caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/121373/042830_CP_Akkordspachtel_SF_Plus_Gebindegruppe.png

Caparol-Akkordspachtel SF plus

Iestrādei gatava mākslīgo sveķu špaktele iekšdarbiem.

Pielietojums

Racionālai izsmidzināšanai, izlīdzināšanai un punktveida (dekoratīvai) izsmidzināšanai uz
sienām un griestiem lielās platībās. Piemērota kvalitātes līmeņu Q3 vai Q4 virsmu kvalitātes iegūšanai uz ģipša plāksnēm ģipškartona plāksnēm) atbilstoši BVG atgādnes Nr. 2 un BFS atgādnes Nr. 12 noteikumiem.

Īpašības

atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
- ar labu saķeri
- sacietē raga cietumā, nerūk
- kad nožuvusi -slīpējama, mitra - filcējama
- elpojoša
- viegli uzklājama un izlīdzināma

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar  DIN 55 945.

Iepakojums

25kg PE maiss
25kg spainis
1000 kg konteineris

Krāsu toņi

Dabiski balts.
Tonējama ar maksimāli 5% CaparolColor pilntoņa un tonējamām krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA-Amphibolin pilntoņa un tonējamām krāsām. Pasūtot 1000 kg un vairāk krāsas vienā tonī un pēc pieprasījuma, var piegādāt rūpnīcā ietonētus pasteļtoņus.

Spīduma pakāpe

Matēts.

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā vietā, bet neļaut sasalt.

Papildinošie produkti

Caparol-Füllspachtel P

Mitrām telpām:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3. atk. Atkarībā no esošās pamatnes un tās īpašībām pirms špakteles uzklāšanas ir jāuzklāj atbilstošs gruntējuma pārklājums. Ievērojiet Tehniskās Informācijas Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana” noteikumus. Spīdīgus vecos pārklājumus ar labu nestspēju pirms tam uzraupināt.

Uzklāšanas metode

Punktveida (dekoratīvā) izsmidzināšana: Racionāls un ekonomisks ir pārklājums un punktveida (dekoratīvā) izsmidzināšana uz sienu un griestu virsmām no, piem., betona un gatavajām būvdetaļām, gluda betona, veidņu betona un gāzbetona, kā arī ģipša celtniecības plāksnēm un ģipša būvplāksnēm ar jaudīgām izsmidzināšanas ierīcēm, izmantojot plānā apmetuma metodi.

Darba process: 
Visu virsmu piesātināti pārklāj, izmantojot izsmidzināšanas metodi, ar neatšķaidītu Caparol-Akkordspachtel SF "plus", un nekavējoties veic nogludināšanu ar piemērotu tērauda špakteli.  Caparol-Akkordspachtel SF „plus" virsma pēc nožūšanas ir filcējama vai sausa - slīpējama. Tad, kad nošpaktelētās virsmas ir labi izžuvušas, var tikt uzsmidzināts Caparol-Akkordspachtel SF „plus"  klājums smalkā līdz rupjā struktūrā. Struktūras izskatu var variēt atkarībā no atšķaidīšanas pakāpes un izmantotās sprauslas platuma . Izsmidzināšanu iesakām izmantot īpaši uz griestu virsmām, kam jāpaliek neapstrādātām.

Īpašas norādes iestrādei, špaktelējot visu virsmu un izsmidzinot smalku struktūru: 
Lielākām platībām pirms sienu virsmu apstrādes ar izsmidzināšanas ierīci vispirms jānolīdzina griesti. Šinī gadījumā tomēr sienu virsmu augšējo daļu jāapsmidzina un jānolīdzina vienlaicīgi līdz augstumam, ko var aizsniegt no grīdas. Beigās tiek apsmidzināta un tāpat izlīdzināta sienu virsmas apakšējā daļa.  Pēc izlīdzināšanas un vieglas nožūšanas visus stūrus jāsamitrina un jāizlīdzina ar speciālu slapju otu.  Pēc nožūšanas esošos caurumus un burbuļus vēlreiz pārklāt ar špakteli. Pēc špakteles masas nožūšanas izveidojušās rūsas pleķu vietas izolēt ar piemērotu pretkorozijas aizsardzības gruntējumu, piemēram, ar Calapalc AllGrund, izmantojot tupināšanas metodi. Uz ļoti gludām betona griestu virsmām bez rievām un dobumiem klājošu izsmidzināšanu var veikt bez iepriekšējas izlīdzināšanas.

