caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/286729/075224_Caparol-Standard_Putz_bag_web_LV.png

Caparol Standard Putz

Rūpnieciski ražots minerālais kaļķa- cementa apmetums ārdarbiem un iekšdarbiem.
Īpaši pielāgots mehanizētai iestrādei. 

Pielietojums

Ārdarbu un iekšdarbu apmetums iestrādei mehāniski vai ar rokām, kā arī apmetums zem dekoratīvajiem pārklājumiem dažāda veida un lietojuma telpās. Uzklājams uz māla un silikāta ķieģeļiem, betona, keramzīta virsmām, uz šūnbetona bloku sienām kā arī vecu, stabilu kaļķa- cementa bāzes apmetumu atjaunošanai. Paredzēts sienu, kolonnu un griestu virsmām.

Īpašības

  • Mehāniski izturīgs
  • Piemērots minerālām pamatnēm
  • Tvaika caurlaidīgs
  • Viegli, ērti iestrādājams un formējams
  • Paredzēts iestrādei mehanizēti un ar rokām
  • Max. slāņa biezums vienā piegājienā 25mm
  • Uzklājams vienā un vairākās kārtās

Materiāla bāze

Minerālās saistvielas un pildvielas, modificējošas piedevas

Iepakojums

25 kg maiss / 48 gab paletē

Krāsu toņi

Pelēks

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā vietā uz paletēm. Sargāt no mitruma un tiešiem saules stariem. Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā vismaz 12 mēneši.

Tehniskie dati

  • Vispārējā pielietojuma apmetuma java (GP), ārējai un iekšējai apdarei pēc EN 998-1

Maksimālais grauda lielums

≤1,0 mm

Blīvums

apt. 1,46 g/cm³

Siltumvadītspēja

Siltuma vadāmības koeficients λ10, dry (Tabulārs lielums saskaņā ar EN 1745):

≤ 0,45 W/mK, ja P=50%

≤ 0,49 W/mK, ja P=90%

Difūzijas pretestība µ (H2O)

Pretestības faktors µ: ≤ 15

Spiedes pretestība

Stiprības klase: CS III

Saistes stiprība

> 0,20 N/mm2, plīsuma raksturs- FP: B

Uzliesmojamība

A1 pēc EN 13501

Ūdens uzņemšanas koeficients

0,47 kg/m2 pēc EN1062-3 (klase W2)

Kompresijas cietība

≥ 2.5 N/mm2 (apm. 4,88)

Piemērotas pamatnes

Keramikas, silikāta, betona, keramzīta virsmas, šūnbetona bloku sienas vai nestspējīgas veca kaļķakmens vai cementa-kaļķa javu virsmas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, līdzenai, stingrai, nestspējīgai, bez saķeri mazinošām vielām un apledojuma.

Pamatnes sagatavošana

Bojāta, nolobījusies krāsa un apmetums jānoņem. Atslānojušās apmetuma daļas, kurās jūtami dobumi (lokāls atdalījums) pirms tālākas apstrādes jānoņem līdz stingrai pamatnei un jāsalabo. Uz virsmām ar normālu uzsūktspēju, pēc iespējamas mitrināšanas, uzklāj pirmo apmetuma slāni saķeres uzlabošanai, vienmērīgi pārklājot apmēram 50% no virsmas. Nākamo kārtu uzklāj pēc principa "mitrs uz mitra”, t.i. uz apžuvuša, bet ne pilnībā nožuvuša. Virsmas ar augstu uzsūktspēju iepriekš gruntēt un arī uzklāt pirmo apmetuma slāni saķeres uzlabošanai. Uz virsmām ar labu saķeri (piem., jaunas keramiskās virsmas) ir pieļaujams klāt apmetumu bez sākotnējā apmetuma slāņa saķeres uzlabošanai. Visos stūros un malās, kompensācijas šuvēs izmantot atbilstošus apmetuma profilus. Jebkuru esošo pārklājumu saderība ar līmjavu ir jāpārbauda ekspertam.

Materiāla sagatavošana

Apmetumu visefektīvāk ir uzklāt ar atbilstošām javas pievades un padeves mašīnām. Iespējams arī izmantot javu maisītāju un gliemežpārvada sūkni vai virzuļsūkni. Ja apmetums tiek klāts ar rokām, to var samaisīt ar betona maisītāju vai ar mikseri. 25 kg apmetuma iejaukšanai ir nepieciešami aptuveni 5-5,5 l ūdens (atkarībā no nepieciešamās konsistences un uzklāšanas veida). Pēc sākotnējas iejaukšanas, maisījumu atstāj nobriešanai apt. 3-5 min un atkārtoti pārmaisa. Ja apmetums tiek klāts mehāniski, tad ūdens daudzums ir jānosaka eksperimentāli. Maisīšanas ilgums, izmantojot mikseri, ir apmēram 5 min. Kad java sākusi saistīties, nedrīkst pievienot ūdeni, lai pagarinātu atvērības laiku.

