caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/236088/064658_EXC_Egalisationsfarbe_B1_NE_10_L.png

Egalisationsfarbe

Modificēta dispersijas silikāta krāsa izlīdzinošiem pārklājumiem.

 • Caparol Egalisationsfarbe ir lietošanai gatava dispersijas silikāta krāsa. Tās saistviela ir šķidrais stikls ar organiskiem stabilizatoriem, un tā ir paredzēta fasādes virsmu pārklāšanai. Caparol Egalisationsfarbe veido pārklājumus, kas ir izturīgi pret atmosfēras ietekmi saskaņā ar VOB (darbuzņēmuma līguma celtniecības darbu izpildes noteikumiem), tai ir laba segtspēja, augsta baltuma pakāpe, pret gaismu izturīgi pigmenti un augsta tvaiku caurlaidība (sd < 0,1 m). Caparol Egalisationsfarbe piemērota nekrāsotu minerālu apmetumu, izturīgu un stingru, atmosfēras ietekmei nepakļautu dabīgo akmeņu, silikātķieģeļa mūru pārklāšanai, kā arī vecu silikāta un matētu dispersijas pārklājumu un apmetumu atjaunošanai.

  Īpašības

  - ūdeni atgrūdoša
  - labas difūzijas spējas
  - ar vāju iekšējo spriegumu
  - optimāli piemērota siltumizolācijas sistēmām ar minerālajiem nobeiguma apmetumiem

  Iepakojums

  Bāze 1:10 litri

  Krāsu toņi

  Bāze 1 (balta), var izmantot netonētu,Caparol Egalisationsfarbe var tonēt automātiski ColorExpress sistēmā, izmantojot CaparolColor, Caparol 3D, NCS, RAL un citas krāsu tirgū populāras toņu sistēmas.

  Uzglabāšana

  Vēsā vietā, bet sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas termiņš oriģinālajā iepakojumā 24 mēneši.

  Piemērotas pamatnes

  Pamatnēm jābūt bez netīrumiem un vielām, kas varētu atdalīties, kā arī sausām.

  Pamatnes sagatavošana

  Ievērot VOB, C daļa, 3.1.1. norādījumus.

  PII un PIII javas grupu apmetumi:
  Jaunajiem apmetumiem atkarībā no laika apstākļiem ļaut 2-4 nedēļas nostāvēt nekrāsotiem, kamēr virsma pilnībā sacietē un nožūst. Apmetuma labojuma vietām jābūt labi sacietējušām un sausām. Uz raupji porainām, uzsūcošām, viegli birstošām apmetumu virsmām iesakām iepriekš uzklāt gruntējumu, izmantojot Sylitol Konzentrat, kas ir atbilstoši atšķaidīts. Ne pārāk birstošas apmetumu virsmas gruntēt ar Dupa-grund. Minerālos, javas grupas PII vieglos apmetumus apstrādāt ar Sylitol silikāta materiāliem vai Amphisilan silikona sveķu materiāliem.

  Gāzbetons ar vecu pārklājumu, kam ir laba nestspēja:
  Nebojātās virsmas notīrīt.Atmosfēras ietekmē cietušu krāsu vai stipras uzsūktspējas gadījumā iesakām gruntēt ar Capagrund Universal. Bojātu virsmu gadījumā gāzbetona virsmām izmantot Disbon programmu.

  Betons:
  Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai ar krītainu graudainu kārtu notīrīt mehāniski, vai, ievērojot atbilstošas instrukcijas, nomazgāt ar ūdens spiedienstrūklu.  Uz  blīvām vai gludām virsmām uzklāt gruntējumu ar Capagrund Universal. Uz raupji porainām, viegli birstošām vai uzsūcošām virsmām iesakām veikt sākotnēju gruntējumu, izmantojot akrila hidrosolu Caparol Optigrund E.L.F. Uz krītaini putekļainām virsmām nepieciešams gruntējums ar Dupa-grund.

