caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/261914/069880_Meldorfer_Ansatzmoertel_080_Anthrazit_LV.png

Meldorfer-Ansatzmörtel 080

Līmjava un šuvotājs Original Meldorfer apdares plāksnītēm

Pielietojums

Iestrādei gatava java Meldorfer ķieģeļflīžu līmēšanai un šuvošanai. Pielietojama Capatect fasāžu siltināšnas sistēmām un iekšdarbos, dekoratīvai apdarei ar Original Meldorfer apdares plāknsītēm iekšdarbos un ārdarbos.
Organiskais ārdarbu apmetums saskaņā ar DIN EN 15824 savienojumā ar Original Meldorfer apdares plāksnītēm.

Īpašības

  • Ļoti laba tūlītēja saķere
  • Gatava iestrādei
  • Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
  • Pigmentēta
  • Noturīga pret laikapstaķļu iedarbību, ūdeni atgrūdoša pēc DIN V 18550
  • Viegli iestrādājama (elastīga konsistence)
  • Bez sprieguma, ļoti labi saglabā formu
  • Nesatur cementu, ar mākslīgo sveķu saistvielu
  • Minerālo pildvielu kombinācija

Iepakojums

25 kg spainis

Krāsu toņi

Cementa pelēks (Zementgrau), smilšu balts (Sandweiß), antracīts (Anthrazit)
Citi toņi - uz pieprasījumu.

Uzglabāšana

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Uzglabājama apm. 12 mēnešus.

Ūdens caurlaidības daudzums

Kategorija W3 (zema) saskaņā ar DIN EN 15824
w: ≤ 0,1 kg/(m2 h1/2) saskaņā ar DIN EN 1062-3

Saistes stiprība

Saistes stiprība ≥ 0,3 MPa saskaņā ar DIN EN 1542

Uzliesmojamība

Klase A2-s1, d0 saskaņā ar DIN EN 13501-1

Konsistence

pastveida

Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība)

Kategorija V2 (vidēja) saskaņā ar DIN EN 15824
sd ≥ 0,14 m - < 1,4 m saskaņā ar EN ISO 7783

Produkta-Nr.

080
Aizsardzībai no lietus ietekmes žūšanas fāzē stalažas nepieciešamības gadījumā pārsegt ar brezentu.
Sakarā ar dabiskas izcelsmes piedevu klātesamību iespējamas nelielas krāsu toņu svārstības. Tādēļ izmantot tikai viena produktu numura materiālu, vai arī dažādu numuru materiālus pirms iestrādes savā starpā izmaisīt.

Piemērotas pamatnes

Javas grupu PII, PIII pēc DIN V 18550 / EN 998-1 u.tml. pamatnes Betons, nestspējīgi minerālie esošie un jaunie pārklājumi, ģipškartona plāksnes vai PIV + V grupas pamatapmetumi iekšdarbos.
Ģipškartona plāksnes un javas grupu PIV + V pamatapmetumi iekšdarbos.

Sacietējis, nožūvis armēšanas slānis saskaņā ar pielietotās siltināšanas sistēmas pielaidi (sertifikātu). Cementa saistvielas pamatnes (ieskaitot minerālas armēšanas masas) jāgruntē ar PutzGrund 610, lai lielā mērā novērstu izsvīdumus.

Pamatnes sagatavošana

Virsmai jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, stabilai un bez atdalošiem vai saķeri mazinošiem atlikumiem vai vielām. Piesārņojuma un adhēziju mazinošas vielas (piemēram, veidņu eļļa), kā arī javas izciļņi ir jānoņem.

Patēriņš

2,5–3,0 kg/m2
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Iestrādes nosacījumi

Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un pārsniegt +30 °C.
Nelietot tiešos saules staros, vējā, miglā vai paaugstināta gaisa mitruma. Šajā kontekstā mēs atsaucamies uz Federālās būvniecības un fasāžu asociācijas vadlīnijām "Apmešana, siltināšana, špaktelēšana, pārklājumu izveide augstā un zemā temperatūrā”.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie 20° C un 65 % rel. gaisa mitruma java ir apžuvusi pēc 24 stundām. Pilnībā sausa pēc 2–3 dienām.
Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks ir ilgāks.

Darbarīku tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Drošības norādes

Uzmanību. Bīstamības apzīmējumi/Drošības prasību apzīmējums: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesrņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Sastāvā ietilpst: 2-metilizotiazol-3(2H)-ons, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

Likvidācija

Atbrīvoties no satura/iepakojuma saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Gis-kods

D2 dispersijas instalācijas materiāli, nesatur šķīdinātājus

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Dzīvojamais kvartāls Baltas lapas 2,…

Aptieka T.Barausko, Panevēža, Lietuva

Daudzdzīvokļu māja, Tallina, Igaunija

Dzīvojamais kvartāls Lindeholma, Mārupe

Daudzdzīvokļu māja Dainas ielā 10A, Rīgā

Dzīvojamais kvartāls Live, Viļņā,…

Daudzdzīvokļu māja Viļņā, Lietuvā

Dzīvojamais kvartāls Tonkuno, Kauņa,…

Privātmāju ciemats Pašilių, Lietuva

Ēkas atjaunošana Volta 1, Tallina,…

Daudzdzīvokļu ēkas renovācija, Tartu,…

Daudzdzīvokļu māju kvartāls Küti,…

Dzīvojamo māju kvartāls Kodulahe,…

Dzīvojamais kvartāls Kodu Tartu,…

Skandināvu stila kompleks Lucky Homes,…

Erminurme dzīvojamai kvartāls, Tartu,…

Dzīvojamās mājas projekts Talviku,…

Dzīvojamā māja Linnapargi, Tallina,…

Biroju ēka Liepynas, Lietuva, Viļņa,…

Jauns moderns kvartāls Lietuvā, Viļņā,…

Baltas lapas kvartalas, Lietuva, Viļņa,…

Daudzdzivokļu projekts Žvėryno vakarai,…

Nacionālais ķīmiskās fizikas un…

Dzīvojamā māja, Laagri, Igaunija

Dzīvojamo māju komplekss Pikaliiva,…

Miško namai, Viļņa, Lietuva

Rindu māju projekts, Rīga

Villa Linnea, Rīga

Villa Magnolia, Rīga

Āgenskalna iela 24, Rīga

Dzīvojamā māja Igaunijā, Tallinā,…

Dzīvojamās mājas R.Tobiase 9 un…