caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/19486/005249.png

Füllspachtel P

Ar mākslīgiem sveķiem uzlabota pulverveida špaktele iekšdarbiem.

Pielietojums

Pildoša špaktele dziļu caurumu, rukuma dobumu un plaisu vai šuvju aizpildīšanai betona elementos,paneļu griestosun citās minerālās pamatnēs.

Īpašības

  • Ar vāju aromātu, draudzīga videi
  • Ļoti laba saķere
  • Sacietē raga cietumā, nerūk
  • Sausa labi slīpējama
  • Difūza

Materiāla bāze

Ģipsis

Iepakojums

20 kg

Krāsu toņi

Dabīgi balts

Nav tonējama

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā, neļaut piekļūt mitrumam.
Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 1 gads.

Papildinošie produkti

Akkordspachtel SF plus
Akkordspachtel SXL
Akkordspachtel KF
Akkordspachtel fein und mittel
Ratio-Spachtel
AkkordLeichtspachtel
AkkordRollspachtel

Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606

iekšdarbi1iekšdarbi 2iekšdarbi 3ārdarbi 1ārdarbi 2
+
(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Piemērotas pamatnes

Visas parastās minerālās pamatnes iekšdarbos. Pamatnei jābūt sausai un brīvai no putekļiem un saķeri kavējošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3 punktu.

Materiāla sagatavošana

Vienu maisu Füllspachtel P (20 kg) iejaukt apm. 14 litros ūdens un kārtīgi izmaisīt ar elektrisko maisītāju.

Uzklāšanas metode

Noņemt vai noslīpēt špakteles nolīdzenumus un notīrīt virsmu. Pamatni regulāri samitrināt. Šuves, plākšņu savienojuma vietas, plaisas, izlabojamas vietas un iedobes nošpaktelēt ar Füllspachtel P.
Vienā reizē Füllspachtel P uzklāt ne vairāk kā 20 mm biezumā.
Šuvjes un lielāka izmēra labojamas vietas labāk pārklāt divās reizēs.

Pārklājuma uzbūve

Tālākapstrāde:
Pārklājot Füllspachtel P ar Caparol dispersijas špakteli, virsmu pirms tam var negruntēt. Pirms krāsošanas vai struktūrapmetuma uzklāšanas virsmu gruntēt ar atbilstošu grunti.

Patēriņš

Šuves: 
Iejaukts materiāls apm. 300 g/m pie 10 mm biezuma un platuma

Flächenspachtelungen und ­Ausbesserungen:
 
Iejauks materiāls apm. 1300 g/m2/mm

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes ilgums:
Iejauktu materiālu iestrādāt apm. 30 min. laikā.
Neiestrādāt, ja pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūras zemāka par +5 °C.

Žūšana/ žūšanas laiks

24 stundas, atkarībā no celtnes mitruma, temperatūras un slāņa biezuma. Biezākam slānim žūšanas laiks ir atbilstoši garāks.

Darbarīku tīrīšana

Ar ūdeni.

Norāde

Füllspachtel P nav piemērots lietošanai mitrās telpās.

Uzmanību

Sargāt no bērniem. Neieelpot putekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Sīkāka informācija - skat. Drošības datu lapu.

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Sacietējušus materiāla atlikumus likvidēt kā būvgružus.

Gis-kods

ZP1

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa

Tehniskās informācijas

Drošības datu lapa