  Cementa šķiedru plāksnes (bez papildus pārklājuma):
  Plāksnes ar virsmas blīvējumu, vāji uzsūcošas, nogruntēt, izmantojot Dupa-Haftgrund. Uz atmosfēras ietekmē cietušām, birstošām, stipri uzsūcošām plāksnēm uzklāt gruntējuma pārklājumu ar Dupa-grund. Brīvi samontētas plāksnes apstrādāt, neaizmirstot arī aizmuguri un galus. Uzklājot pārklājumus uz azbesta – cementa plāksnēm, ievērot noteikumus, kas ir paredzēti BFS atgādnē Nr. 14 (ko izdod Federālā komiteja krāsu un materiālo vērtību aizsardzības jautājumos). Jaunas, stipri sārmainas PVH nogruntēt ar Disbon 481 EP-Uniprimer, lai izvairītos no kaļķa nogulšņu veidošanās.

  Cementa šķiedru plāksnes ar silikāta materiālu pārklājumu, piemēram, Glasal-plāksnes: Pārbaudīt pārklājuma nestspēju. Uzklāt gruntējumu ar Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Cementa kokskaidu plāksnes:
  Augstās ar cementu saistīto kokskaidu plākšņu sārmainības dēļ nepieciešams gruntējums ar  Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Dekoratīvais ķieģeļu mūris:
  Krāsot iespējams tikai pret salu izturīgus ķieģeļus vai klinkera ķieģeļus bez piemaisījumiem. Krāvumam jābūt ar blīvi aizdarītām šuvēm, sausam un brīvam no sāļiem. Uz tā tiek uzklāts gruntējums ar Dupa-grund. Ja uz krāsojamā materiāla starpklājuma parādās brūni pleķi, darbs jāturpina ar ūdeni nesaturošu krāsu fasādes darbiem Duparol (Tehniskā informācija NR. 150).

  Lakas vai dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Spīdīgas (glancētas) un lakotas virsmas vispirms uzraupināt. Vecus, netīrus un birstošus pārklājumus, ievērojot atbilstošas instrukcijas, nomazgāt ar ūdens spiediena strūklām. Gruntēt ar Capagrund Universal. – Ja tiek izmantots cits tīrīšanas veids (nomazgāšana, tīrīšana ar birsti, apsmidzināšana), jāveic gruntējums ar Dupa-grund, kas ir atšķaidīts ar apm. 20% denaturēto spirtu.

  Mākslīgo sveķu apmetumi ar labu nestspēju:
  Vecus apmetumus notīrīt ar piemērotām metodēm. Pēc mitrās tīrīšanas ļaut virsmai nožūt pirms tālākas apstrādes. Pēc tam uzklāt gruntējumu ar Capagrund Universal. Jaunus apmetumus krāso bez iepriekšējas apstrādes.

  Silikāta krāsu un apmetumu pārklājumi ar labu nestspēju:
  Apstrādāt ar Sylitol produktu silikāta materiāliem vai Amphisilan produktiem uz silikona sveķu bāzes (Tehniskās informācijas Nr. 195 un 145).

  Minerālie pārklājumi ar vāju nestspēju:
  Noņemt bez atlikuma, izmantojot slīpēšanas, slaucīšanas ar birsti, skaldīšanas, ūdens spiediena strūklas nomazgāšanas metodi, ievērojot atbilstošas instrukcijas, vai ar citu piemērotu metodi. Pēc mitrās  tīrīšanas virsmai ļaut labi nožūt pirms tālākas apstrādes.  Pēc tam gruntēt ar Dupa-grund.

  Laku un dispersijas krāsu vai apmetumu pārklājumi uz mākslīgo sveķu bāzes ar vāju nestspēju:
  Noņemt bez atlikuma, izmantojot tam atbilstošu  metodi, mehāniski vai kodinot un pēc tam nomazgājot ar augstspiediena karsta ūdens strūklām, ievērojot atbilstošas instrukcijas. Uz vāji uzsūcošām vai gludām virsmām uzklāt gruntējumu ar Capagrund Universal.

