caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/181485/054939_LACU000061_EXL_AmphiSilan-Plus_10_L_XRPU.png

AmphiSilan-plus

Kapilāri hidrofoba, minerāli matēta fasādes krāsa uz silikona sveķu bāzes.
 • Jauna saistvielas un pildvielu kombinācija fasāžu tīrībai. Caparol Clean-Concept sērijas produkts.

  Pielietojums

  Pateicoties jaunajai izstrādātajai silikona sveķu kombinācijas/saistvielas un   nanostrukturētās pigmentu kombinācijas un pildvielu kombinācijai, būtiski samazinās virsmas nosliece uz piesārņošanos. Produkts paredzēts ūdeni atgrūdošu fasādes pārklājumu uzklāšanai ar augstu tvaiku caurlaidību uz apmetuma un minerālām virsmām, kā arī atjaunojošu pārklājumu uzklāšanai uz izturīgiem pārklājumiem, silikāta un matētām dispersijas krāsām, apmetumiem uz sintētisko sveķu bāzes un siltumizolācijas sistēmām, kas ir labā stāvoklī. AmphiSilan-Plus apvieno   priekšrocības, kas piemīt sevi apliecinājušām dispersijas krāsām un klasiskajām silikāta krāsām. AmphiSilan-Plus ir minerāla pamata struktūra, neveido plēvīti, ir laba ūdens tvaiku un ogļskābās gāzes caurlaidība un veido minerāli matētu  virsmu, kas ir līdzīga pārklājumiem no kaļķa krāsām. Šīs īpašības ļauj izmantot AmphiSilan-Plus, strādājot ar objektiem, kam ir arhitektūras pieminekļu statuss, kā arī  darbā ar kaļķi saturošiem apmetumiem.

  Īpašības

  • atšķaidāma ar ūdeni, videi draudzīga, ar vāju aromātu
  • izturīga pret atmosfēras iedarbību
  • augsta ūdens atgrūšanas pakāpe
  • ar nelielu spriegumu
  • nav termoplastiska
  • samazina fasādes noslieci uz piesārņojumu
  • neveido plēvīti
  • mikroporaina
  • veido kapilāri aktīvu sauso zonu
  • CO2 caurlaidīga
  • laba segtspēja
  • izturīga pret agresīvu, kaitīgu vielu iedarbību gaisā
  • vienkārša un ērta iestrāde
  • piešķir virsmai elegantu izskatu
  • satur īpašus fotokalītiskus pigmentus

  Materiāla bāze

  Silikonsveķu emulsija

  Iepakojums

  2,5l; 10l

  Krāsu toņi

  Bāze 1: balta
  Bāze 2: transparenta
  AmphiSilan-Plus tonējama automātiski ar ColorExpress sistēmā visos aktuālajos krašu toņu kolekcijas toņos.
  AmphiSilan-Plus Bāze 1 tonējama manuāli ar AmphiSilan pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām.

  Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī rūpnīcā. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus.

  Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir maza  segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

  Spīduma pakāpe

  Matēta, G3.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, sargāt no sala.

  Tehniskie dati

   

  Maksimālais grauda lielums

  <100 µm S1

  Blīvums

  Apm. 1,5 g/cm³

  Sausā slāņa biezums

  100–200 µm, E3

  Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdH2O

  (sd-vērtība): < 0,14 m (augsta), V1

  Ūdens caurlaidības daudzums

  (w-vērtība): < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (zema), W3

  Papildinošie produkti

  AmphiSilan-Tiefgrund LF
  AmphiSilan-Putzfestiger
  AmphiSilan-Grundierfarbe
  AmphiSilan-Compact
  AmphiSilan pilntoņa krāsas

  Norāde

  Tonēšanas rezultātā iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm ir jābūt tīrām, sausām, un brīvām no atgrūdošām vielām.

  Pamatnes sagatavošana

  Javu grupas P Ic, PII un PIII apmetumi:
  Vecus apmetumus tīrīt ar piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Tīrot ar augstspiediena ūdens strūklu, temperatūra nedrīkst būt augstāka kā 60 °C un spiediens – ne lielāks kā 60 bar. Pēc tīrīšanas ievērot pietiekami ilgu žūšanas laiku. Atkarībā no esošā nobeiguma apmetuma veida uzklāt atbilstošu AmphiSilan produktu.

  Veci apmetumi:

  Apmetuma atjaunotajām vietām jābūt ar labu saķeri un sausām. Rupji porainas, uzsūcošas, viegli birstošus apmetumus gruntēt ar AmphiSilan-Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošus, krītojošus apmetumus gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger.

  Vecas silikāta krāsas:
  Noturīgus pārklājumus tīrīt mehāniski vai ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Nenoturīgus, laika apstākļu ietekmē bojātus pārklājumus norīvēt, noslīpēt vai nokasīt. Gruntēt ar AmphiSilan-Putzfestiger

  Mākslīgo sveķu vai silikona sveķu apmetuma pārklājumi ar labu nestspēju:
  Vecu apmetumu notīrīt ar piemērotu metodi. Pielietojot mitrās tīrīšanas metodi, pirms tālākas apstrādes ļaut virsmai kārtīgi nožūt. Uzklāt gruntkārtu ar AmphiSilan-Grundierfarbe vai AmphiSilan Putzfestiger. Jaunus apmetumus uz mākslīgo sveķu vai silikona sveķu bāzes pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz minerāliem struktūrapmetumiem uzklāt gruntskārtu ar AmphiSilan-Grundierfarbe.

  Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Viegli spīdīgus pārklājumus uzraupināt. Netīrus, krītojošus vecus pārklājumus notīrīt ar ūdens spiediena strūklu, ievērojot vlikumīgos priekšrakstuss. Uzklāt gruntkārtu ar AmphiSilan-Grundierfarbe.

  Dispersijas krāsu un laku pārklājumi un apmetumi uz mākslīgo sveķu bāzes ar vāju nestspēju:
  Pilnībā noņemt, izmantojot piemērotu metodi, piemēram, mehāniski vai ar ķīmiska šķīduma palīdzību. Notīrīt virsmu ar karstu ūdens spiediena strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uzklāt gruntskārtu ar Amphi-Silan-Grundierfarbe. Uz uzsūktspējīgām virsmām un birstošām virsmām uzklāt gruntskārtu ar AmphiSilan-Putzfestiger. Uzklāt starpklājumu ar Amphi-Silan-Compact.

  Mūra ķieģeļi:
  Pārklājumu veikt tikai uz salaizturīgām akmens vai klinkera ķieģeļa pamatnēm bez pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām un sāļiem. Uzklāt gruntskārtu ar Amphi-Silan-Putzfestiger. Gadījumā, ja pēc starpklājuma uzklāšanas ar AmphiSilan-Plus vai AmphiSilan-Compact parādās brūni pleķi, uzklāt nobeiguma pārklājumu ar Duparol.

  Silikāta ķieģeļu mūris:
  Pārklājumu var veikt tikai uz salizturīgiem ķieģeļiem, kas nesatur krāsvielas, piemēram smiltis, mālus utt. Savienojuma šuvēs nedrīkst būt plaisas. Birstošas virsmas jānotīra. Sāls izsvīduma vietas notīrīt sausas ar birsti. Ievērot BFS atgādni Nr. 2. Uzklāt gruntskārtu ar Amphi-Silan-Tiefgrund LF, starpklājumu - ar AmphiSilan-Compact.

  Virsmas ar sēnīšu un aļģu apaugumu:
  Uzklāt speciālu krāsu ThermoSan, kam piemīt fungicīdās un algicīdās īpašības.

  Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
  Izsvīduma vietas notīrīt sausas ar birsti. Uzklāt gruntskārtu ar AmphiSilan-Putzfestiger. Uzklājot uz virsmām ar sāls izsvīdumiem, nesniedzam garantiju pārklājuma ilgstošai saglabāšanai un tam, ka neradīsies jauni sāls izsvīdumi.

  Defekta vietas:
  Nebūtiskas defekta vietas izlabot ar fasādes špakteli Caparol Fassaden-Feinspachtel. Lielām defektu vietām līdz 20 mm ieteicams izmantot Histolith-Renovierspachtel vai Capalith Fassadenspachtel P. Aizšpaktelētas vietas nogruntēt.

  Uzklāšanas metode

  Uzklājams ar otu, rullīti vai Airless izsmidzināšanas ierīcēm.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntsklājumam vai starpklājumam uzklāt AmphiSilan-Plus, atšķaidītu ar ūdeni maks. 10%. Uzklājot uz raupjām virsmām, atkarībā no virsmas struktūras un uzsūktspējas, starpklājumu un nobeiguma pārklājumu atšķaidīt nedaudz vairāk un labi izlīdzināt. Atšķaidīšanas pakāpi noteikt, veicot paraugklājumu.
  Nevienmērīgi uzklāta apmetuma izlīdzināšanai un sīku plaisu izlabošanai apmetumā uzklāt starpslāni ar AmphiSilan-Compact, atšķaidītu ar ūdeni maks. 5-10%.

  Nobeiguma pārklājumam AmphiSilan-Plus atšķaidīt ar ūdeni maks. 5 -10%. Īpaši uzklājot materiālu intensīvā krāsu tonī, lai iegūtu virsmu bez svītrām, nobeiguma pārklājumu atšķaidīt ar ūdens 10%. Starp klājumiem ievērot vismaz 12 stundu žūšanas laiku.

  Patēriņš

  Apm. 150 - 200 ml/m2  vienā kārtā uz gludas virsmas. Uz raupjas virsmas patēriņš attiecīgi lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu objektā.

  Iestrādes nosacījumi

  Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā+5°C pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pie +20°C un 65 % rel. gaisa mitruma virsma atkārtoti pārkrāsojama pēc 12 stundām, pilnībā nožuvusi pēc 2-3 dienām. Ja gaisa temperatūra zemāka, žūšanas laiks attiecīgi pieaug.

  Drošības norādes

  Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. 
  Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. 
  Aizliegts izliet kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē.. 
  Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo var tikt bojāta gremošanas sistēma. 
  Uzklāt tikai ar otu vai rullīti. Sīkāka informācija: skat. drošības datu lapu.

  Likvidācija

  Otrreizējai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus - kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkts satur maks. 20 g/l GOS.

  Produkta krāsu un laku kods

  M-SF01 F

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Mākslīgo sveķu dispersija, pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piedevas, konservanti.

  Tehniskā konsultācija

  Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā variantā nav iespējams paredzēt. Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Kadrioru parks, Tallina, Igaunija

  Alberta iela 13, Rīga

  Klusā iela 11, Rīga

  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

  Kuršu krogs