Nacionālais ķīmiskās fizikas un biofizikas institūts, Igaunija, Tallina