  Uz krītainām, birstošām, uzsūcošām virsmām uzklāt gruntējumu ar Dupa-grund.

  Pārklājumi ar rūpniecības gāzu vai kvēpu netīrumiem:
  Uzmklāt pārklājumu ar ūdeni nesaturošu krāsu fasādes darbiem Duparol (Tehniskā informācija Nr. 150).

  Pelējuma, sūnu vai aļģu bojātas virsmas:
  Uzklāt pārklājumu ar speciālu fungicīdu un algicīdu fasādes krāsu Amphibolin-W (Tehniskā informācija Nr. 105).

  Nošpaktelētas vai betona virsmas ar plaisām:
  Uzklāt pārklājumu ar Cap-elast materiālu (Tehniskā informācija Nr. 160).

  Nekrāsots silikātķieģeļu mūris:
  Apstrādāt ar Sylitol produktu silikāta materiāliem vai AmphiSilan produktiem uz silikona sveķu bāzes (Tehniskās informācijas Nr. 195 un Nr. 145).

  Virsmas ar sāls izdalījumiem:
  Noņemt sāls nogulsnes, izmantojot sauso tīrīšanas veidu (ar birsti). Uzklāt gruntējumu ar Dupa-grund. Uzklājot pārklāju pārklājumus uz virsmām ar sāls izdalījumiem, nav iespējams garantēt ilgstošu adhēzijas izturību vai jaunu nogulšņu veidošanās novēršanu .

  Mazas defektu vietas:
  Mazas defektu vietas izlabot, izmantojot fasādes špakteli Caparol Fassaden-Feinspachtel, bet lielām defektu vietām (kārta līdz 20mm) -  labāk izmantot Capalith-Fassadenspachtel P vai Histolith Renovierspachtel. Aizšpaktelētās vietas nogruntēt. (TI Nr. 410 un 1029).

  Uzklāšanas metode

  Ar otu, rullīti vai smidzināšanas tehnikā.
  Uzklāšana izsmidzināšanas tehnikā:
  Izsmidzināšanas leņķis: 50º
  Sprausla: 0.026-0.031 collas
  Spiediens: 150-180 bar
  Darbarīkus pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

  Pārklājuma uzbūve

  Gruntējums vai starpklājums: Uzklāt CaparolEgalisationsfarbe krāsu, kas ir atšķaidīta ar ne vairāk kā ar 5%  Sylitol Konzentrat.
  Finiša pārklājums: Uzklāt pēc iespējas neatšķaidītu Caparol Egalisationsfarbe.

  Patēriņš

  Apm. 150 ml/m2 vienā klājumā uz gludām virsmām. Uz raupjām virsmām attiecīgi vairāk. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

  Iestrādes nosacījumi

  Minimālā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5ºC pamatnei un apkārtējam gaisam.

  Žūšana/ žūšanas laiks

  Pastāvot 20ºC un 65% relatīvā gaisa mitruma, virsma pēc 4-6 stundām ir sausa un to var pārkrāsot vēlreiz, pēc 24 stundām virsma ir izturīga pret lietu. Pilnībā sausa un pret slodzi izturīga virsma ir pēc apm. 3 dienām. Vēsā un mitrā laikā ievērot attiecīgi ilgāku žūšanas periodu.

  Uzmanību

  Lai izvairītos no redzamu atsevišķu laukumu salaiduma vietu rašanās, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Materiāls nav piemērots horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.

  Likvidācija

  Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Pēc izžūšanas materiāla atlikumus var likvidēt kā celtniecības vai mājsaimniecības atkritumus.

  ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

  (Каt.A/c) produktā nedrīkst pārsniegt 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Šinī produktā ir maks. 15 g/l GOS.

  Sastāvā esošo vielu deklarācija

  Polimēra sveķu dispersija, šķidrā kālija stikls, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, piejaukumi, konservanti.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica ▪ Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 ▪ www.caparol.lv  info@daw.lv ▪ Tālr.: 67500072 ▪ Fakss: 67440660 ▪ Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)