caparol_pim_import/caparol_lv/products/image/130963/044466_Anputzprofil_3D_mini_EP_V1.png

Capatect-Anputzleiste 3D Mini 646

Maza izmēra, divdaļīga apmetuma nobeiguma/logu-durvju pieslēguma līste ar sietu, trīs dimensiju elastīgumu, vidējām un lielām deformācijām
 • Pielietojums

  Hermētisks savienojuma elements, izmantojams starp Capatect fasāžu siltumizolācijas sistēmu un blakus esošajiem būves elementiem, logiem, durvīm u. c. Šī apmetuma nobeiguma līste ir piemērota līdz 10 m2 veramiem/neveramiem logiem vai durvīm, pieslēgumam vienā līmenī ar fasādes plakni vai ailē, ailes dziļumam līdz maks. 300 mm. Profilu uzstāda pielīmējot, neizmantojot skrūves.

  Īpašības

  • Pašlīmējoša detaļa, pielīmēšanai uz būvelementu virsmas
  • Izvietojums pirms siltumizolācijas virsmas, pēc siltumizolācijas uzstādīšanas
  • Trīs dimensiju (3D) elastīgums
  • Elastīgs savienojums bez skrūvēm
  • Armējošā sieta josla sakrīt ar virsmas armēšanas sietu Capatect-Gewebe 650/110 - netiek izmantots sistēmai nesaderīgs materiāls
  • Pašlīmējošās blīvlentes aizsardzība ar elastīgu dekoratīvu nosegprofilu
  • Pašlīmējoša, demontējama mala loga rāmja aizklāšanai
  • UV starojumu noturīga
  • Noturīga pret stiprām lietusgāzēm
  • Noturīga pret novecošanos

  Iepakojums

  25 gab./kaste (1,4 m/gab.) = 35,0 m/kaste
  25 gab./kaste (2,4 m/gab.) = 60,0 m/kaste

  Krāsu toņi

  Līstes korpuss: balts

  Uzglabāšana

  Uzglabāt uz līdzenas virsmas, sargāt no ilgstošas saules staru ietekmes, mehāniskās iedarbības un sakaršanas, lai neveidotos spriegumi.

  Tehniskie dati

  Profila korpuss izgatavots no otrreiz pārstrādājama termoplastiska materiāla.
  Armējošā sieta josla no Capatect–Gewebe 650/110, platums ~125 mm.
  Profila platums = 12 mm

  Produkta-Nr.

  646/00
  646/01

  Pamatnes sagatavošana

  Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, stingrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām, kā arī izturīgai un piemērotai līmēšanai. Ar profilu jāveic izmēģinājuma līmēšana uz oriģinālās pamatnes.
  Norādījums:
  Lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu, logiem un durvīm ir jābūt nostiprinātiem saskaņā ar profesionālo apvienību spēkā esošajām pamatnostādnēm (piemēram, Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas izdevums "Rekomendējamās prasības logu, durvju iebūvei”) un jaunākajām tehnoloģijām, lai novērstu nepieļaujamas kustības.

  Patēriņš

  1,0 tek. m/tek. m

  Iestrādes nosacījumi

  Iestrādes un žūšanas laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C un augstāka par +30°C. Šajā kontekstā norādām uz ATV DIN 18345 normatīva 3.1.3. punktu "Nepiemēroti klimatiskie apstākļi".

  Montāža

  Pieslēguma līstes ir jāpielīmē pēc siltumizolācijas plākšņu uzstādīšanas. Līmējamai pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, nesasalušai, stabilai un brīvai no citām vielām (piemēram, taukiem, netīrumiem, putekļiem, kvēpiem, aļģēm u. c.), kas negatīvi ietekmē liptspēju. Saudzējiet jebkuru rūpnīcā veikto virsmas apstrādi. Pirms pieslēguma līstes uzlikšanas noteikti jāveic izmēģinājuma līmēšana. Visi apstrādes darbi saistībā ar pieslēguma līstēm (nogriešana nepieciešamajā garumā, slīpuma piegriešana u. c.) jāveic pirms līmēšanas. Pieslēguma līste vispirms jānovieto nepieciešamajā pozīcijā un tad jāpiespiež no augšas uz leju. Pēc pareizas pozicionēšanas līste visā garumā ir stingri jāpiespiež. Spēcīga piespiešana ir būtiska saķerei un tādējādi turpmākajai pielipšanai. Armējums vai gala pārklājums nedrīkst izvirzīties ārpus loga aizklāšanas malas lūzuma vietas, citādi loga aizklāšanas malu nevar demontēt-atdalīt. Aizklāšanas plēve jāatstāj līdz darbu pilnīgai pabeigšanai. Aizklāšanas malu kopā ar plēvi, uzmanīgi lokot, nolauž un noņem tikai tad, kad apmetuma virsējā kārta ir pabeigta.

  Likvidācija

  Materiāla atlikumus var likvidēt kā jauktos celtniecības atkritumus un būvgružus.

  Klientu serviss

  SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
  Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

  Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Latvija