caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/75452/032283_Akkordspachtel_kf_25kg.png

Caparol-Akkordspachtel KF

Mitrumizturīga pastveida dispersijas špaktele iekšdarbiem.

Pielietojums

Izsmidzināšanai gatava speciālā špakteles masa ar augstu mitruma izturību un labu saķeri. Paredzēta racionālai izsmidzināšanai uz sienām un griestiem ar paaugstinātu mitruma slodzi, apstrādājot lielas platības ar labu pārklājuma spēju un pildspēju.
Īpaši piemērota betona virsmu, piemēram, monolītā betona un betona elementu griestu, minerālo apmetumu, ķieģeļu bloku un gāzbetona elementu, ģipša plākšņu (ģipškartona plākšņu), ģipša būvplākšņu, stikla šķiedras tapešu un struktūrapmetuma apstrādei plānā kārtā.
Piemērota, lai panāktu virsmas kvalitāti atbilstoši kvalitātes pakāpei Q3 vai Q4 saskaņā ar atgādnes BVG Nr. 2 un atgādnes BFS Nr. 12 priekšnosacījumiem.

Īpašības

  • Ar samazinātu emisiju un nesatur šķīdinātājus
  • Laba saķere ar pamatni
  • Ļoti vijīga, viegli uzklājama un izlīdzināma
  • Sacietējot nerodas plaisas
  • Kad nožuvusi – slīpējama
  • Elpojoša
  • Atšķaidāma ar ūdeni, vidi draudzīga un ar vāju smaržu
  • Ugunsreakcijas klase: A2-s1, d0 pēc DIN 13501-1

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija pēc DIN 55945

Iepakojums

25 kg spainis

Krāsu toņi

Dabīgi balts
Tonējama ar maks. 5% CaparolColor vai AmphiColor® pilntoņa un tonēšanas krāsām.

Spīduma pakāpe

Matēta

Uzglabāšana

Vēsā vietā, sargāt no sala.

Papildinošie produkti

Füllspachtel P

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi 1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
++
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām un sausām un bez saķeri mazinošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18363. Atkarībā no esošās pamatnes un tās īpašībām pirms špakteles uzklāšanas ir jāuzklāj atbilstoša gruntskārta (ievērot Tehnisko informāciju Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana”). Spīdīgus vecos pārklājumus ar labu nestspēju pirms tam uzraupināt.

Uzklāšanas metode

Špakteles uzklāšana ar roku
Pirms iestrādes kārtīgi izmaisīt un uzklāt ar nerūsējošā tērauda gludo ķelli.

Izsmidzināšana

Racionāls un ekonomisks pārklājums tiek panākts ar augstas veiktspējas izsmidzināšanas ierīcēm, kas piemērotas sienu un griestu virsmām.

Apklāšanas aprīkojums
Logu un durvju ailu apklāšanai var izmantot precīzi izgatavotus koka rāmjus, kas aptīti ar plēvi. Grīda jāapklāj ar pietiekami smagu pārklājuma materiālu.

Darba process

Visu virsmu, izmantojot izsmidzināšanas metodi, piesātināti pārklāj ar neatšķaidītu Akkordspachtel KF un nekavējoties nogludina ar piemērotu tērauda izlīdzināšanas ķelli. Akkordspachtel KF pēc nožūšanas ir slīpējams. Ņemot vērā lielāku izturību pret mitrumu, Akkordspachtel KF slīpēšana ir jāveic septiņu dienu laikā. Pirmo divu dienu laikā špakteles masas slīpēšana ir īpaši efektīva. Efektīvākam darbam var izmantot slīpēšanas sietu, piemēram, uzņēmumaMirka izstrādājumu Abranet.

Piemērotas izsmidzināšanas ierīces:

Akkordspachtel KF ir iestrādājams ar apmetuma uzklāšanas ierīcēm un jaudīgām Airlessierīcēm. Izmantojot Airless ierīces, noņemt visus filtrus. Piemērotais sprauslas lielums ir 0,035–0,043". Špakteles masas izsmidzināšanai ar Airless metodi izmantot tādas izsmidzināšanas pistoles, ko ieteicis attiecīgais ražotājs. Šīm pistolēm ir lielāka caurlaidība, un tās būtiski atvieglo špakteles masas uzklāšanu. Uzklāšanai nepieciešamais spiediens ir ~ 150–180 bar.

Pārklājuma uzbūve

Tālāka apstrāde:
Ar Akkordspachtel KF izlīdzinātās virsmas pēc kārtīgas nožūšanas var pārklāt ar visām piemērotajām Caparol dispersijas un lateksa krāsām vai Capacryl akrila emaljām. Pirms turpmākās apstrādes ar Sylitol iekšdarbu krāsām, plastikas masām vai stikla šķiedras sienu apdares materiāliem, kā arī auduma un papīra tapetēm virsma jāgruntē ar Haftgrund, savukārt pirms dispersijas apmetumiem - ar Putzgrund 610.

Patēriņš

Apm. 1,5 kg/m2/mm vienā kārtā

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža iestrādes laikā:
+ 5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam. Materiāla temperatūra iestrādes laikā - > +10 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarībā no būves mitruma, temperatūras un kārtas biezuma apm. 12–48 stundas.

Norāde

Nav piemērota virsmām ar ļoti augstu mitruma līmeni, piemēram, tiešā ūdens vai izsmidzināmā ūdens ietekmē vai, ja pastāvīgais gaisa mitrums ir > 70 %. Izmantojot dabiskās pildvielas, ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības.

Uz blīvām, maz uzsūcošām pamatnēm var rasties smalki gaisa burbulīši. Tos var noņemt pēc neilga apžūšanas laika, vēlreiz izlīdzinot. Atkārtotās izlīdzināšanas brīdis ir atkarīgs no temperatūras un gaisa mitruma objektā. Ja pēc atkārtotās izlīdzināšanas vēlreiz parādās burbuļi, tad izlīdzināšana ir veikta pārāk agri. Šajā gadījumā izlīdzināšana jāatkārto.

Raupju un strukturētu pamatņu gadījumā gludas virsmas iegūšanai špaktele ir jāuzklāj atkārtoti. Jāņem vērā, ka nožuvusi špaktele ir cieta, tāpēc slīpēšanā jāiegulda lielāks darbs.

Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārklāšanu, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā špaktele var uzbriest, veidoties burbuļi un notikt atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru žūšanu, telpas pietiekami vēdinot un saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Vācijas ģipša un ģipša plākšņu ražotāju asociācijas Atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Atzinums

  • Ziņojums par ugunsreakcijas klasi

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot putekļus/ smidzinājumu.

Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Sīkāka informācija: skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus – kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šai produktu grupai nav ES noteiktās robežvērtības. Produkts satur < 1 g/l GOS.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF01

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti (metil-/ benzizotiazolinons).

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa