caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/120628/063300_CP_Akkordspachtel_fein_25_kg.png

Caparol-Akkordspachtel fein

Iestrādei gatava pastveida dispersijas špaktele iekšdarbiem.

Pielietojums

Universāla remontdarbu špaktele mazu defekta vietu, rukuma dobumu vai plaisu izlabošanai, kā arī smalkas struktūras izsmidzināšanai uz izlīdzinātām sienu un griestu virsmām. Piemērota kvalitātes līmeņu Q3 vai Q4 virsmu kvalitātes iegūšanai uz ģipša plāksnēm (ģipškartona plāksnēm) atbilstoši BVG atgādnes Nr. 2 un BFS atgādnes Nr. 12 noteikumiem.

Īpašības

- atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
- ar labu saķeri
- sacietē raga cietumā, nerūk
- kad nožuvusi -slīpējama, mitra - filcējama (švammējama)
- elpojoša
- viegli uzklājama un izlīdzināma
- grūti uzliesmojoša (B1) saskaņā ar DIN 4102

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

Iepakojums

25 kg spaiņi.

Krāsu toņi

Dabiski balta.
Ir tonējama ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA - Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Pasūtot 1000 kg un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā.

Spīduma pakāpe

Matēts.

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā vietā, bet neļaut sasalt. 

Papildinošie produkti

Caparol-Füllspachtel P
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk. Atkarībā no esošās pamatnes un tās īpašībām pirms špakteles uzklāšanas ir jāuzklāj atbilstošs gruntējuma pārklājums. Ievērojiet Tehniskās Informācijas Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana” noteikumus.  Spīdīgus vecos pārklājumus ar labu nestspēju pirms tam uzraupināt.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar roku: Caparol-Akkordspachtel pirms iestrādes ir labi jāsamaisa un jāizvelk ar tērauda izlīdzināšanas špakteli. Pēc nožūšanas samitrināt un filcēt (švammēt) vai sausu noslīpēt. Pēc atbilstošas konsistences noregulēšanas Caparol-Akkordspachtel fein ir iestrādājama izsmidzināšanas tehnikā (pievienojot maks. 5-10 % ūdens).
Pēc tam, kad virsma ar plāno špakteles kārtu ir labi nožuvusi, var sekot izsmidzināšana smalkā struktūrā. Struktūras izskatu var variēt atkarībā no atšķaidīšanas pakāpes un izmantotās sprauslas platuma. Izsmidzināšanu iesakām izmantot īpaši uz pārklājuma virsmām, kam jāpaliek neapstrādātām.

Piemērotas izsmidzināšanas ierīces: Ar apmetuma uzklāšanas ierīcēm un jaudīgām Airless ierīcēm. Izmantojot Airless pistoles, noņemt visu filtrus. Sprauslas lielums 0,035- 0,043’’ Spiediens apm. 150–180 bar. Izmantot Airless pistoles ar lielāku caurlaidību, ko konkrētais ražotājs iesaka špakteles masām. Optimālas iestrādes ar Airless ierīci nodrošināšanai iestrādes laikā būtu jānodrošina materiāla temperatūra vismaz +10ºC.

Pārklājuma uzbūve

Pārkrāsojamība: Pirms pārstrādes ar Sylitol Bio- Innenfarbe nepieciešams gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ar Caparol Akkordspachtel nogludinātas virsmas pēc tam, kad tās ir labi nožuvušas, var bez gruntēšanas pārklāt ar visām piemērotajām Caparol dispersijas un Latex krāsām vai Capacryl akrila krāsām. Pirms nākošās pārklāšanas ar plastikas masām vai tapetēm ar stikla šķiedru sienu pārklājumiem, kā arī tekstila tapetēm nepieciešams gruntējums ar Caparol Haftgrund un pirms mākslīgo sveķu apmetu-miem – ar Putzgrund 610.

Patēriņš

apm. 1800 g/m2/mm slāņa biezumam.

Iestrādes nosacījumi

+5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarībā no celtnes mitruma, temperatūras un slāņa biezuma apm. 12-48 stundu laikā.

Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni.

Norāde

Caparol-Akkordspachtel fein nav piemērota rūpnieciski mitrām telpām. Izmantojot dabiskās pildvielas , ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Ja tiek veikts dekoratīvs izsmidzināšanas klājums, kam jāpaliek nepārkrāsotam, iesakām ievērot vienādus produktu numurus, veicot špaktelēšanu un dekoratīvo klājumu. Izmantojot sienu virsmu dekoratīvajai izsmidzināšanai, pārklājumam būtu jātiek pārstrādātām ar Caparol dispersijas krāsām. Tādā veidā tiek panākta augstāka izturība, kas bieži vien sienu virsmām ir nepieciešama.

Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā špaktele var uzbriest, veidoties burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana". Izmantojot sienu virsmu dekoratīvajai izsmidzināšanai, pārklājumam būtu jātiek pārstrādātām ar Caparol dispersijas krāsām. Tādā veidā tiek panākta augstāka izturība, kas bieži vien sienu virsmām ir nepieciešama.

Atzinums

Caparol-Akkordspachtel (mittel/fein) Uzliesmojamības pārbaude.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF02

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Staļģenes vidusskola

Latvijas Nacionālā bibliotēka