma tapešu gadījumā veikt izmēģinājuma krāsojumu.

Stiklašķiedras audumi:
Gruntēt ar Histolith® Weißgrund.

Atlupušas tapetes:
Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntsklājums ar Histolith® Spezialgrundierung un starpklājums ar Histolith® Weißgrund.

Uzklāšanas metode

Ar otu vai rullīti.

Pārklājuma uzbūve

Vāji un vienmērīgi uzsūcošas minerālas pamatnes:
Gruntsklājums un nobeiguma klājums ar Histolith® Volltonfarbe SI, atšķaidītu ar maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas vai birstošas minerālas pamatnes:
Gruntsklājums ar Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 2 : 1 līdz 1 : 1, atkaribā no pamatnes uzsūktspējas.
Starpklājums un nobeiguma klājums ar Histolith® Volltonfarbe SI, atšķaidītu ar maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir vāja segtspēja. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

Patēriņš

Apm. 150–200 ml/m2 vienā kārtā uz gludām pamatnēm. Uz raupjām virsmām patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes temperatūra:

+8 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20 °C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma sausa un pārkrāsojama pēc 12 stundām, lietusdroša pēc 24 stundām.
Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Norāde

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot lielākas platības, iesaistīt pietiekoši darba spēka un ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Produkts nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.
Neiestrādāt tiešos saules staros, augtās temperatūrās, stiprā vējā, ļoti augsta gaisa mitruma apstākļos, miglā, lietū. Nepieciešamības gadījumā izmantot sastatņu pārklājus. Uzmanīties, ja pastāv nakts sala risks.

Pārklāšanas pasākumi:
Rūpīgi nosegt pārklājamās virsmas apkārtni, īpaši stiklu, keramiku, krāsu pārklājumus, klinkerus, dabīgos akmeņus, metālu un koku.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkātotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var nodot kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

GISCODE BSW40                
(novecojis: M-SK01)

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dobeles Livonijas ordeņa pils

Daugavpils cietokšņa inženieru arsenāls

Baznīcas iela 18, Rīga