caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/121355/042825_CP_Akkordspachtel_SXL_fuer_innen_25kg.png

Caparol-Akkordspachtel SXL

Iestrādei gatava mākslīgo sveķu špaktele iekšdarbiem ar labu pildspēju.

Pielietojums

Izsmidzināšanai gatava špakteles masa profesionālai iestrādei, ar labu pildspēju, īpaši uz veidņu betona, silikāta ķieģeļu blokiem un gāzbetona elementiem, ģipša plāksnēm. Piemērota virsmu iegūšanai ar Q 3 vai Q 4 kvalitātes pakāpi atbilstoši BVG atgādnes Nr. 2 un BFS atgādnes Nr. 12 priekšrakstiem.

Īpašības

  • Ar ūdeni atšķaidāma, vidi saudzējoša un ar vāju aromātu
  • Laba saķere
  • Sacietē raga cietumā, nerūk
  • Kad nožuvusi, slīpējama, mitra –filcējama
  • Difūza – „elpojoša”
  • Viegli uzklājama un izlīdzināma
  • Grūti uzliesmojoša (B1) saskaņā ar DIN 4102

Materiāla bāze

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945.

Iepakojums

25kg PE maiss
25kg spainis

Krāsu toņi

Dabiski balts.
Tonējams ar maksimāli 5% CaparolColor pilntoņa un tonējamām krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA-Amphibolin pilntoņa un tonējamām krāsām. Pasūtot 1000 kg un vairāk krāsas vienā tonī un pēc pieprasījuma, var piegādāt rūpnīcā ietonētus pasteļtoņus. Pasūtot tonētu, viss daudzums jāpasūta vienā reizē.

Spīduma pakāpe

Matēta.

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā vietā, bet sargāt no sala.

Papildinošie produkti

Caparol-Füllspachtel P

Mitrām telpām:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļas, DIN 18 363, 3. atk. Atkarībā no esošās pamatnes un tās īpašībām pirms špakteles uzklāšanas ir jāuzklāj atbilstošs gruntējuma pārklājums. Ievērojiet Tehniskās Informācijas Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana” noteikumus. Spīdīgus vecos pārklājumus ar labu nestspēju pirms tam uzraupināt.

Uzklāšanas metode

Izsmidzināšana: Racionāls un ekonomisks klājums  un punktveida (dekoratīvā) izsmidzināšana ir tieši savienojumā ar jaudīgām izsmidzināšanas ierīcēm uz sienu un griestu virsmām no, piem., apmetuma, betona, gāzbetona, kā arī ģipša celtniecības plāksnēm un ģipškartona plāksnēm utt.

Darba process: Visu virsmu piesātināti pārklāj, izmantojot izsmidzināšanas metodi, ar neatšķaidītu Caparol-Akkordspachtel SXL, un nekavējoties veic nogludināšanu ar piemērotu tērauda špakteli. Caparol-Akkordspachtel SXL virsma pēc izžūšanas, to samitrinot, ir filcējama vai sausa – slīpējama. Tad, kad nošpaktelētās virsmas ir labi izžuvušas, var tikt uzsmidzināts Caparol-Akkordspachtel SXL klājums smalkā līdz rupjā struktūrā. Struktūru var variēt atkarībā no atšķaidīšanas pakāpes un izmantotās sprauslas platuma - izsmidzināšanas metode īpaši piemērota griestu virsmām, kam jāpaliek neapstrādātām.

Īpašas norādes iestrādei, špaktelējot līdzenu virsmu un izsmidzinot smalku struktūru: Lielākām platībām pirms sienu virsmu apstrādes ar izsmidzināšanas ierīci vispirms jānolīdzina griesti. Šinī gadījumā tomēr sienu virsmu augšējo daļu jāapsmidzina un jānolīdzina vienlaicīgi līdz augstumam, ko var aizsniegt no grīdas. Beigās tiek apsmidzināta un tāpat izlīdzināta sienu virsmas apakšējā daļa. Pēc izlīdzināšanas un vieglas nožūšanas visus stūrus jāsamitrina un jāizlīdzina ar otu. Pēc nožūšanas esošos caurumus un burbuļus vēlreiz pārklāt ar špakteli. Pēc špakteles masas nožūšanas izveidojušās rūsas pleķu vietas izolēt ar piemērotu pretkorozijas aizsardzības gruntējumu, piemēram, ar Calapalc AllGrund, izmantojot tupināšanas metodi. Uz ļoti gludām betona griestu virsmām bez rievām un dobumiem klājošu izsmidzināšanu var veikt bez iepriekšējas izlīdzināšanas.