Uzklāšanas metode

Uz viendabīgām virsmām uzklāt vienā piegājienā. Jauktu vai nevienmērīgu virsmu gadījumā klāt divās kārtās „mitrs uz mitra”. Virsmu vienmērīgi norīvēt, izmantojot polistirola rīvdēli ar filcu vai cietu sūklīti. Koksnes materiālu, siju, griestu savienojumu vietu vai nevienmērīgu sienu rajonā vispirms uzklāt aptuveni 5 mm biezu apmetuma slāni un iestrādāt tajā stiklšķidras sietu Capatect Gewebe 650, viedojot atbilstoša lieluma pārsedzi. Cietējošo virsmu viegli norīvēt ar asu birsti.

Slāņa biezums

Minimālais slāņa biezums iekšdarbos- 10mm; ārdarbos – 15mm. Biezāku par 25 mm uzklāt atsevišķām kārtām pēc tam, kad iepriekšējais slānis ir apžuvis, bet ne pilnībā sacietējis, piešķirot tam atbilstošu raupjumu saķeres uzlabošanai.

Vienā piegājienā nav ieteicama apmetuma kārta >25mm. Izvairīties no caurvēja, bet nodrošināt atbilstošu telpu ventilāciju. Pilnībā nožuvušu apmetumu var pāklāt ar Caparol gruntīm, špaktelēm, krāsām un dekoratīvajiem apdares materiāliem, atkarībā no vēlamā rezultāta. Tādā gadījumā ievērot produktu Tehniskās informācijas.

Patēriņš

Apm. 1,45 kg/m2/mm. Šīs patēriņš neparedz materiāla zudumus, kas radušies darba gaitā. Nosakot faktisko patēriņu, jāņem vērā objektīvi darba veikšanas apstākļi.

Iestrādes nosacījumi

Materiāla sagatavošanas, uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un augstāka par +30°C. Ja darbi tiek veikti ziemas periodā, tad telpa ir jāapsilda gan pirms, gan pēc darbu izpildes, lai saglabātu atbilstošu temperatūru. Svaigi apmestas virsmas ir jāuztur mitrā stāvoklī nākamās 2-3 dienas, bet pie augstām temperatūrām attiecīgi biežāk jākontrolē mitruma līmenis. Nepieļaut tiešu svaigi apmestās virsmas uzkaršanu. Izmantojot sildītājus, nepieciešams vēdināt telpas vai nodrošināt atbilstošu to ventilāciju, lai nodrošinātu atbilstošu karbonizācijas procesu. Instalāciju šuvju vietas vai dziļas plaisas iepriekš aizpildīt ar to pašu materiālu (vismaz divas dienas iepriekš). Zem keramikas flīzēm paredzēto virsmu izlīdzināt un norīvēt raupju, lai saglabātu atbilstošu saķeri.Pielietojot ārdarbiem veikt nepieciešamos apstrādājamās virsmas aizsargpasākumus, t.i. sargāt no tiešiem saules stariem un nokrišņiem.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20°C temperatūras un pie 65% relat. gaisa mitruma apmetuma žūšanas laiks - apm. 1 mm/dienā. Apmetums žūst hidratācijas ceļā un fizikāli, t. i., iztvaikojot pievienotajam ūdenim. Tādēļ vēsā laikā un pie paaugstināta gaisa mitruma žūšanas laiks var būt ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni. Nepieļaut materiāla piekalšanu darbarīkiem. Ja tiek izmantota apmetuma iekārta, pēc apmetuma uzklāšanas tā nekavējoties jāmazgā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Materiāla pielietošana

Pēc apmetuma uzklāšanas uz iepriekš sagatavotās virsmas izlīdzināt apmetumu ar H tipa līsti, tādējādi izlīdzinot visu virsmu. Šādi apstrādātu virsmu atstāt uz 4 līdz 16 stundām (atkarībā no žūšanas apstākļiem) līdz sākotnējai apmetuma sacietēšanai. Pēc tam ir jāveic apmetuma apgriešana (apmetumam ir jābūt tik sacietējušam, ka tas birst, nevis krīt nost), izmantojot trapecveida līsti vai skrāpi, līdz virsma ir pietiekamā mērā izlīdzināta, šo darbību veicot visai virsmai. Pēc tam apsmidzināt ar ūdeni un noberzt, izmantojot polistirola rīvdēli vai rīvdēli ar cietu sūklīti, kamēr tiek iegūta līdzena un gluda virsma. Lai iegūtu smalku, viendabīgu faktūru, apmetums ir jāapstrādā pēc sākotnējās sausās norīvēšanas, izmantojot rīvdēli ar smalku, mīkstu sūklīti vai filcu. Iestrādājot mehanizēti, stingri ievērojiet iestrādes mašīnas ražotāja norādījumus !

Mašīnas aprīkojuma piemērs

Materiālu var iestrādāt ar visām izplatītākajām apmetuma iekārtām, piemēram: Putzknecht S58 vai S48, PFT G4 Smart, M-tec M330, PFT G4 u.c.

Drošības norādes

Bīstami. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies nepareizas vai mērķim neatbilstošas izstrādājuma lietošanas rezultātā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Materiāla atlikumus likvidēt kā jauktus celtniecības atkritumus vai būvgružus.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)