Darba komanda un secība: 
Izsmidzināšanas komanda sastāv no 2-3 cilvēkiem. 1 cilvēks uzklāj materiālu vienādā slāni, 1 cilvēks vienmērīgi izvelk uzklāto materiālu un beigās izlīdzina virsmu. 1 cilvēks ir atbildīgs par izsmidzināšanas iekārtas apgādi ar materiālu.

Pārklāšanas aprīkojums: 
Logu un durvju atvērumu pārklāšanai var izmantot precīzi izgatavotus koka rāmjus, kas ir aptīti ar plēvi.  Grīdas plakne jānoklāj ar pietiekoši smagu un izturīgu aizsargmateriālu.

Piemērotas izsmidzināšanas ierīces: 
Caparol-Akkordspachtel SF „plus" ir iestrādājama ar apmetuma uzklāšanas ierīcēm un ar jaudīgām.

Airless ierīcēm:
Izmantojot Airless pistoles, noņemt visus filtrus.
Sprauslas lielums 0,035–0,043”.
Spiediens apm. 150–180 bar.
Izmantot Airless pistoles ar lielāku caurlaidību, ko konkrētais ražotājs iesaka špakteles masām. Optimālas iestrādes ar Airless ierīci nodrošināšanai iestrādes laikā būtu jānodrošina materiāla temperatūra vismaz +10ºC apmērā.

Pārklājuma uzbūve

Pārkrāsošana: Pirms pārstrādes ar Sylitol Bio- Innenfarbe nepieciešams gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ar Caparol-Akkordspachtel SF plus nogludinātas virsmas pēc tam, kad tās ir labi nožuvušas, var bez gruntēšanas pārklāt ar visām piemērotajām Caparol dispersijas un Latex krāsām vai Capacryl akrila krāsām.
Pirms nākošās pārklāšanas ar plastikas masām vai tapetēm ar stikla šķiedru sienu pārklājumiem, kā arī tekstila tapetēm nepieciešams gruntējums ar Caparol Haftgrund un pirms mākslīgo sveķu apmetumiem – ar Putzgrund 610.

Patēriņš

Uzklāšana izsmidzināšanas tehnikā: Apm. 1500 g/m2/mm slāņa biezumam.
Struktūru dekoratīvais pārklājums:400–700 g/m2, atkarībā no vēlamās struktūras.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā iestrādes un žūšanas temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam Materiāla temperatūra, veicot iestrādi > +10 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarībā no celtnes mitruma, temperatūras un slāņa biezuma apm. 12- 48 stundu.

Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni.

Norāde

Caparol-Akkordspachtel SF plus nav piemērota mitrām telpām. Izmantojot dabiskās pildvielas , ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības Ja tiek veikts dekoratīvs izsmidzināšanas klājums, kam jāpaliek nepārkrāsotam, iesakām ievērot vienādus produktu numurus, veicot špaktelēšanu un dekoratīvo klājumu. Izmantojot apmetuma uzklāšanas ierīces, galvenokārt, ja tiek izmantotas jaunas uz-klāšanas vītnes un šļūtenes, var rasties nodilums. Ievērojiet apmetuma uzklāšanas ierīces ražotāja norādījumus. Izmantojot sienu virsmu dekoratīvajai izsmidzināšanai, pārklājumam būtu jātiek pārstrādātām ar Caparol dispersijas krāsām. Tādā veidā tiek panākta augstāka izturība, kas bieži vien sienu virsmām ir nepieciešama.Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Detalizētāka informācija: skatīt Drošības datu lapas.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidros materiāla atlikumus iespējams likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, savukārt sakaltušus materiāla pārpalikumus var likvidēt kā mājsaimniecības atkritumus.

Produkta krāsu un laku kods

M-DF 02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Akrila sveķu dispersija, silikāti,  ūdens, krāsas plēvi veidojošas palīgvielas, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)