Darba komanda un secība: Izsmidzināšanas komanda sastāv no 2-3 cilvēkiem. 1 cilvēks uzklāj materiālu vienādā slāni, 1 cilvēks vienmērīgi izvelk uzklāto materiālu un beigās izlīdzina virsmu. 1 cilvēks ir atbildīgs par izsmidzināšanas iekārtas apgādi ar materiālu.

Pārklāšanas aprīkojums: Logu un durvju atvērumu pārklāšanai var izmantot precīzi izgatavotus koka rāmjus, kas ir aptīti ar plēvi. Grīdas plakne jānoklāj ar pietiekoši smagu un izturīgu aizsargmateriālu.

Piemērotas izsmidzināšanas ierīces: Caparol-Akkordspachtel SXL ir iestrādājama ar apmetuma uzklāšanas ierīcēm un ar jaudīgām Airless ierīcēm. Izmantojot Airless pistoles, noņemt visu filtrus.

Sprauslas lielums 0,039-0,052”.
Spiediens apm. 150-180 bar.

Izmantot Airless pistoles ar lielāku caurlaidību, ko konkrētais ražotājs iesaka špakteles masām. Optimālas iestrādes ar Airless ierīci nodrošināšanai iestrādes laikā būtu jānodrošina materiāla temperatūra vismaz +10ºC apmērā.

Pārklājuma uzbūve

Pārkrāsošana: Pirms pārstrādes ar Sylitol Bio- Innenfarbe nepieciešams gruntējums ar Caparol-Haftgrund. Ar Caparol Akkordspachtel nogludinātas virsmas pēc tam, kad tās ir labi nožuvušas, var bez gruntēšanas pārklāt ar visām piemērotajām Caparol dispersijas un Latex krāsām vai Capacryl akrila krāsām. Pirms nākošās pārklāšanas ar plastikas masām vai tapetēm ar stikla šķiedru sienu pārklājumiem, kā arī tekstila tapetēm nepieciešams gruntējums ar Caparol Haftgrund un pirms mākslīgo sveķu apmetumiem – ar Putzgrund 610.

Patēriņš

Uzklājot ar izsmidzināšanas iekārtu: Apm. 1600 g/m2 slāņa biezumam.
Struktūru dekoratīvais pārklājums: 500-800 g/m2, atkarībā no vēlamās struktūras.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā temperatūras robeža, veicot iestrādi un žūstot: +5ºC pamatnei un apkārtējam gaisam. Materiāla temperatūra, veicot iestrādi, >+10ºC.

Žūšana/ žūšanas laiks

Atkarībā no celtnes mitruma, temperatūras un slāņa biezuma 12 - 48 stundas.

Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni.

Norāde

Caparol-Akkordspachtel SXL nav piemērota mitrām telpām. Izmantojot dabiskās pildvielas , ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Ja tiek veikts dekoratīvs izsmidzināšanas klājums, kam jāpaliek nepārkrāsotam, iesakām ievērot vienādus produktu numurus, veicot špaktelēšanu un dekoratīvo klājumu. Izmantojot apmetuma uzklāšanas ierīces, galvenokārt, ja tiek izmantotas jaunas uzklāšanas vītnes un šļūtenes, var rasties nodilums. Ievērojiet apmetuma uzklāšanas ierīces ražotāja norādījumus. Izmantojot sienu virsmu dekoratīvajai izsmidzināšanai, pārklājumam būtu jātiek pārstrādātām ar Caparol dispersijas krāsām. Tādā veidā tiek panākta augstāka izturība, kas bieži vien sienu virsmām ir nepieciešama.

Atzinums

Caparol-Akkordspachtel SXL Uzliesmojamības pārbaude.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Ja iekļūst acīs, nekavējoties skalot ar ūdeni. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas. Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: skatīt Drošības Datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidros materiāla atlikumus iespējams likvidēt kā krāsu uz ūdens bāzes atkritumus, savukārt sakaltušus materiāla pārpalikumus var likvidēt kā mājsaimniecības atkritumus.

Gis-kods

M-DF02

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, plēvi veidojošos vielas, piejaukumi, konservēšanas līdzekļi.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas…

Aspāzijas bulvāris 7, Rīga

Metropol Spa Hotel, Tallina, Igaunija

Staļģenes vidusskola

Latvijas Universitātes Bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka